NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. szeptember 17.

Paul Hawken: Visszafordítható. 100 hatékony megoldás a klímakatasztrófa megállításához. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2019.

A klímaváltozás kapcsán megjelenő riasztó hírekkel szembesülve nehéz átlátni, hogy mit tehetünk a válság elhárításáért a kormányok, települések, vállalatok és az egyének szintjén. A Visszafordítható segít minket az eligazodásban: a Project Drawdown keretében elismert kutatók, tettre kész szakemberek, elkötelezett politikusok a világ minden tájáról egy tudományosan alátámasztott, gazdaságilag rentábilis, előremutató javaslatcsomagot készítettek a klímakatasztrófa megállítására.

A hiánypótló könyv 100 innovatív megoldást mutat be mindenki számára közérthető módon az élet különböző területeiről. Megismerhetünk már alkalmazott technológiai újításokat és szemléletformáló kezdeményezéseket, sőt még fejlesztés alatt álló terveket is. Ha az elkövetkező harminc évben ezeket a módszereket következetesen alkalmazzuk, csökkenthetjük a károsanyag-kibocsátást, visszafordíthatjuk a klímaváltozást, és lehetőséget kapunk egy élhetőbb, igazságosabb világ kialakítására is.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Rixer Ádám: A magyar közigazgatási jogtudomány értékelésének szempontjai. Dialóg Campus, Budapest, 2020.

Bármely tudományterület önmagáról kialakított képe befolyásolja képviselőinek együttműködését, a kutatások intenzitását, nyitottságát, végső soron a tudományterület minőségét. Éppen ezért időszerű a magyar közigazgatási jogtudomány önreflexiója: milyen módszerek divatoznak a hazai közigazgatási jogtudományban; milyen sajátosságokat mutatnak a tudományos műhelyek; milyen új határterületek vannak kialakulóban, hogyan alakul a jogtudomány helyzete a közigazgatás-tudományok rendszerében; továbbá milyen hatása van a tudománynak a jogalkotásra és jogalkalmazásra? E munka nem kíván bírája lenni a területnek: arra törekszik, hogy a tudományos teljesítmények minősítése körében bevett és a hazai viszonyok között is hasznos szempontok mentén kérdéskatalógust állítson össze. Eszközöket kínál, amelyek a további, részletesebb kutatások számára is jó kiindulópontok lehetnek. Példái csupán az egyes felvetések alátámasztására szolgálnak, s nem minősítik a meg nem jelenített szerzőket, munkákat. Jelen monográfia legfőbb vállalása a magyar közigazgatási jogtudomány jelenének és lehetséges jövőbeni helyzetének vizsgálatához szükséges szempontok összegyűjtése.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Csabai Márk: Így öltek ők. A tíz leghírhedtebb magyar sorozatgyilkos az elmúlt száz évből. Álomgyár, Budapest, 2019.

"Tökéletes és közérthető bemutatás a legmegrázóbb esetekről." - Réti László, író, forgatókönyvíró, "exnyomozó"

"Lebilincselő gyűjtemény a legfelkavaróbb eseteinkről."- Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus szakértő

Tudta, hogy sorozatgyilkosok nem csak az Egyesült Államokban élnek, és nem is torz, hollywoodi agyszülemények? Tisztában van azzal, hogy hazánk számtalan hírhedt halálosztót adott a világnak, akik közül többen is világhírnévre tettek szert? Nem túlzás azt állítani, hogy a sorozatgyilkosok most is köztünk járnak, lesben állnak, és várják a lehetőséget "mesterművük elkészítésére".
Csabai Márk, a közkedvelt krimiíró, hosszas kutatómunka után ebben a lebilincselő albumban gyűjtötte össze Magyarország tíz leghírhedtebb tömeg- és sorozatgyilkosának történetét az 1900-as évektől egészen napjainkig, fényképekkel és korhű tudósításokkal. A könyv megmutatja, hogyan vélekedett a kor embere és az akkori sajtó a bádoghordóba zárt női holttestekről, vagy éppen a tiszazugi arzénes asszonyokról, a hurkos-, esetleg a martfűi rémről...

Mindez megtudható ebből a vérfagyasztóan izgalmas albumból!

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Füredi-Fülöp Judit et al.: Költségvetési szervek belső ellenőrzése. Dialóg Campus, Budapest, 2020.

A költségvetési rend szerint gazdálkodók körében a belső ellenőrzés jelentősége felértékelődött. A pénzügyi és vagyoni folyamatok szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése, majd a tapasztalatok, megállapítások vezetési szintre való visszakapcsolása legközvetlenebb módon a belső ellenőrzés által biztosítható, amelyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának szerzői közössége által megírt fejezetek is igazolnak.

A jól szervezett közpénzügyi mechanizmusban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is kitüntető szerep hárul, melynek keretében a Költségvetési szervek belső ellenőrzése című könyvünket a szakmai közönség elé tárjuk, amely nem csak az „Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési” illetve a „Vezetés és gazdálkodás a közigazgatásban” továbbképzési szakokon tanuló hallgatóink tankönyve, hanem szakkönyv is a költségvetési szektorban dolgozók számára. Reményeink szerint jó szolgálatot teszünk az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerében munkálkodók számára, mindazoknak, akik elkötelezettek a közpénzügyi folyamatok szabályos, etikus és hatékony alakításában.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Turizmusbiztonság. (szerk. Michalkó Gábor, Németh József, Ritecz György), Dialóg Campus, Budapest, 2020.

A költségvetési rend szerint gazdálkodók körében a belső ellenőrzés jelentősége felértékelődött. A pénzügyi és vagyoni folyamatok szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése, majd a tapasztalatok, megállapítások vezetési szintre való visszakapcsolása legközvetlenebb módon a belső ellenőrzés által biztosítható, amelyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának szerzői közössége által megírt fejezetek is igazolnak.

A jól szervezett közpénzügyi mechanizmusban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is kitüntető szerep hárul, melynek keretében a Költségvetési szervek belső ellenőrzése című könyvünket a szakmai közönség elé tárjuk, amely nem csak az „Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési” illetve a „Vezetés és gazdálkodás a közigazgatásban” továbbképzési szakokon tanuló hallgatóink tankönyve, hanem szakkönyv is a költségvetési szektorban dolgozók számára. Reményeink szerint jó szolgálatot teszünk az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerében munkálkodók számára, mindazoknak, akik elkötelezettek a közpénzügyi folyamatok szabályos, etikus és hatékony alakításában.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---