NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. október 16.

Gazdaságdiplomácia. Elmélet és gyakorlat felkészülő diplomatáknak. (szerk. Nagy Sándor Gyula - Kutasi Gábor), Ludovika Egyetemi Kiadó, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020.

A külgazdasági attasék kiemelt szerepet játszanak Magyarország  gazdasági  érdekeinek  képviseletében  és  üzleti  kapcsolatainak bővítésében. Ebből következően az ő felkészültségükön is múlik, hogy a magyar vállalkozások milyen mélységben és sikerrel férnek hozzá a világgazdaság lehetőségeihez. E felkészültség sokrétű: többek között makrogazdasági,  üzleti,  vállalkozói,  külkereskedelmi,  adózási,  projekt          menedzselési,  protokoll-,  időgazdálkodási  vagy  éppen információszerzési és -elemzési ismereteket is igényel. A szerzők törekvése volt, hogy az egyes fejezetek végén található összefoglaló kérdések, kiemelt kulcsfogalmak, hasznos információforrások és minél több esettanulmány segítse  a  folyamatok  és  összefüggések  megértését,  valamint  az  átadott         ismeretek  készségszerű,  gyakorlati  alkalmazhatóságát.

A jövendő külgazdasági attasék számára nyújt segítséget mindehhez a kézikönyv, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium által alapított Magyar Diplomáciai Akadémia, a Külügyi és Külgazdasági Intézet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóinak támogatásával és közreműködésével készült el több mint két év odaadó munkáját követően.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

 

Sic itur ad astra. Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. (szerk. Madai Sándor - Pallagi Anikó - Polt Péter), Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.

„Sic itur ad astra” – „Így jutunk a csillagokig”. Blaskó Béla ny. rendőr vezérőrnagy, egyetemi tanár életműve több értelemben is a csillagokig ível, s olyan életpályát jelent, amely bizonyítja, hogy a tehetség, a kitartás és a szorgalom meghozza gyümölcsét. Talán közismert az Ünnepelt repülés iránti szenvedélye, amellyel ha nem is jutott a csillagokig, de sokunknál bizonyosan közelebb került a csillagokhoz. Bár az élet végül másfelé sodorta, de e szenvedélye életének meghatározó részévé vált. Olykor a repülés magányában elmélkedik, olykor barátai társaságában kapcsolódik ki. Bármelyik is legyen soron, soha nem teher számára a repülés.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

 

 

Lévai Zsolt: Közlekedésbiztonság. Dialóg Campus, Budapest, 2019.

A helyváltoztatás, a mozgás az ember számára önmagában is veszélyforrás. Különösen, ha ez a tevékenység technikai eszközök révén valósul meg. A technikai fejlődés hatására a közlekedés mind veszélyesebbé válik, mert a biztonságot szolgáló fejlesztések üteme általában elmarad az átlagos fejlődési ütemtől. Éppen ezért a közlekedésbiztonság alakulásának fő meghatározója az ember: a balesetek túlnyomó többsége emberi okok miatt következik be. A közlekedési folyamatban az ember szerepe különböző lehet. Megjelenhet aktív szereplőként mint a közlekedési folyamat irányítója (például járművezető) és passzív szereplőként mint az irányításért nem felelős személy (például utas). Ugyanakkor mindkét minőségében – bár eltérő mértékben – ki van téve a balesetveszélynek. A közlekedés biztonsága olyan állapot, amikor a közlekedésben részt vevők veszélyhelyzetektől, balesetveszélyes szituációktól, zavaró körülményektől mentesen közlekedhetnek. Úgy is mondhatjuk, hogy a közlekedésbiztonság egyfajta kényes egyensúlyi állapot, amelyikben egyik oldalon áll az ember egyéni teljesítőképessége, a másikon pedig az emberrel szemben támasztott követelmények.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

 


Glant Tibor: A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.

A szovjet hadsereg elől menekülő nyilasok parancsára a koronaőrség 1945 márciusában német földre (a mai Ausztria területére) vitte a Szent Koronát, a jogart, az országalmát, a kardot, valamint a koronázási palástot és a Szent Jobbot. Júniusra a klenódiumok amerikai kézre kerültek, augusztus 19-én a Szent Jobbot azonban visszakaptuk. A többi koronázási kincs amerikai kézen maradt. Így kezdődött a Szent Korona közel 33 évig tartó amerikai kalandja, amelynek során bejárta Németországot, majd Fort Knoxban, az amerikai aranykészlet társaságában töltött hosszú évtizedeket. 1978. január 6-án kaptuk vissza a Carter kormánytól. Amikor 1950–1951 folyamán Rákosi Mátyás egy koncepciós perben elítélt amerikai üzletember esetleges szabadon engedésével próbálta kizsarolni Washingtontól a koronázási ékszereket, a State Department a tárgyalások elől is elzárkózott. Az 1947 és 1969 közti ellenségeskedés időszakában a klenódiumok visszaszolgáltatása szóba sem kerülhetett, 1956 és Vietnam pedig tovább rontotta a helyzetet. 1969 és 1978 között került sor a kétoldalú kapcsolatok normalizálására. Ennek második fázisában, Jimmy Carter elnöksége idején kaptuk vissza a Szent Koronát, a jogart, az országalmát, a kardot és a palástot. Glant Tibor új könyve szisztematikus kutatások alapján ezeknek az eseményeknek állít emléket a hazatérés 40. évfordulója alkalmából.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 


Adóigazgatás és adóeljárás. (szerk. Szabó Andrea), Dialóg Campus, Budapest, 2020.

2017 szeptembere óta adóigazgatási szakirányon is folytathatják tanulmányaikat az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának hallgatói. Ugyanakkor az adózás és adóztatás kérdéseivel a Rendészettudományi Kar pénzügyőr tisztjelöltjei is foglalkoznak. Éppen ez tette indokolttá egy olyan új szemléletű tananyag összeállítását, amely mindkét hallgatói kör számára segítséget nyújthat az adóztatás és adóeljárás alapjainak elsajátítása során.

Kötetünk egy rövid történeti áttekintést követően foglalkozik a hazai bevételi hatóság szervezetének és működésének feltérképezésével, emellett megismerteti az olvasót az adózó fogalmával. Az adóeljáráshoz kapcsolódó fejezetek választ adnak az alapelvi valamint illetékességi és hatásköri kérdésekre. A jegyzet részletesen foglalkozik az olyan speciális bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségekkel is, mint például az EKÁER és az élelmiszer-automata, illetve az online pénztárgép és az online számla.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

----