NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. július 31.

Glavanits Judit, Horváthy Balázs, Knapp László (szerk.): Az európai jog és a nemzetközi magánjog aktuális kérdései. Ünnepi tanulmányok a 65 éves Milassin László tiszteletére. Győr: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2016.

Milassin László egyetemi oktató, diplomata és ügyvéd. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszékének vezetője 65 éves. Tiszteletére tartott ünnepi konferencia előadóinak anyagát tartalmazza a kötet, szerkesztett változatban.

A szerzők között Burián László, Glavanits Judit  és Osztovits András tanulmányát olvashatjuk.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Bendzsel Miklós; Emőd Péter; Kármán Gabriella (szerk.): Műtárgyhamisítás magyar szemmel. Ocsút a búzától. Budapest: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Országos Kriminológiai Intézet, 2019.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Kriminológiai Intézet egy összegző kiadvánnyal kívánja reprezentálni a műkereskedelem hazai viszonyait és a nemzetközi helyzetet. A műtárgyhamisítás egyre erőteljesebb előretörése sürgetően veti fel a hatékonyabb fellépés kérdését.

A felsorolt intézmények és a Kieselbach Galéria, módszertani segédletnek illetve hiánypótló kézikönyvnek szánja ezt a kötetet. A célközönség: „elsődlegesen az értővé válni kívánó közönség, továbbá a műkereskedők, galériások, illetve művészettörténészek, kurátorok köre, valamint a ma alkotó érintett vagy érdeklődő művészek csoportja.” – fogalmazta meg előszavában Bendzsel Miklós.
A könyv gazdagon illusztrált, neves szerzőkkel tekinti át a különböző tudományterületek által érintett műtárgyhamisítás problematikáját Magyarországon és külföldön egyaránt.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Kármán Gabriella: A kriminalisztikai szakértői bizonyítás. A hiteleltérdemlőség építőkövei. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2019.

A monográfiában Kármán Gabriella összefoglalja a klasszikus kriminalisztikai szakértői területeken végzett kutatásainak eredményeit.
A szerző beavatja az olvasót a szakvélemény hiteltérdemlősége fokozásának egyéb dimenziójába és tényezőibe.

„A büntetőeljárás feladata, hogy megállapítsa az igazságot, de ezt a feladatát nem teljesítheti bármi áron.”- idézi Finszter Géza professzor a könyv méltatásánál.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Beluszky Pál - Sikos T. Tamás: Városi szerepkör, városi rang. Budapest: Dialóg Campsus, 2020.

A második világháború után, 1945-ben 52 település rendelkezett városi címmel Magyarországon, jelenleg 346. Önmagában a városi rangú települések számának meghétszereződése is kérdéseket vet fel: valóban ilyen viharos gyorsaságú volt az ország városodása? Annak reális mértékét tükrözi a városok számának, a jogi értelemben vett városok lakosságszámának növekedése? Milyen - koronként változó - viszony áll fenn a városi rangú települések és a közgazdasági, szociológiai, urbanisztikai, földrajzi értelemben vett városi funkciójú települések között? Helytálló az a feltételezés, hogy mára "elfogytak" a joggal várossá nyilvánítható települések, vagy hogy a jelenlegi városi rangú települések között is fellelhető számos település, amely településtudományi szempontból nem felel meg a városokkal szemben támasztható feltételezéseknek? Van-e feladata a jogalkotásnak az "üres városok", azaz városi funkció nélküli városi jogú települések esetében? E kérdésekre kíván választ adni a kötet, a geográfia szemszögéből áttekintve a magyarországi városállomány aktuális problémáit, kiemelve a városi jogú kontra városi funkciójú települések kérdéskörét.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---


Farkas Ákos - Dannecker, Gerhard - Jacsó Judit (szerk.): Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai - különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2019.

A kötet első része az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének általános kérdéseivel foglalkozik.

A második és harmadik rész az uniós csalást (különösen az áfacsalásokat) és az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő más bűncselekményeket (így különösen a pénzmosást és a korrupciót) elemzi a tagállamok (Ausztria, Németország, Görögország, Magyarország Olaszország és Románia) büntetőjogi rendszerében. Tanulmányaikban a szerzők mindazokat az elméleti és gyakorlati problémákat, illetve az azokra adott válaszokat („jó gyakorlatokat”) is megvizsgálták, amelyek az adott tagállamban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban felmerülnek.

A kötet negyedik része az Európai Unió pénzügyi érdekeivel összefüggésben több horizontális témakört is érint, úgymint a criminal compliance, a cybercrime, valamint a kriminológia és a büntetőeljárás témakörét. Ez a rész foglalkozik az Európai Ügyészség felállításával is.

Az ötödik rész tartalmazza a kutatások eredményeként levont összegzéseket és javaslatokat. Bővebb információ a projektről.

A kötetet az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében érdekelt valamennyi elméleti és gyakorlati szakember számára fontos lehet.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.