NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Hazaszeretet, hazafias gondolkodás, általános és szakmai műveltség, valamint a társadalmi együttélésben is példamutató szerepvállalás

Ezen, elengedhetetlenül fontos ludovikás értékek jelentőségére hívta fel a figyelmet Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora a Ludovika Történeti állandó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján az NKE Szárnyépület John Lukacs Társalgójában május 23-án. Az esemény a 150 éves Nemzeti Honvédtisztképzés kerek évfordulójára való emlékezés újabb állomása volt.

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem csupán az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületeit és parkját foglalta el, hanem annak szellemiségét, az itt folyó képzés pozitív célkitűzéseit is magáénak vallja. Ez az örökség ugyanakkor nagy felelősséget ró ránk, s természetesen olyan kreatív munkát igényel, hogy az egykor megfogalmazott célok korunk kihívásai között is érvényesülhessenek” – emelte ki Deli Gergely. Az NKE rektora arról is beszélt, hogy az Akadémia képzésének céljai között mindig szerepelt, hogy az intézmény hazájukat szerető, vallásos, megbízható, alárendeltjeikről gondoskodó, lovagias gondolkodású tiszteket bocsásson ki falai közül. Mindezek mellett a képzés jelentős szerepet szánt a társasági és kulturális nevelésnek is. A tanórákon táncolni, énekelni, vívni és lovagolni is tanultak a tisztjelöltek, megismerkedtek a művészetek majd’ minden ágával, és a hadtudományon kívül más tudományterületekkel is. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián mindenkor törekedtek a korszerű katonai szakmai ismeretek nyújtására, valamint az általános műveltség és viselkedési szabályok elsajátításának biztosítására és egy honvédtiszttel szemben elvárható fegyelmi, erkölcsi, jellembeli tulajdonságok megszerzésére is. „Egyetemünkön a honvédtisztek mellett rendőr- és tűzoltótiszteket, közigazgatási és vízügyi szakembereket képezünk. A hazaszeretet, a hazafias gondolkodás, az általános és szakmai műveltség, a társadalmi együttélésben példamutató szerepvállalás mindannyiuk számára elengedhetetlenül fontosnak kell lennie. Ezért dolgozik a rektori vezetés az Egyetem megalakulása óta a ludovikás hagyományok újraélesztésén. „Meg kívánjuk teremteni azt a környezetet, amelyben az oktatók és hallgatók közös munkája révén az Egyetemünkön végzett szakemberekre ismét úgy tekintenek, mint az egykori ludovikásokra. Ezért készült ez az állandó kiállítás is, melyet minden NKE-s hallgatónak látnia kell!” – mondta Deli Gergely.

 „A kiállítás nem intézménytörténet, nem intézettörténet, hanem egyfajta szellemiséget próbál bemutatni” – hangsúlyozta köszöntőjében Csikány Tamás dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Hadtudományi Doktori Iskolájának vezetője elmondta, a tárlat megálmodói azzal a céllal hozták létre a tárlatot, hogy bemutassák, mit jelent a ludovikás szellemiség, illetve azt is, hogyan érték el az Akadémián, hogy az itt végzett tisztek a társadalom elismert tagjaivá váljanak. „Nyilván elsősorban szakmai ismereteik révén, hiszen úgy készítették fel őket, hogy első tiszti beosztásuknak meg tudjanak felelni. Az is kimondott cél volt, hogy olyan képzést, olyan tudást kapjanak, ami tiszti előmenetelük során segíti őket, és magasabb tudományi ismereteket is el tudjanak sajátítani. A társadalomban olyan helyet kellett elfoglalniuk, amely méltó volt számukra. A társadalom pedig segítette ebben az Akadémiát” – tette hozzá Csikány Tamás.

Az ünnepélyes szalagátvágás után Padányi József vezérőrnagy, a HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Ludovika-történeti Kutatóműhely vezetője gratulált a megvalósítóknak, hiszen a kiállítással régi tervük szökkent szárba. „Azt gondolom, az ilyen bemutatók, múzeumok, kiállítóterek, gyűjtemények mindig is részét képezik egy nemzet azonosságtudatának. A múzeumok valamikor a középkorban kezdték elnyerni azt a küldetésüket, amely mára elvezetett oda, hogy hármas feladatukat – gyűjtés, karbantartás, bemutatás – végrehajtsák. Azt gondolom, ez a kiállítás, amely a Ludovika történetéből, a ludovikások mindennapjaiból mutat be pillanatokat, be fogja tölteni azt a küldetést, amit valamikor az alapító atyák meghatároztak, hogy a hagyományokat évtizedeken, évszázadokon át egészen a mai fiatalságig megőrizze és bemutassa. Már csak egy felelősségünk van: hogy minél több kollégánknak, barátunknak, ismerősünknek mutassuk be ezt a szépséget” – mondta Padányi József.

A kiállítás virtuálisan is megtekinthető a Ludovika Akadémia Múzeum nevű applikáció letöltésével, amely magyar és angol nyelven is részletesen mutatja be az 1808-1945 közötti időszakot, valamint a Ludovika Campust.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes