Open Access publikálási lehetőségek az NKE által előfizetett adatbázisokban

( Az oldal legutóbbi frissítése: 2021. október 06.)

Az NKE által előfizetett adatbázisokban szereplő bizonyos folyóiratok esetén lehetőség van kedvezményes vagy térítésmentes módon publikálniuk az intézményi affiliációval rendelkező levelező szerzőknek. Az alábbiakban az EISZ oldalán található információk alapján összegyűjtöttük a kedvezményeket.

 

Adatbázis Típus Open Access kedvezmények
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag folyóiratok

1. Gold Open Access

A kiadó bizonyos lapjai kizárólag Open Access cikkeket jelentetnek meg a szerző által fizetendő díj (Article Processing Charge) fejében. Az érintett lapok listáját a mindenkori Open Access árlista tartalmazza, amely itt található. Az ehhez szükséges Open Access nyilatkozat itt található.

2. Open Access megjelenés szerzői díjfizetés nélkül a felsorolt magyar intézetek kutatói számára

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) és az Akadémiai Kiadó megállapodása alapján az Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagját előfizető intézmények kutatói által levelező szerzőként jegyzett cikkek Open Access jelenhetnek meg a következő folyóiratokban.

Az Akadémiai Kiadó és Springer Nature közös kiadású folyóiratai előfizetett lapokként szerepelnek a folyóiratcsomagban, azonban az OA közlés más módon: az EISZ és a Springer Nature hasonló megállapodása alapján valósul meg.

Fentiek szerint az OA közlés feltételei:
· a cikket közlő folyóirat neve szerepel ezen a listán
· a levelező szerző a felsorolt intézmények valamelyikének kutatója/dolgozója
· a cikk eredeti közlemény vagy összefoglaló/szemle (review)
· a szerző az aláírt Open Access közlési nyilatkozatot kéziratával egyidejűleg a szerkesztőség rendelkezésére bocsátja, vagy feltölti a folyóirat elektronikus kéziratbeküldő rendszerébe. (Kérjük, kövesse a folyóirat szerzői instrukcióit.)

 

3. Hibrid Open Access

A kiadó az előfizetéses lapjaiban is lehetőséget biztosít szerzőinek, hogy cikkük végleges „full-text” változatát nyílt hozzáféréssel jelentessék meg, a szerző által fizetendő díj (Article Processing Charge) fejében.

Az újonnan beérkező cikkeken túlmenően ez a lehetőség fennáll a már korábban megjelentek esetében is. Szerzőink tehát a megfelelő díj ellenében kérhetik korábbi cikkeik online változatának megnyitását.

Az Open Access árlista itt érhető el.

Az ehhez szükséges Open Access nyilatkozat pedig itt található.

4. Közzététel a kiadó előfizetés alapú folyóirataiban

Az AK hibrid folyóiratai továbbra is közölnek olyan cikkeket, amikhez csak a lap (online) előfizetői juthatnak hozzá, vagy cikkenként vásárolhatnak hozzáférést az olvasók. Az ilyen művek szerzőit semmilyen költség nem terheli, a közlés joga azonban átszáll az Akadémiai Kiadóra. Ennek érdekében kérjük, töltse ki és írja alá e nyilatkozatot (közlési és felhasználási engedély Green Open Access kiterjesztéssel). A jogátruházás az adott cikk végső, publikált verziójára vonatkozik, de nem korlátozza a szerző azon jogát, amelynek értelmében az utolsó szerzői változatot archiválhatja.

5. Szerzői díjak

Cikkbenyújtási Díj (cikkbenyújtáskor fizetendő a szerkesztői és bírálói költségek fedezésére) Nincs cikkbenyújtási díj az Akadémiai Kiadó egyik folyóiratának szerzői számára sem

Cikk Gyártási Költsége (a Nyílt Hozzáféréssel megjelenő cikkek szerzői fizetik a cikk elfogadásakor) Az Akadémiai Kiadó egyes folyóiratai tisztán Nyílt Hozzáféréssel jelennek meg. Ezekben az összes cikk ingyenesen elérhető minden olvasó számára. Más folyóiratokban ez választható lehetőség a szerzők számára. A Cikk Gyártási Költségek jegyzéke itt található (az árak cikkenként 0 és 1100 Euro között változnak).

Nyomtatott Színes Illusztrációk rendelhetők darabonként 40 Euro (vagy 10 000 forint) + Áfa áron az itt felsorolt folyóiratokban.

6. Szerzők online hozzáférése a megjelent cikkeihez

A levelező szerzők térítésmentesen hozzáférhetnek saját cikkeikhez az alábbi lépéseket követve.

 • A levelező szerző a publikációjában kapcsolattartásra megadott email címével regisztráljon a https://akjournals.com/signup oldalon.
 • Érvényesítse regisztrációját az ott leírt módon.

Az így létrehozott fiókba belépve elérhetővé válnak a cikkei.

Részletek

További részletek az EISZ oldalán.

Szerződés

A benyújtáshoz szükséges nyilatkozat

OA folyóiratok - 5. számú melléklet

Teljes folyóiratlista

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection folyóiratok

A Cambridge University Press kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra. A megállapodás a kiadó hibrid folyóirataira és gold open access folyóirataira is vonatkozik. Azokban a Cambridge University Press Journals hibrid folyóiratokban van rá lehetőség, melyeket az intézmény által előfizetett csomag tartalmaz.

A kiadó több mint 300 folyóirata támogatja az OA publikációit:

- több mint 320 hibrid folyóirat (előfizetői folyóiratok, amelyek OA opciót kínálnak)

A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése alól. A résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik. A szerzőket az intézmény neve és a szerző e-mail címének végződése illetve GRID azonosító azonosítja.

2020-ban az előfizető intézmények összesen, konzorciumi szinten 30 db cikk megjelentetéséig mentesülnek az APC-k megfizetése alól.

A cikkeknél feltétel, hogy elfogadásának időpontja 2020. január 1. utáni, illetve az alábbiak közé tartozik:
- tudományos cikk (research articles),
- rövid tudományos publikáció (rapid communications, RC),
- összefoglalás, átekintés, áttekintő cikk (review articles),
- rövid jelentés (brief reports),
- esettanulmány (case reports).
 

Az egyetem által a kiadónál elérhető teljes open access folyóiratlista

További részletek az EISZ oldalán

Az EISZ és a kiadó megállapodása

Részletek az open accesspublikálásról a kiadó honlapján

Hogyan élhetek a nyílt hozzáférésű megjelenés lehetőségével?

Angol nyelvű útmutató

Szerződés

OA - nyílt hozzáférés - 5. számú melléklet

A kiadó teljes folyóiratlistája

De Gruyter  
Tájékoztatjuk az Egyetemi Polgárokat, hogy 2021. október 5-én az EISZ Nemzeti Program keretein belül a De Gruyter 2021-es open access kerete kimerült!

A rendszer az utolsó cikk jóváhagyásával automatikusan lezárt, a szerzőknek ebben az évben már nem lesz felajánlva a megállapodás szerinti publikálás lehetősége. A cikkek hibrid folyóiratokban APC kifizetése nélkül, csak zártan jelenhetnek meg, illetve aki mégis szeretné nyílt hozzáféréssel megjelentetni cikkét, az a standard APC árak megfizetésével teheti meg.

A kutatók 2022-ben, a 2022-es megállapodás aláírását követően tudják újra támogatott módon nyílt hozzáféréssel megjelentetni cikkeiket a De Gruyternél.

 

A De Gruyter kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra. A megállapodás a kiadó online hibrid és Pure Open Access folyóirataira vonatkozik (körülbelül 90 teljesen nyílt hozzáférésű). A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése alól.

Szerződés

Részletek a De Gruyter weboldalán

Milyen publikációkra vonatkozik a szerződés?

A szerződés a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik. 2020-ban az előfizető intézmények összesen, konzorciumi szinten legfeljebb 7 db hibrid és 13 db Gold OA cikk megjelentetéséig mentesülnek az APC-k megfizetése alól.

Milyen időtartamban?

Ha a cikk elfogadásának időpontja a szerződés időtartamába esik (2020. december 31-ig).

Milyen folyóiratokban lehet publikálni?

A kiadó online hibrid és Pure (Gold) Open Access folyóirataiban van rá lehetőség.

Folyóiratok

Melyek a támogatott cikk típusok?

 • eredeti közlemények (original article, original research, original paper)
 • összefoglalás, átekintés, áttekintő cikk (review articles),
 • brief communication: gyors közzététel céljából benyújtott rövid cikk, amely megegyezik a normál cikk szerkezetével.
 • continuing education: A továbbképzés szerves részét képező cikk (általában orvostudományi területen).
 • esettanulmány (case reports).

Hogyan azonosítják a kiadók a szerzőket?

 • Affiliáció - az intézmény neve alapján
 • Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

Hogyan élhetek a nyílt hozzáférésű megjelenés lehetőségével?

Institute of Electrical and Electronics Engineers - (IEEE)  

Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra. A megállapodás az IEEE hibrid és gold open access folyóirataira vonatkozik, A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése alól.

Milyen publikációkra vonatkozik a szerződés?

A szerződés a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik. 2020-ban az előfizető intézmények összesen, konzorciumi szinten legfeljebb 10 db cikk megjelentetéséig mentesülnek az APC-k megfizetése alól.

Formátum követelmények

A tudományos közleményeknek a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC licenc alatt kell megjelenniük, feltéve, hogy a szerző akként nyújtotta be a cikkét, hogy kinyilvánította, hogy valamely előfizető intézményben affiliációval rendelkezik. A szerző köteles feltüntetni, hogy közleménye az EISZ és az IEEE megállapodása alapján jelent meg.
 

Milyen időtartamban?

Ha a cikk elfogadásának időpontja a szerződés időtartamába esik (2021. december 31-ig).

Milyen folyóiratokban lehet publikálni?

Az IEEE hibrid és gold open access (Topical Journals és az IEEE Access) folyóirataiban van rá lehetőség.

Teljes folyóiratlista

Melyek a támogatott cikk típusok?

 • Tudományos cikkek

Hogyan azonosítják a kiadók a szerzőket?

 • Affiliáció - az intézmény neve alapján
 • Ringgold ID
 • Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

Szerződés

Részletek az IEEE weboldalán

Hogyan élhetek a nyílt hozzáférésű megjelenés lehetőségével?

Oxford University Press (OUP) Journals - Full Collection folyóiratok

Az Oxford University Press kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra. A megállapodás a kiadó megfelelő hibrid folyóirataira vonatkozik, a szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja. A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése alól.

Jogosult folyóiratok.

A szerződés a résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik, azokra a cikkekre, melyek kiadása a szerződés időtartamába esik (2022. december 31-ig).

Szerződés

Szerzői útmutató

Springer Nature - SpringerLink folyóiratok

A Springer Nature kiadóval kötött megállapodás értelmében, az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak továbra is lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó több, mint 2000 hibrid folyóiratában.

Open Access folyóiratok - 5. melléklet (a lista negyedévente frissül)

A résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik.  A szerzőket a cikk benyújtásakor listából választható affiliáció, a szerző e-mail címének végződése és az IP cím azonosítja. Feltétel továbbá, hogy a cikk elfogadásának időpontja a szerződés időtartamába essen, 2022. december 31-ig. A támogatott cikkek típusai a következők: eredeti közlemény, összefoglaló cikk, gyors közzététel céljából benyújtott rövid cikk, a továbbképzés szerves részét képező cikk (általában orvostudományi területen).

Részletes Hibrid (Open Choice) és Gold Open Access információk az EISZ oldalán.

További információk a Springer oldalán itt és itt.

Szerzői útmutató a Springer oldalán

Szerződés

Wiley - Wiley Online Library Full Collection folyóiratok

A Wiley kiadóval kötött megállapodás értelmében, az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó több, mint 1700 hibrid és gold folyóiratában.

A szerződés a résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők cikkeire vonatkozik, azokra a cikkekre, melyek elfogadásának időpontja a szerződés időtartamába esik (2022. december 31-ig). A támogatott cikkek típusai a következők: eredeti közlemény, összefoglaló cikk.

Részletes Hibrid (Open Choice) és Gold Open Access információk az EISZ oldalán.

További információk a Wiley oldalán itt.

Szerződés

akademiai_oa_dijak.pdf
PDF letöltése
akademiai_folyoirat-lista.pdf
PDF letöltése
akademiai_oa_nyilatkozat.pdf
PDF letöltése
cambridge_apc.xlsx
Excel letöltése
sciencedirect_apc_price.xlsx
Excel letöltése