NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. március 20.

Klinikai szakpszichológia a gyakorlatban. Útirányok, (szerk. Kapitány-Fövény Máté, Koncz Zsuzsa, Varga S. Katalin), Budapest, Medicina, 2019

A klinikai szakpszichológia a modern egészségügyi ellátás szerves részét képezi. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ennek ellenére mind az orvostársadalom, mind a szakterület kiválasztása előtt álló pszichológusok, mind a laikusok számára sok esetben rejtve marad a klinikai szakpszichológus valódi kompetenciája, illetve a szakorvos és szakpszichológus hatékonyabb együttműködésének lehetősége.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Biztonságpolitikai Corvinák I. - II. (szerk. Szálkai Kinga, Baranyi Tamás Péter, Szarka E. Luca), Budapest, Antall József Tudásközpont, 2019

A közel ezeroldalas könyv olyan tanulmányokat fog össze, amelyek globális és regionális biztonságpolitikai kérdéseket járnak körbe, bemutatva azokat az elmozdulásokat, amelyek a 21. századi világunkat alakítják. Az első kötetben az energiabiztonság, a terrorizmus, a kényszervándorlás tárgyköréből olvashatók tanulmányok, majd olyan írások következnek, amelyek a Föld egyes térségeit érintő biztonsági témákat tárják az olvasó elé. Feltérképezik például az Európai Unió lehetőségeit, a kontinensek, országok területi vitáit, válaszaikat a nukleáris fegyverkezésre, a gazdasági és demográfiai tendenciákra, válságokra és nagyhatalmi befolyásra egyaránt. A második kötet a nemzetközi biztonsági intézményeket veszi sorra, tárgyalja történelmi hátterüket, stratégiájukat, működésüket, zárásként pedig szót ejt Magyarország biztonságpolitikájáról az 1990-es választásokat megelőzően, a rendszerváltoztatás után, illetve a NATO és a V4-ek kötelékében. A könyv a 2008-ban megjelent Biztonságpolitikai Corvinák című kiadványt tartja mintájának, szándéka szerint összefoglaló mű a biztonsági tanulmányok iránt érdeklődő alap- és mesterszakos hallgatóknak. Célkitűzése, hogy tankönyvként is megállja a helyét, és a későbbi kutatásokhoz is alapot szolgáltasson.

A kötet szerzői az Antall József Tudásközpont munkatársai és a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai akik új szemléletű és új témákat hoztak az új kutatási folyamatba.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban - Gazdasági jogi kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen, (szerk. Bodzási Balázs), Budapest, Magyar Közlöny Lap- és KvK., 2018

A kötet tizenhárom tanulmánya a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének és Pénzügyi és Gazdálkodási Központja kutatási eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

A tanulmányok témaválasztása meglehetősen szerteágazó. Ez alapvetően azzal magyarázható, hogy a gazdasági jog igen széles területet ölel fel. A kötetben szereplő tanulmányok témaválasztása egyben azt is tükrözi, hogy az oktatás során is széles palettát kell átfednie az oktatónak. Ez komoly kihívások elé állítja a gazdálkodástudományi képzésben jogot oktatókat, de egyben egy nagy lehetőség is a számukra, egy adott tárgyon belül kell azokra a problémákra és kérdésekre fókuszálva a maga összetettségében megadni a komplex jogi választ, amelyek a gazdasági élet mindennapi működése során felmerülnek. Ez  az  oktatás által determinált helyzet határozza meg az egyetemi oktatók tudományos kutatásait is. 

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Büntetőjog. Különös rész, (szerk. Filó Mihály, Nemes András), Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019 

A 2012. évi C. törvény kihirdetésével történetileg a negyedik hazai büntetőkódex született meg. Az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével egyidejűleg szükségessé vált az igazságügyi ügyintéző alapszak hallgatói részére készült tananyag felülvizsgálata. Igazodva a szak képzési igényeihez, a Különös Rész a legfontosabb tényállások alapvető sajátosságait mutatja be, az új BTK legutóbbi, 2018-as módosításait is feldolgozva. A szerzői közösség abban a reményben bocsátja útjára a jegyzetet, hogy ezzel is hozzájárulhat a hallgatók eredményes felkészüléséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.