NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Adatbázis-ajánló: HUNGARICANA

A Hungaricana közgyűjteményi adatbázis célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeit közzé tegye. A honlap információt nyújt a meghirdetett pályázatokról és azok eredményeiről is, illetve publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak. Ezen kívül igyekszik teret adni a jó digitalizálási gyakorlatoknak és új technológiáknak. A gyűjtemény célja a minél szélesebb körű hozzáférés és egyéges keresés biztosítása, ezért számos más forrásból finanszírozott adatbázis is elérhető a rendszerben.
Az adatbázis hét fő részből áll:

Könyv- és Dokumentumtár

A jelenlegi rendszer folyatása a Múzeumi Kollégium által évek óta támogatott Múzeumi Könyvtárnak, mely mintegy 50 intézmény kiadványait tartalmazza. Ehhez társult a Magyar Levéltári Kiadványok adatbázisa, illetve más könyvtárak által digitalizált további anyagok is.
Az adatbázisban megtalálhatók például Budapest Székesfőváros közgyűlési jegyzőkönyvei, több egyetem vezető testületi ülései jegyzőkönyvei, valamint egyházi levéltárak dokumentumai is. Intézménytípustól függetlenül, egységes felületen teszi hozzáférhetővé a digitális anyagokat.

 

Képcsarnok
A Képcsarnok szolgáltatás célja, hogy Magyarország jelentősebb vizuális gyűjteményeit mindenki számára hozzáférhetővé tegye a 21. századi technológiák adta szolgáltatásokkal kiegészítve.

A folyamatosan bővülő gyűjtemény jelenleg 18 intézmény kép dokumentumait teszi hozzáférhetővé. Többet között képeslapokat, archív fotókat, metszeteket, gigapixel felbontású festményeket, falikárpitokat tartalmaz.

A közös keresés mellett lehetőség van gyűjteményenkénti böngészésre és a képek nagyítására is. Az egyes képek oldalán azok metaadatai olvashatóak, illetve további hasonló tartalmakat találunk.
A rendszer automatikus angol és magyar nyelvű kulcsszavazást használ, így előfordulhat, hogy azok a valóságnak nem felelnek meg teljes mértékben.
Ingyenes regisztrációt követően további lehetőségek állnak a felhasználók rendelkezésére. Az általunk kedvelt képekből albumot hozhatunk létre, a szerzői jogoknak megfelelőlen tovább oszthatók vagy megvásárolhatók. A képekhez megjegyzések és saját kulcsszavak is adhatók, illetve hiányzó vagy hibás helyszín pótlását illetve javítását is megtehetjük.
Jelenleg 48 olyan kép része az adatbázisnak, melynek helyszínmegjelölése a Ludovika.

 

Mapire

A Mapire gyűjtemény innovatív módon mutat be részletes, egész országokra kiterjedő térképészeti felméréseket. Katonai felméréseket, országos, városi és tematikus térképeket tartalmaz. Az interaktív térképek 3D-ben is megtekintketőek.

 

Térképek és Építészeti Tervek

A legnagyobb magyarországi térképtárak anyagát tartalmazza. A hatalmas gyűjteménnyel rendelkező Hadtörténeti Intézet anyagából a legérdekesebb, leginkább kutatott részek kerültek publikálásra, mint például az Osztrák-Magyar Monarchia területét ábrázoló térképek, valamint az I. világháború hadszíntéri térképei. A legrégebbi anyagok a 17. századból származnak.

 

Levéltár

A levéltári állomány hét további részre oszlik. Ezek mindegyikében szabadszavas kereső áll a felhasználók rendelkezésére, mely gépelés közben javaslatokat tesz a találatokat illetően. Az iratgyűjtemények között olyan érdekességek találhatóak, mint például büntetőügyek, közjegyzői okiratok, polgári perek, végrendeletek, fogolytörzskönyvek és -nyilvántartások.

 

Budapest Időgép

Az adatbázis négy egységből áll:
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak térinformatikai adatbázisa az 1956. október 23-tól 1957 tavaszáig erőszakos halállal, nagy valószínűséggel a forradalmi eseményekkel összefüggésben elhunyt személyek adatait tartalmazza térképen kereshető formában.

Az egységen belül elérhető a Budapestről 1944-ben készült légi felvételek gyűjteménye is.

A Térkép alkalmazásban négy különböző időmetszetben (1837, 1873, 1908, 1937) az elérhető korabeli legrészletesebb nagy felbontású térképek felhasználásával készült vektoros térkép segítségével tanulmányozható a város szerkezetének átalakulása, és a különböző korú térképeken egyszerre kereshető a térképeken előforduló valamennyi egykori név (utcák, terek, városrészek, épületek stb).
A lenti képen látható objektumok egykori bázisai is lekérhetőek, az adatbázis piros kijelöléssel mutatja azokat a térképen.

Az alábbi térképen az 1916-ban Budapesten működő fegyveres testületek területi eloszlása látható.

Az Iratok alkalmazásban találjuk az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó forrásokat. A helyrajzi számmal jelzett telkekre kattintva azok történeti leírását, a környékhez kapcsolódó fotókat, valamit a levéltári forrásokhoz vezető linket találunk.


Zenetudományi Intézet Hangarchívum
Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Hangarchívum a magyar népzene- és néptánckutatás segédanyagaként jött létre, felölelve az elmúlt évszázad szinte valamennyi népzenei vonatkozású gyűjtését. Az archívum mintegy 20.000 órányi hangfelvételt őriz. A tartalmak között kutathatunk tájegységek, a hangfelvételek gyűjtői, valamint előadói között. A kereső segítségével a szöveges művek első sorában megtalálható szavakra is kaphatunk találatokat.

A Hungaricana üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen Budapest Főváros Levéltára koordinálja  a munkálatokat, a portál kivitelezője az Arcanum Adatbázis Kft.
A rendszer fontos funkciója, hogy nem kell külön-külön lekérdezéseket futtatnunk, hanem lehetőségünk van egyetlen kereséssel valamennyi adatbázisban együttesen történő keresésre.
 
 
Szöveg: Bene Zsófia, Hevesi Daniella