NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. április 09.

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig, Budapest, Osiris Kiadó, 2005

E kötet a magyar-amerikai kapcsolatok történetén keresztül a közelmúlt fontos kérdéseit tárgyalja. Miként függött össze Kállay Miklós kiugrási politikája, a szövetségesek katonai stratégiája és Magyarország német megszállása? Tehetett-e volna valamit az Egyesült Államok Magyarország szovjetizálása ellen? Hogyan süllyedtek mélypontra a magyar-amerikai kapcsolatok és miként próbálta az amerikai politika aláaknázni a kommunista rendszert az ötvenes években? Miként határozta meg a nukleáris fegyverkezési verseny az amerikai és a szovjet politikát az 1956-os forradalom alatt? Elhibázott volt-e az amerikai politika, egyáltalán volt-e esély a külföldi beavatkozásra? 

A Kádár-korszakra áttérve a könyv arra keresi a választ, hogy miként sikerült az amerikaiaknak rákényszeríteni a magyar vezetést az amnesztiára, hogyan alakult az amerikai követségre menekült Mindszenty József sorsa, hogyan került haza Fort Knoxból a Szent Korona. Miként sikerült a gazdasági és kulturális politikának aláaknázni a Kádár-rendszert és mi késztette a magyar vezetést arra, hogy belesétáljon az amerikai csapdába? Hogyan csaptak össze ennek kapcsán az MSZMP reformerei és konzervatívjai, valamint az állambiztonság és a külügy által képviselt politikai irányvonalak? A kötet utolsó fejezete a rendszerváltást járja körül és arra keresi a választ, hogy az egypártrendszer összeomlásában és a megszálló hatalom kivonulásában milyen szerepet játszott a nemzetközi politika, illetve a magyar belpolitikai átalakulás összjátéka. Végső soron: mely történelmi pillanatokban volt az Egyesült Államoknak meghatározó szerepe a magyar történelem alakításában?

A kötet elérhető az alábbi linken.

---

Változó képletek. Új(abb) szerek: kíhívások, mintázatok (szerk. Felvinczi Katalin), Budapest, L’Harmattan, 2017

A dizájnerdrogok megjelenése okozta shock ijesztően hasonlít a rendszerváltás után megjelenő klasszikus illegális drogok okozta zűrzavarhoz. A probléma akkor is felkészületlenül érte a lakosságot, "szakma" pedig még nem annyira létezett. 

Azóta az Európai Unió tagja lettük. És mégis zavarodottan szemléljük a helyzetet, és nincsenek összehangolt, központilag finanszírozott hatékony intervenciók, nincsenek modell értékű jó gyakorlatok. Nincs elegendő epidemiológiai adatunk, nincsenek a speciális populációra vonatkozó átfogó kutatások

A MAT fontosnak tartotta a 2016 decemberében megtartott tanácskozás anyagát e kötetben megjelentetni, hiszen vannak egyéni kezdeményezések, jó gyakorlatok, nemzetközi kutatások, melyek hasznosak lehetnek a tenni akaróknak. Fontos, hogy minél több szakember rendelkezzen pontosabb információkkal és legyen képes hatékony intervenció megtervezésére, végrehajtására. 

A kötet elérhető az alábbi linken.

---

Nóra Chronowsi: Human rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges, L’Harmattan, Paris, 2018

Alkotmányos kérdéseket nem érdemes önmagában, kizárólag a nemzeti jogrendszerben vizsgálni, hanem eredményesebb a globális és az európai alkotmányosság tekintetében elfoglalt helye szerint bemutatni. 
    
A könyvben tárgyalt jogok védelme vonatkozásában a szerző felhívja a figyelmet a globális európai viszonyokra.
    
A könyv alapos elemzést nyújt egyes jelenlegi hazai- , globális-, és európai téren az emberi jogok védelméről, az alapvető jogokra vonatkozó közös normákról és azok végrehajtásáról. 

A kötet elérhető az alábbi linken.

---

Paul Aries: A McDonald’s gyermekei. A világ McDonaldizálódása (új kiadás), Budapest, L’Harmattan, 2018

Több mint 20 év telt el a kötet első megjelenése óta, de a neves francia szociológus Paul Ariés leleplező műve aktuálisabb mint valaha. Időközben feldühödött francia parasztok, a mozgalmár Jose Bové vezetésével, leromboltak egy McDonald's étteremet, de a McDonaldizálódás folyamatát nem tudták lelassítani. 

A szerző 2000-re 20.000 McDonald'sot jósolt, 2018-ban már közel 40.000 üzlet működik, napi 50 millió vásárlóval. A felnövő nemzedékek globális kommunikációs és gasztronómiai kultúrájában a McDonald's jelenség mára megkerülhetetlenné vált. A "szép új világ" elképzelhetetlen nélküle! 

A könyv, amit az olvasó kezében tart a McDonaldizálódott ember fiziológiai és pszichológiai metamorfózisát, egyéniségének feloldódását mutatja be a globalizáció terében. A McDonald's nem egyszerűen az étkezési kultúra egy változata, hanem a globalizáció korának táplálkozási laboratóriuma. 

A kötet elérhető az alábbi linken.

---

Henry C. Lee: Blood evidence. How DNA is revolutionizing the way we solve crimes, Cambridge, Perseus Publ., 2003

Blood Evidence az első szakkönyv, amely feltárja a DNS-tesztelés működését és az igazságszolgáltatási rendszerekre gyakorolt hatását a világon, mindezt közérthető, olvasmányos formában. 

Elmagyarázza a DNS-tesztelés mögött meghúzódó alapelveket és tudományos tényeket, és megmutatja, hogy ezek miként segítettek a közelmúlt történelmének leginkább rejtélyes bűncselekményeinek megoldásában, és hogy milyen módon segítette a szemtanúk beszámolóinak és a bűncselekmény helyén talált fizikai bizonyítékoknak az értékelését. Ilyen volt pl. az O. J. Simpson, a Chandra Levy és az Edward De Salvo-ügy. 

A kötet elérhető az alábbi linken.