Könyvajánló: 2020. július 24.

Margittai Gábor: Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború eltitkolt halálmarsa, Budapest, Külső Magyarok Kft.,2014. + Fotóalbum

Ez a kötet azoknak a magyaroknak a szenvedéséről szól, akik 1914-1915-ben a szerb hadszíntérre kerültek és ott estek hadifogságba. .A Szardínia melletti Asinara fogolytáboraiba szenvedték végig a borzalmakat. „Nehéz szabadulni a könyv hatása alól.” – írja Pollmann Ferenc.
A szardíniai Szamár-sziget egykor a szicíliai maffia börtönszigete volt, korábban terroristák és gyilkosok büntetőtelepe, - száz éve katonáink pokla a Földközi-tenger paradicsomában.
Margittai Gábor regényesen, mégis történelmi hűséggel mutatja be az első világháborús magyar hadifoglyok kálváriáját.
Szamár-sziget magyar hadifoglyairól 50 perces film is készült a szerző közreműködésével.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

A magyar külügyi igazgatás alapjai, Budapest, Dialog Campus Kiadó, 2016. - 214 p.

A kötet érdekes olvasmány és emellett fontos tankönyv is a téma iránt érdeklődőknek. Megismertet a külügyi igazgatás történetével, a konzuli igazgatás szabályaival, a diplomáciai protokoll alapjaival az olvasót. Kitekintés nyújt az Európai Unió és tagállamai viszonyrendszerére és fontos külkapcsolati kérdésekre.
Átfogó alapot kaphatunk a nemzetközi jog legfontosabb jogforrásairól és a nemzetközi szervezetek munkájáról, a működésük szabályairól.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

Magyar István (szerk.):  Az én felderítő történetem. 100 éves az önálló magyar katonai felderítés, hírszerzés és kémelhárítás, Budapest, Felderítők Társasága Egyesület, 2018.

A kiadvány 14 szerzőtől tartalmaz, a szakma szeretetéről, a hivatás iránti elkötelezettségről és a bajtársiasság fontosságáról szóló írásokat.

Az írások személyes megnyilatkozások is egyben, életük fontos epizódjainak élményekkel teli megörökítése a kötet.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Vincze Attila - Chronowski Nóra: Magyar alkotmányosság az európai integrációban,  3. átd., bőv. kiad., Budapest, HVG-ORAC, 2018.

A harmadik kiadás az elmúlt hat év európai krízisei következtében felgyorsult jogi változások , az uniós joggal kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlatok újdonságai miatt készült.

A magyar alkotmánybírósági gyakorlat az eltelt évek óta jelentősen változott, kiterjedtebb lett. Így külön fejezet foglalkozik a magyar ügyek bemutatásával és kommentálásával.

A szerzők szerint a kézikönyv a jogalkalmazói gyakorlatot és a jogi felsőoktatás egyaránt segíti.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---