NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. április 16.

Paolo Giordano: Járvány idején. Európa, Budapest, 2020.

Nem félek, hogy megbetegszem. Akkor mitől félek? A járvány következményeitől. Attól, hogy kiderül, az általam ismert civilizáció építménye csupán kártyavár. Félek a lenullázódástól, de az ellenkezőjétől is: hogy hiábavaló lesz a félelem, elmúlik, és utána nem változik semmi.

A CoVid-19-járvány talán korunk legjelentősebb egészségügyi vészhelyzete. Feltárja világunk összetettségét, társadalmi, politikai, gazdasági, interperszonális és lélektani logikáját. Amit most átélünk, az túlmutat az identitáson, a kultúrákon. Olyan erőfeszítést kíván a képzeletünktől, amilyenhez normális körülmények között nem vagyunk hozzászokva: látnunk kell, hogy megbonthatatlanul kötődünk egymáshoz, és az egyéni döntéseinkben is tekintettel kell lennünk másokra. A járványban egységes organizmus vagyunk, közösség, amely a teljes emberiséget magában foglalja. Járvány idején a szolidaritás hiánya mindenekelőtt a képzelet hiányossága.

Paolo Giordano a könyvből származó bevétele egy részét az egészségügyi veszélyhelyzet tudományos kutatására és kezelési intézkedéseire ajánlotta fel.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Jerome R. Corsi: A Deep State legyőzése. Háború az árnyékállam ellen Trump elnök védelmében. Patmos Records, Budapest, 2019.

2019. március 24-én lezárult az Egyesült Államok egyik legfurcsább vizsgálatsorozata. Robert Mueller különleges ügyész két éven át igyekezett bizonyítékot találni arra, hogy Donald Trump elnök és munkatársai összejátszottak az oroszokkal, hogy "ellopják" a választásokat Hillary Clinton elől.

A Mueller-jelentés nem talált ilyen bizonyítékot. Pedig a 2016-os elnökválasztás másnapjától fogva a főáramú média és a demokrata politikusok kész tényként kezelték az "orosz befolyást", mert nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a biztos győztesként ünnepelt jelöltjük a választók döntése alapján vereséget szenvedett.

Az egyik legismertebb amerikai konzervatív tényfeltáró újságíró, Jerome R. Corsi könyvében bemutatja, hogyan fogott össze a "Deep State", az amerikai politikai-pénzügyi-technológiai és médiaelit annak érdekében, hogy megakadályozzák Donald Trump elnöki beiktatását, majd - miután ez a tervük kudarcot vallott - okot találni az alkotmányos vádemelésre vele szemben. Egyes újságírók már arról vizionáltak, hogy Donald Trumpot és családtagjait megbilincselve vezetik el a Fehér Házból.

A kétéves kutatómunka alapján készült leleplező könyv, A Deep State legyőzése ennek a megdöbbentő puccskísérletnek a története.
A Deep State nem ismer határokat, ha útjában álló, demokratikusan megválasztott politikusokat akar megbuktatni. Az árnyékállam eszközökben sem válogat céljai elérése érdekében.

Ismerje meg Ön is első kézből, hogyan működik ez a félelmetes hatalom, és miként tudnak bátor, felelős állampolgárok élni alkotmányos jogaikkal és ellenállni a Deep State világprogramjának.

Jerome R. Corsi a Harvard Egyetemen szerzett doktorátust, számos sikerkönyv szerzője, amelyek közül kettő is a New York Times bestseller listájának első helyén szerepelt. A Deep State legyőzése Corsi első magyar nyelven megjelenő könyve.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Móré Sándor: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. Gondolat, Budapest, 2020.

Az olvasó egy kiforrott és jól rendszerezett, a kérdéseket alkotmányjogi és össztársadalmi szempontból bölcsen megválaszoló monográfiát tart a kezében. Az első részben a szerző a fogalmak tisztázására tesz kísérletet: megjegyzi, hogy igazán egységes definíció máig nem alakult ki, és jól látja ennek okait is, a félmegoldásokat. Kritikai értékelő alapon ír, jómagam is egyetértek vele: a nemzetközi jogvédelem apró lépésekkel halad előre. A nagyhatalmaknak mindig fontosabb volt az állami status quo megőrzése. Ebben a részben szól a szerző a politikai és nyelvi nemzet lényegéről, különbözőségeiről, továbbá arról, hogy valójában ki is az alkotmányozó hatalom az Alaptörvény preambulumának értelmezése alapján. A második rész a fontosabb jogtörténeti szabályozási csomópontokat foglalja össze: az évszázadokat átölelő pályaívből jól látható a megkésettség és a félelem a kérdés legalábbis elfogadható megoldásaitól. Ez a rész lényegében a rendszerváltozás utáni szabályozás alakulását vizsgálja részletesen a nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségek parlamenti képviselete és a nemzetiségi civilszervezetek vonatkozásában. A kötet legterjedelmesebb, harmadik része a hatályos joganyag feldolgozására vállalkozik, és helyesen választja szét a nemzetiségek politikai képviseletét, érdek-képviseletét és jogvédelmét. A szerző nemcsak diagnoszta, hanem terapeuta is, jól látja az intézményfejlesztési lehetőségeket, a működő rendszer diszkfunkcióit, továbbá empirikus kutatásának eredményei a jövő jogalkotására nézve is tanulságosak. A nemzetiségek jogvédelméről szóló utolsó fejezet helyesen határolja be a nemzetiségi alapjogvédelem intézményrendszerét, precízen írja le a jogvédelmi mechanizmust, legrészletesebben az ombudsmanról és annak nemzetiségi ügyekkel foglalkozó helyetteséről szólva. A könyv záró következtetéseivel, de lege ferenda tett számtalan javaslatával alapvetően egyet lehet érteni. A szerző közérthetően és szépen ír, érezni lehet, hogy szívügye a téma. Jó szívvel ajánlom a könyvet azoknak a szakembereknek és diákoknak, akik mélyebb ismereteket szeretnének gyűjteni a nemzetiségek történetéről, jogairól. (Kukorelli István, egyetemi tanár)

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Marcelo M. Giugale: Gazdasági fejlődés. Amit mindenkinek tudnia kell. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2019.

A globális szegénység problémája hosszú évtizedek óta megoldatlan. A nemzetközi fejlesztésben érintett szereplők: kormányzatok, fejlesztési bankok, akadémikusok, think tankek, nem kormányzati szervezetek látszólag tehetetlenek, nyilvánvalónak és kézenfekvőnek tűnő reformok és intézkedések pedig nem valósulnak meg.
A jelen kötetben Marcelo M. Giugale bemutatja azokat a problémákat, dilemmákat, lehetőségeket, amelyekkel a nemzetközi fejlesztésben érintett szereplők nap mint nap szembenéznek. Kérdések, illetve az azokra adott válaszok formájában, közérthető nyelven tárja fel, hogy miért olyan nehéz a kormányzatok és a gazdaságok optimális működéséhez szükséges szakpolitikai reformok megvalósítása, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a társadalmi befogadás, oktatás, egészségügy, infrastruktúra, technológia, vagy éppen a segélyezés területén.
Univerzális válaszokat nem kapunk, egyértelmű üzenetet viszont igen: a gazdasági fejlődés - és a szegénység ezzel együtt járó csökkentése - sohasem volt még ennyi ország számára ilyen közelségben.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Ferdinand von Schirach: Büntetés. 12 bűnügyi eset. Partvonal, Budapest, 2020.

Mi az igazság? Mi a valóság? Hogyan lettünk azok, akik vagyunk?
Ferdinand von Schirach legújabb, Büntetés című könyvében tizenkét bűnügyi történetet ismerhetünk meg, amikben ismét a bűn és bűnhődés örök témája kerül előtérbe. A védőügyvédként is praktizáló szerző hitelesen tárja elénk, milyen nehéz igazságot tenni, és mennyire elhamarkodottan aggatjuk valakire a "jó" vagy "rossz" jelzőt.
Ferdinand von Schirach soha nem ítélkezik. Nyugodt, távolságtartó derűvel és együttérzéssel teli hangon mesél magányról, a boldogság és kudarc keresésének furcsa módjáról. Igaz történetei rólunk szólnak.

Ferdinand von Schirach ismert emberek, politikusok és az alvilág védőügyvédjeként szerzett hírnevet. 2009-ben jelent meg első könyve, amelyben tizenegy filmszerűen pergő, különleges narrátori hangon előadott jogi esetet válogatott össze saját praxisából. A Bűnös? sikere után 2010-ben napvilágot látott a második kötet, így a szerző rövid időn belül az Ártatlan? újabb meglepő bűnügyi eseteivel Európa-szerte híres íróvá vált. Prózája irodalommá tette a büntetőeljárást, történeteit szikár líraiság, filmszerűen felvillanó jelenetek jellemzik. Tömör, száraz elbeszélései hatalmas érzelmi hatást váltanak ki az olvasókból szerte a világon.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---