NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. február 14.

Daniel Yergin: A küldetés. Energia, biztonság és a modern világ újraalkotása, Budapest, Antall József Tudásközpont, 2019

Daniel Yergin könyve keresi a választ arra, hogyan befolyásolja a jövőnket az éghajlatváltozás, a környezeti károsodások, az energiaforrások kimerülése, és pótlásuk milyen módon lesz lehetséges.

Bár a megújuló, illetve az alternatív források egyre meghatározóbbak, az mégis aggasztó, hogy a világ energiaszükségletének biztosítása válság és összecsapások nélkül szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, véli a szerző.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Fernando Filoni: Az egyház Irakban. Az iraki kereszténység története, fejlődése és küldetése a kezdetektől napjainkig, Budapest, Szent István Társulat, 2019

Filoni bíboros úgy véli, hogy „Magyarország picit az európai Mezopotámiának tekinthető: a népek útkereszteződésében fekszik, nagy folyók szelik keresztül, gazdag kultúrája, hagyománya van és lakói ragaszkodnak a keresztény gyökerekhez. E könyv magyar megjelenése egyben azt is jelenti, hogy a szírkáld keresztények nem idegenek ezen a földön, hanem szimpátiára és megbecsülésre lelnek.”

A könyv felvázolja az iraki egyház történetét, fejlődését, missziós tevékenységét és a jövőt, ami Irakra vár. Mivel a belső politikai-vallási viszonyok megmaradtak: a síita többség vezető szerepet követel magának, viszont a múltban a szunniták gyakorolták a gazdaság és a politika ellenőrzést; ezért a  kurdok szüntelenül küzdöttek területi, nyelvi, kulturális autonómiájukért. A keresztények mindig e feszült viszonyok között éltek a mai napig, bár 1920 óta nem voltak területi követeléseik. Csak azt akarják, hogy hagyományaik szerint élhessenek békében.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Halász Iván: The administration of foreign affairs in the Central European countries (1867-1945), Cluj-Napoca, Forum Iuris, 2019

Az erdélyi magyar Sapientia Egyetem, Forum Iuris Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet összefoglalja az Osztrák-Magyar Monarchia és a két világháború közötti időszak külügyi igazgatásának szervezeti felépítését, a lengyel, cseh és szlovák diplomácia külügyi tevékenységét.

Hasznos függelékekkel egészítette ki a szerző a munkáját, amelyekben az érintett országok misszióinak összefoglaló felsorolását találjuk 1938-1941 közötti időszakban.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

 

---

 

Szabó Judit: Speciális prevenció és dezisztencia, Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 2019

A szerző doktori értekezése könyv alakban is megjelent, amely a büntetés egyéni megelőzési funkciójának és az elítélt büntetés utáni visszailleszkedésének kutatásával foglalkozik.

A téma feldolgozása során kitekintést nyújt a szerző a nemzetközi viszonylatban is elkészült hatékonyságvizsgálati kisérletekre.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Remenyik Bulcsú - Szabó Lajos: Világturizmus, Budapest, Dialóg Campus, 2019

A kézikönyv elsősorban a turizmus-vendéglátás és turizmus-menedzsment szakos hallgatók számára készült, azonban a turizmus iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség figyelmébe is ajánlható. A tankönyv anyaga a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) által közreadott adatsorok és régióbeosztás szerint készült, s bemutatja a világturizmus legújabb tendenciáit.

A turizmuskutató és geográfus szerzőpáros a turizmustudomány tradícióit követő, ugyanakkor napjaink ismeretátadási követelményeihez igazodó munkát helyezett az olvasóközönség kezébe.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.