NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. február 21.

Bartkó Róbert: Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban, Budapest, Gondolat, 2019

A bevándorlás szabályozott keretek között tartása, az irreguláris és a reguláris migráció közötti éles különbségtétel, illetve ennek megjelenítése mind a politikai, mind pedig a jogi reakciók szintjén az Európai Unióban is fontos biztonságpolitikai kérdés volt már a kezdetek óta.

A kötet célja annak bemutatása, hogy hazánk a tágabb értelemben vett büntetőjog szintjén milyen válaszokat adott az új biztonságpolitikai kihívásra, valamint annak elemzése, hogy valóban kimutatható-e kapcsolat a terrorizmus uniós eszkalálódása és a migráció között. A kötet a dogmatikai elemzéseken túl, kriminálstatisztikai adatokon keresztül mutatja be a szerző témával kapcsolatos kutatásának eredményeit.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Trendek és töréspontok, Szanyi Miklós és Török Ádám szerk., Akadémiai Kiadó, 2019

„A kötet a 2017-ben újjászervezett Világgazdasági Tudományos Tanács munkálatainak első terméke.

Három fő témát elemez. Kiemelendő az innováció komplex megközelítése. Magyarország számára mind felzárkózás, mind a jövőbeni kapcsolatok szempontjából különösen érdekes a kínai és az orosz modell jövője: hogyan képes Kína a legfejlettebb országok sorába lépni, s milyen esélye van Oroszországnak arra, hogy globálisan versenyző gazdasággá váljon?

Az elmúlt időszakban a világkereskedelem ingatagsága és egyensúlyproblémái fokozódtak, ami súlyos feszültségek és bizonytalanságok forrása. A kereskedelmi háborúk, különösen Kína és az USA között súlyos fenyegetést jelentenek a világgazdaságnak, egyúttal a rendkívül nyitott magyar gazdaságnak is.
A tanulmányokat magas elméleti színvonal és a gyakorlati-orientáltság jellemzi. Igazolják, hogy nem megalapozottak azok a hiedelmek és vélemények, amelyek kétségbe vonják az akadémiai hálózat − és általában a társadalomtudományi kutatások − színvonalát és hasznosságát.”

Palánkai Tibor (részlet)

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Lépést tud-e tartani a jog a XXI. század kihívásaival? Konferenciakötet, szerk.: Bendes Ákos; Nagy Melánia; Tóth Dávid, Pécs, PTE ÁJK, 2019

A kötet számos tanulmányt tartalmaz a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2018. május 2.-án rendezett Diákköri és PhD konferencián megtartott előadásokból.

Egy kis válogatás a témákból: a terrorizmus új irányvonalai, a biometrikus adatok felhasználása, önvezető járművekkel kapcsolatos magánjogi felelősségi kérdések.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Herman Atz, Josef Bernhart - Kurt Promberger: Wie weiblich ist die Gemeindepolitik? Der mühevolle Weg der Frauen ins Rathaus, Bozen, Athesia Verlag, 2019

A nők szívesen vállalnak szerepet önkormányzati pozíciókban és funkciókban. Ennek ellenére azonban egyértelműen alulreprezentáltak a helyi politikában.
Miért van ez? Melyek az akadályok és kihívások, amelyekkel szembe kell nézniük? Melyek a kiinduló pontok a nők helyi politikába való bevonásának előmozdításához?
Jelen tanulmány ezeket a kérdéseket tárgyalja. Nemcsak a helyzet átfogó elemzését nyújtja - a szerzők ténylegesen hozzá akarnak járulni a nők útjának előkészítéséhez a (közösségi) politikában.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Adóismeretek, szerk. Fellegi Miklós, Saldó, 2019

Az Adóismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült.

Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó nagyságrendűek. Így kerültek – külön fejezetet alkotva és a többi adónemhez viszonyítva – részletesebb kifejtésre a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adó témakörei.

A kiadvány az egyéb adófajták és az adózást érintő jogszabályok esetében pedig – ha nem is a teljes, de az adórendszerünket és annak logikáját átfogóan – jellemző kép bemutatására törekszik.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.