NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. július 17.

Mike Smith: Boko Haram. Inside Nigeria’s unholy war. London: I.B. ,Tauris, 2015.

A Boko Haram iszlamista szélsőséges csoport, amely Nigériában történt felkelésben, hatalomra jutása közben ezrek haltak meg. Amit ott történt, megrázta Afrika legnagyobb országát és mély aggodalommal töltötte el a világot. Mégis titokzatos, szinte ismeretlen szervezetként tartják számon manapság is.

A helyszíni jelentések alapján a szerző feltárja az erőszakos események hátterét  és bemutatja a konfliktus okait. Követi a Boko Haram nevű terrorista szervezetének fejlődését a kezdetektől, amikor még csak egy kis iszlám szekta volt Nigéria távoli északkeleti részén. A vallási fanatizmusra épülő terrorszervezet egy nemzetközi feszültség forrásává vált.

A karizmatikus prédikátor vezetésével átalakult szerveztet, öngyilkos merénylők kiképzésében és az erőszak minden formájának hátterében megtaláljuk.

A szervezet Afrika legnagyobb olajtermelőjét megfosztotta lehetőségeitől, így termékeny talajává vált a szélsőséges érdekeknek. Mindeközben megkérdőjelezi, hogy lehet-e véget vetni az erőszaknak, és hogyan lehet ezt elérni.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Államháztartási erőforrások joga. (szerk. Horváth M. Tamás, Varga Judit). Budapest: Dialóg Campus, 2019

Mit tegyek, ha a csődbe ment munkáltatómtól nem kapok fizetést? Megadóztatható-e a termőföld? Lesz-e az utcában hóeltakarítás? E kérdések mindegyike kapcsolódik valamilyen módon az állam közfeladataihoz, erőforrás-gazdálkodásához és ezzel összefüggésben az államháztartás működéséhez.

Kötetünk az államháztartási erőforrások szabályozási rendszerét mutatja be, tekintettel az állami és a társadalombiztosítási alapokra, a költségvetési intézmények szerepére, az állami vagyonnal való rendelkezésre, az önkormányzati költségvetés bevételeire, valamint az adóigazgatás eljárására. Teszi mindezt nem szokványos tartalommal, az állami erőforrásokkal való rendelkezés legújabb társadalmi, gazdasági és szabályozási kihívásaira is reagálva.

Mindegyik fejezet egy példaesetből kiindulva mutatja be az általános szabályozási kereteket, a jogéletbe ágyazva ezzel a teoretikus alapok ismertetését. A mélyebb összefüggések átlátását rendszerező ábrák, önellenőrző kérdések és a kapcsolódó érdekességek megismeréséhez vezető útmutatások (linkek, hasonló esetek stb.) segítik a kötetben.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Szunyogh Szabolcs: Jákób csillaga. Zsidóság, vallás, hagyomány, kultúra. Budapest: Noran Libro, 2015.

A szerző bemutatja a zsidó vallást, az ünnepeket, a szokásokat, az életvitelt, a kóserság törvényeit, a zsidóság szent könyveit, külföldi és hazai történelmét, fontosabb magyarországi műemlékeit, a legismertebb antiszemita vádakat, kiindulópontjaikat, következményeiket és cáfolataikat, a zsidósággal kapcsolatos legfontosabb történelmi személyiségeket, és képet rajzol az Izraeli Állam életéről is.

Részletesen szól a zsidó kultúra és életmód értékeiről. Bemutatja a nők tiszteletét a zsidó közösségekben, a zsidó vallásjog demokratikus szerkezetét, a zsidó vallás racionális problémamegközelítését, emberközpontú moralitását, a kultúra iránti nyitottságot, a zsidó nevelést, valamint a zsidó humort, amely még a legnehezebb helyzetekben is meg tudja nevettetni az embereket.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Bevezetés az alkotmányjogba. Alapfogalmak. (szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Halász Iván). Budapest: Dialóg Campus, 2019

Az államtudományi képzés hallgatói három szemeszteren át hallgatnak alkotmányjogi ismereteket. Elsősorban számukra készült e bevezető jellegű tankönyv, amelyben olyan témák kaptak helyet, mint az alkotmány fogalma, az alkotmányos demokrácia, továbbá annak olyan meghatározó elemei, mint a jogállamiság, a hatalommegosztás, a demokrácia, a republikanizmus, a politikai közösség, az állam vallási és világnézeti semlegessége, az alkotmányos identitás vagy a magyar kontextusban immár megkerülhetetlen történeti alkotmány fogalma. Ezeket a fogalmakat és értékeket a szerzők megpróbálták beágyazni az egyetemes alkotmányjogi gondolkozás kereteibe, de kitértek azok magyarországi vonatkozásaira és összehasonlító, valamint történeti vizsgálatára is. Ugyancsak hangsúlyos szerepet kaptak az állam összetevőivel és az államhatárral kapcsolatos ismeretek, amelyek sok tekintetben az alkotmányjog és a nemzetközi jog határán mozognak.

Végül a tankönyvbe bekerült a gazdasági alkotmány, a jogforrások és a többszintű alkotmányosság kérdésköre is. Ezeken a témákon belül tárgyalja a belső és európai, illetve a nemzeti és nemzetközi jog kapcsolatát is.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Michele Borba: Szelfimánia. Miért sikeresebbek az empatikus gyerekek az énközpontú világban? Budapest: Jaffa Kiadó, 2018.

Korunkban központi szerepet kap az egocentrizmus, melyet jól szemléltet a „szelfik” térhódítása. Az énközpontúság nagymértékben csökkenti az empátiát, az emberség alapját, ezért vált szükségessé gyermekeink fókuszának átalakítása „Én”-ről „Mi”-re. De hogyan is érvényesülhet gyermekünk empátiával napjaink énközpontú világában? Hogyan neveljünk empatikus, ebből adódóan pedig sikeres és boldog gyermekeket? Michele Borba többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Szelfimánia című könyvében

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---