NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. június 26.

James Jay Carafano: Wiki at war. Conflict in a socially networked world. Texas A&M Univ. Pr., 2012

Az Egyesült Államokban a WikiLeaks főszerkesztőjét, Julian Assange-t „első számú nyilvános ellenségnek” nevezték el, mert olyan anyagokat tettek közzé a világhálón, amelyek az iraki légierőt, az USA diplomáciai kommunikációját és más érzékeny kérdéseket érintenek.

„A háború a társadalmi hálózatok feletti dominancia megnyerése és az erőfölény kihasználása érdekében már folyamatban van.” - írja Carafano ebben az rendkívül időszerű elemzésben, az információ techno-jövőjéről és az internetes közösségi hálózatok hatásáról. A történelem és a védelmi stratégia széles körű ismereteire támaszkodva Carafano elemzést készít arról, hogy mi valóban új az „új médiában”.

A Wiki at War olvasmányos stílusa ezt a technológiai fejlődést érthetővé és vonzóvá teszi az olvasók számára anélkül, hogy a könyv hasznosságát feláldozná a szakemberek számára.

Carafano bemutatja azokat az eseteket, amelyekben a politikai, katonai és társadalmi vezetők szembesülnek az információk kezelésének és irányításának manipulációjával, mind a nemzetközi, mind a hazai színtéren. A Wiki at War gondolkodásra és további tárgyalásokra ösztönöz ebben a témában.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

A magyar jog két évtizede teszi lehetővé a fedett nyomozó alkalmazását és általa a bűnüldöző hatóságoknak a bűnszervezetekbe történő beépülését. Az elmúlt 20 esztendőben jelentős változások történtek a bűnüldözés jogszabályi hátterében, szervezetében és módszereiben egyaránt.

A fedett nyomozó esetében a gyakorlati alkalmazás fokozatos kibontakozásának és fejlődésének lehetett tanúja az, aki figyelemmel kísérte a szóban forgó, sajátos krimináltaktikai eszközről a nyilvánossághoz eljutó szórványos információkat és az egyes jogalkalmazási döntésekben megjelenő adatokat.

A monográfia jól hasznosítható forrás a jogi és a rendészettudományi oktatás, valamint az e tudományágakban a témához kapcsolódó kutatásokat végzők számára.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

 

William R. Trotter: The Winter War. The Russo-Finnish War of 1939-40. London: Aurum Press, 2002.

1939. november 30-án a szovjet bombázók a finn fővárosra, Helsinkire dobták le bombájukat. Büntetésül, mivel a finn kormány elutasította Sztálin ultimátumát, így ez a  kis balti köztársaság állt háborúban az óriási szovjet katonai gépezettel szemben.

De ez az elfeledett háború, amely brutális  körülmények között zajlott, gyakran mindkét oldal nagy hősiességével és emberáldozataival, egy olyan katonatörténet, amely az egyike a leghősiesebb epizódoknak a  világháború történetében.

A kötet pontos leírását adja a gerillaharcosok találékonyságának: akik síléceken vagy éppen rénszarvasokkal szállították a tankok elleni robbanóanyagokat. Szürreális kitartásuk között szerepelt a legendás "Kolbászcsata".

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Kognitív kriminalisztika. Ismeret – elmélet – történet. (szerk. Angyal Miklós), Budapest: Dialóg Campus, 2019

A kognitív tudomány meghatározást a pszichológia, a nyelvészet, az antropológia, a filozófia (esztétik) és a mesterséges intelligencia (az utóbbi időkben a mesterséges intuíció!) eggyé olvadt formájával szokták azonosítani. A könyv címében szereplő kognitív jelző egy olyan megközelítési mód, amelyet – szándékaink szerint – fogalmi keretnek szántunk, amellyel ennek a terjedelmes szakirodalommal rendelkező tudományterületnek az eredményeit próbáltuk a kriminalisztika képlékeny határú territóriumához hozzágondolni. Ezzel kiemelt célunk, hogy bemutassuk a kognitívizmusnak – mint egyfajta magasabb megismerés tárgyköreinek (úgymint gondolkodás, logika, problémamegoldás stb. – a kriminalisztika illetékességi területén való létjogosultságát, ezáltal hitet tegyünk a kognitív kriminalisztika mint terminológia életképessége mellett.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Jessica Stern -  J.M. Berger: Isis, the state of terror. London: Williams Collin, 2015

Az első jelentős könyv, amely az ISIS-ről íródott. A szerzőpáros felvázolja a terrorista csoport eredetét. Munkájukhoz hírszerzési forrásokat is felhasználtak.
A könyv bemutatja több közelmúltbeli példával, hogy a „terror állama” milyen megdöbbentő hatékonysággal használja a közösségi médiát toborzásra szolgáló eszközként az olyan állampolgárok felkutatására az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, mint például Douglas McCain, amerikai állampolgár, aki csatlakozott az ISIS-hez.
Noha a Stern és Berger sötét jövőt vázol, tárgyalja az ISIS-el kapcsolatos esetleges kormányzati reakciókat - ami a legfontosabb szerintük, hogy meg kell változtatnunk a terrorizmus elleni jelenlegi koncepciót és reagálnunk kell a gyorsan változó dzsihádi fenyegetésre.
 A könyv nemcsak a terrorista szervezet fejlődésének lenyűgöző beszámolója, hanem egy alapmű, amely megkísérli megválaszolni a következő lépések kérdését: mi mint ország, mint kormány, mint a világ – mit tehetünk.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---