NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Adatbázis-ajánló: Magyar jogi adatbázisok

Az e heti adatbázis-ajánlóban néhány szabadon hozzáférhető jogi témájú forrást mutatunk be, melyek első sorban az ilyen témakörben kutató olvasóinknak lehet nagy segítségére.

 

Alkotmánybíróság határozat- és ügykereső

Az Alkotmánybíróság által hozott döntésekről informálódhatunk a honlapon. Kereshetünk a döntés sorszáma, ügymenet ügyszáma vagy évszáma alapján. A főoldalon az Alkotmánybírosággal kapcsolatos legfrissebb hírek és események olvashatók.

A testületi ülések napirendjei egészen 2010-ig visszamenőleg megtalálhatóak az oldalon.


A részletes ügykereső felületén számos lehetőségünk van a találatok szűkítésére.
 

Kiválasztva a minket érdeklő döntést arra rákattintva a legfontosabb adatait kapjuk meg: ügyszám, tárgyát, az eljárás típusát, az előadó alkotmánybíró nevét, az indítvány lényegét, továbbá elérhetőek a határozat adatai és annak szövege is, mely PDF formátumban le is menthető.

 


Magyar Közlöny

A weboldal kezdőlapján mindig az legfrissebben megjelent közlönyöket listázza a rendszer, majd az időben visszafelé haladva több mint 500 oldalon keresztül érhetőek el a múltbéli dokumentumok, egészen 1998-ig visszamenőleg.
Az egyszerű keresés segítségével a szövegek teljes tartalmában végezhetünk keresést, vagy a megjelenési idők alapján. Tárgyszavas keresés esetében pontos szóra, vagy szótöredékre * jellel kaphatunk találatot. 
A találati listát a Közlönyben megjelent idő alapján szűkíthetjük tovább. PDF formátumban olvashatóak és letölthetőek a dokumentumok, a szövegek teljes tartalma kereshető.

Az oldal használatáról további információ ITT található.


Az alábbi weboldal olyan egyéb közlönyöket gyűjt össze teljes szövegűen, mint például Honvédelmi Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny vagy Pénzügyi Közlöny
 

Az oldalról letölthető a magyarországi minősített hitelesítés szolgáltatók tanúsítványait telepítő alkalmazás is, mely a 2013. május 3. előtt megjelent és minősített elektronikus aláírással ellátott hivatalos lapok hitelességének ellenőrzéséhez szükséges.

A honlapról közvetlen link segítségével juthatunk el a Nemzeti Jogszabálytárhoz.

 

 

Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytár a magyar jogszabályok kereshető gyűjteménye, mely mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető. A jogszabálytár másodlagos forrás, a Magyar Közlöny utánközlése.
 
A szolgáltatás az adott naptári napon hatályos valamennyi magyar jogszabály hatályos szövegét tartalmazza. Ezen túl tartalmaz önkormányzati rendeleteket, az indoklások tárát, nemzetközi szerződéseket és jogszabály fordításokat is.
 
A szükséges jogszabály kiválasztásával annak a lekérdezés napján hatályos szövegét olvashatjuk. Amennyiben a jogszabály már nincs hatályban vagy csak később fog érvénybe lépni, úgy a jogszabály címe eltérő színnel jelenik meg. 
A főoldalon elérhetőek külön gyűjteményekbe rendezve a közismert jogszabályok (pl. KRESZ, ÁFA, PTK, stb.), a mai napon hatályba lépő jogszabályok, a mai napon hatályukat vesztő jogszabályok és az öt évnél korábbi időállapotok igénylése.

 

A találati listában a képernyő jobb oldalán található naptár ikonra kattintva van lehetőség öt évre visszamenőleg a jogszabályok régebben hatályban volt változatait lekérdezni.

A jogszabályok hatályosságával kapcsolatban különböző jelölések segítik a kutatást. 

 

 
Célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása egy mindenki számára ingyenesen hozzáférhető tudásbázis megteremtésével. Kizárólag lektorált tanulmányokat tartalmaz. Létrehozását eredetileg a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete kezdeményezte. 2020-tól a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelenik meg.
 
Az enciklopédia szócikkekből épül fel, amelyekre a rovatszerkesztők tettek javaslatokat. A szócikkek bemutatják az adott témára vonatkozó szakirodalmat, illetve felhívják a figyelmet az egyes vitákra, pro és kontra érvekre.
 
Minden szócikk azonos szerkezet szerint épül fel. Tartalmazzák a szerzőt és a címet. Az elején egy rövid összegzés olvasható, mely elhelyezi a témát a jogtudomány rendszerében és közérthető formában magyarázza el azt. A téma részletes kifejtését a főszöveg tartalmazza, mely célközönsége már elsősorban szakmai.
 
Elektronikus könyvként publikálják, így a szerzők számára teljes értékű publikációként tüntethető fel.
 
A gyűjtemény az alábbi rovatokat fogja át: alkotmányjog, büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog, büntetőjog, családjog, dologi jog, egyházjog, EU-jog, jogbölcselet, a jog művészeti reprezentációja, jogösszehasonlítás, jogszociológia, jogtörténet, környezetjog, a kötelmi jog általános része, a kötelmi jog különös része, közigazgatási jog, kriminológia, a magánjog általános része, munkajog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, nemzetközi jog, nemzetközi magánjog, öröklési jog, pénzügyi jog, polgári eljárásjog, római jog, személyi jog, szerzői jog és iparjogvédelem, társasági jog, versenyjog. 
 
Az Enciklopédiában egy egyszerű, illetve egy összetett keresési mód is a felhasználók rendelkezésére áll.
 

 

Szöveg: Bene Zsófia, Hevesi Daniella