Ludovika Scholars Program vendégelőadói pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi pályázatot hirdet.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az általa képviselt tudományterületeken a vezető szerepet betöltő felsőoktatási intézmény Magyarországon: mind oktatási, mind kutatási portfóliója magasan jegyzett a közép-kelet-európai régióban, valamint globális viszonylatban is. Az Egyetem szellemi elődjét 1808-ban alapították és jelentős átalakulások után mára egy korszerű, 21. századi felsőoktatási intézménnyé vált, amely meghatározó szerepet tölt be Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is egyre jelentősebb az ismertsége és elismertsége. Az Egyetem – többek között – a következő tudományterületeken kínál graduális es posztgraduális tanulmányi, illetve kutatási lehetőségeket: államtudomány, hadtudomány, információs társadalom, katasztrófavédelmi tanulmányok, kiberbiztonság, közigazgatás, nemzetbiztonsági tanulmányok, nemzetközi tanulmányok, rendészeti tudományok, stratégiai tanulmányok, víztudomány (további részletek: Faculty of Public Governance and International Studies, Faculty of Military Science and Officer Training, Faculty of Law Enforcement, Faculty of Water Sciences,  Institute of Disaster Management Eötvös József Research Center.)

 

Vendégelőadói pályázatunkra a fenti diszciplínák mentén, illetve az alábbi tématerületekről várjuk a jelentkezéseket:

 • államtudomány és közigazgatás; összehasonlító jogtudomány; nemzetközi gazdaság; politikai tudományok; közpolitika; nemzetközi, regionális és európai tanulmányok; közdiplomácia; nemzetközi biztonsági tanulmányok;
 • vízdiplomácia; vízpolitika; vízmenedzsment; víztudomány; vízgazdálkodás;
 • vízbiztonság; vízépítés; hidraulikai modellezés; árvizek kezelése; hidrobiológia; környezettudomány; természetvédelem; konzervációs biológia;
 • összehasonlító európai politikai eszmetörténet; demokrácia és rendszerváltozás Közép-Európában; új technológiák hatása a demokráciára; gazdaság digitalizációja; ipar 4.0; kiberbiztonság; európai térségi együttműködések
 • katonai közlekedés; logisztika; létfontosságú rendszerek védelme; repülőfedélzeti rendszerek; drón technológiák; szoftverrádió (SDR) alapú rendszerek; kiberfizikai rendszerek biztonsága; kártékony kódok elemzése; konténer és virtualizációs technológiák; alternatív valóság (XR, VR, AR, MR) technológiák; védelmi tervezés; műveleti tervezés hadászat vonatkozásai; Clausewitz és a 21. század hadviselése; hadászat; hadművészet; védelemtudomány;
 • büntetőjog; büntető eljárásjog; büntetés-végrehajtási jog; kriminológia; kriminalisztika; kriminálpszichológia; nemzetbiztonság; adó- és vámigazgatás; magánbiztonság; katasztrófavédelem.

 

A Ludovika Scholars vendégelőadói program célja, egyrészt, hogy az Egyetem polgárai számára lehetőséget biztosítson közép-kelet-európai oktatókkal, kutatókkal és szakértőkkel való eszmecserére, másrészt pedig az, hogy a vendégelőadók megismerkedjenek az Egyetemen folyó oktatói, kutatói és szakértői munkával, valamint kapcsolatot építsenek ki partnereikkel.

A Program célja, továbbá, hogy a pályázat nyertesei egy-egy hét időtartama alatt nyilvános előadásokat tartsanak, műhelymegbeszéléseken és szakmai beszélgetéseken vegyenek részt a fogadó karok, illetve kutatóintézetek szervezésében. Mindez megalapozza a küldő intézményekkel való szorosabb együttműködéseket és lehetővé teszi a jövőben joint- vagy double degree programok kiépítésének lehetőségét, közös kutatások és publikációs lehetőségek feltérképezését.

 

A nyertes pályázók:

 • egy hetet töltenek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2022/23-as tanév őszi félévében,
 • angol nyelvű nyilvános előadásokat, valamint műhelymegbeszéléseket tartanak, részt vesznek az Egyetem közéletében,
 • konzultálnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóival és hallgatóival,
 • számára az Egyetem fedezi az utazás, szállás és mindennapi megélhetés költségeit (a kurrens uniós irányelvekkel összhangban),
 • 1.000 Euró tiszteletdíjban részesülnek.

 

Pályázati feltételek:

 • pályázatot az alábbi országok állampolgárai nyújthatnak be: Albán Köztársaság, Azerbajdzsáni Köztársaság, Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, Észt Köztársaság, Georgia, Görögország, Horvát Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Montenegró, Örmény Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Török Köztársaság,
 • magas szintű angol nyelvismeret (C1, C2 szint),
 • nemzetközi elismertségű oktatási, tudományos vagy szakmai tevékenység a fogadóintézmény profiljába illeszkedő területek egyikén (ld. fönt).

 

A pályázati anyagnak – a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap mellett – a következőket kell tartalmaznia:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • részletes munkaterv (1.500 – 2.000 karakter terjedelemben), különös tekintettel a nyilvános előadás(ok)ra, illetve a műhelymegbeszélésekre vonatkozóan,
 • motivációs levél a szakmai kapcsolatépítési és disszeminációs tervekkel,
 • három szakmai referens elérhetősége (intézmény, betöltött pozíció, e-mail cím, telefonszám).

 

A pályázatok beadási határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázókat 2022. szeptember 15-ig értesíti az Egyetem a döntésről.

 

A nyertes pályázók vendégelőadói tevékenységének ideje: 2022. október 24-30., helyszíne az Egyetem kampuszai (Budapest, Baja, illetve Szolnok).

A pályázati anyagokat ide kérjük feltölteni (https://reg.uni-nke.hu/index.php/338115?newtest=Y&lang=en) az esetleges kérdéseket pedig a következő címre várjuk: ludovika.scholars@uni-nke.hu.