NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Akadálymentesítési nyilatkozat

AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) elkötelezett amellett, hogy a honlapját és kapcsolódó webtartalmakat a közszférában működő szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az NKE nyílt bárki számára elérhető  uni-nke.hu (a továbbiakban NKE portál) weboldalaira vonatkozik.

 

Megfelelőségi státusz

Az NKE által végzett önértékelés alapján az NKE portál teljes mértékben megfelel a közszférában működő szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak és teljes mértékben megfelel a WCAG 2.0 AA szintnek.

Az akadálymentesítés törvény figyelembe vett négy alapelve:

- Érzékelhetőség: Az információ és a felhasználói felület elemeit a felhasználók számára érzékelhető módon jeleníti meg.
- Kezelhetőség: A felhasználói felület elemei és a navigálási funkciók jól, egyszerűen kezelhetők.
- Érthetőség: Érhető felhasználói felület és megjelenített információ
- Stabilitás: Kellően stabil tartalmak, hogy a támogató-segítő eszközökkel és technológiákkal is megbízhatóan  értelmezhető maradjon.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2019. december 04-én készült.

 

Visszajelzés és elérhetőségek

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos esetleges megfelelési hiányosságok, észrevételek jelzésére, illetve további  információ vagy tájékoztatás kérhető az  adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címen.

 

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely címe:                 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím:                 1255 Budapest, Pf.: 182.

Ügyfélszolgálat:                +36 1 450 3070

E-mail:                                ugyfelszolgalat@kifu.hu

 

Budapest, 2019. december 04.  Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
  Lakos Lambert István
  Informatikai Igazgató