NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

CEEPUS

CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies
Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram

 

csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Mivel egyetemünk jelenleg nem tagja CEEPUS hálózatnak, ezért az NKE hallgatói és oktatói freemoverként pályázhatnak CEEPUS mobilitási ösztöndíjra.

 

Pályázati határidő freemovereknek*

 • az őszi szemeszterre: június 15.
 • a tavaszi szemeszterre: november 30.

*általános pályázati határidő, amelytől az aktuális pályzati kiírások eltérhetnek

Pályázhatnak

Államilag elismert felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói, doktoranduszai és főállású oktatói freemoverként.

Részt vevő országok köre

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

Pályázati feltételek

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

Hallgatói mobilitás

 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz a kiutazáskor
 • CEEPUS országbeli állampolgárság vagy azzal egyenértékű, úgynevezett Equal státuszt igazoló dokumentum (pl.: tartózkodási engedély) csatolása
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása.
 • A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.

Oktatói mobilitás

 • egyetemi vagy főiskolai oktatói, tanári főállású munkaviszony
 • CEEPUS országbeli állampolgárság - ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban Equal Status dokumentum csatolásával (olyan dokumentum – letelepedési engedély, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, hivatalos bejelentett lakcímigazoló lap, stb. - amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó jogszerűen és hosszú távon tartózkodik abban az országban, ahol pályázik)
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása.

Az ösztöndíjak időtartama

 • alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók (féléváthallgatás): 3-10 hónap
 • diplomamunkán dolgozó alap- vagy mesterképzéses hallgatók; PhD hallgatók: 1-10 hónap (jellemzően azonban 1 hónap)
 • hallgatói szakmai kirándulások: 2-10 nap
 • oktatók: 5 nap – 10 hónap (min. 6 tanítási óra /hét)

A támogatás mértéke

A pályázó az ösztöndíjat a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhatnak: www.ceepus.info

A pályázás menete

Az ösztöndíjra elektronikus úton lehet pályázni a Központi CEEPUS Iroda honlapján, regisztrációt követően.

www.ceepus.info

A részletes pályázati felhívás megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

http://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

További információ

A tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program nemzeti koordinációjáért felelős CEEPUS iroda. Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítványon belül működő CEEPUS Magyarországi Iroda látja el.

Elérhetőségek

Tempus Közalapítvány / CEEPUS Magyarországi Iroda
E-mail: ceepus@tpf.hu
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Programfelelősök: Miszné Korenchy Anikó tel.: 06 (1) 237-1300/239-es mellék, Kőhegyi Bernadett  tel.: 06 (1) 237-1300/560-as mellék

 

NKE Nemzetközi Iroda
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Telefon: 06 (1) 432-9000 / 29757
E-mail: international.exchange@uni-nke.hu