Tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím

Prof. Dr. Kun Miklós Az adományozott címmel egy életpálya iránti elismerésünket fejezzük ki. A kommunizmus és a 20. századi politikai ideológiák és benne Magyaroroszág sorstörténetének munkássága megkerülhetetlen alapvetés. A mai napig fáradhatatlanul kutatja a kommunizmus és hidegháború áldozatainak történetét. Nagy szerepet játszott „A kommunizmus fekete könyve” magyarországi kiadásában. Részt vett a Terror Háza Múzeum létrehozásában. Széleskörű egyetemi oktatói munkásságának 2017 óta része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is, Ludovika Szabadegyetemi előadásai intézménytörténeti jelentőségűek. A közmédiában és a publikációiban egyedülálló tudománynépszerűsítő munkát végez, melynek köszönhetően a rendszerváltás óta a magyar közvélemény és különösen a fiatalabb korosztályok izgalmas „történelemórákon” kapnak betekintést a 20. század és benne Magyarország rejtett történetébe. 72/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szendrő Péter Az adományozott címmel szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Három évtizede vezeti az Országos Tudományos Diákköri Tanácsot. Jelentősen hozzájárult a felsőoktatási tehetséggondozás és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményrendszerének megerősítéséhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integrációjának támogatásához a tehetséggondozás országos rendszerében. 109/2017.
(X. 18.)
számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Árpád Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Állami Számvevőszék főcsoportfőnökeként és elnökeként majd a Költségvetési Tanács elnökeként hozzájárult a felelős költségvetési politika kialakításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar költségvetési stabilitás megteremtésében és fenntartásában. Tevékenységével, munkásságával hozzájárul az egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Jávor András Közigazgatási államtitkárként illetve a Magyar Kormánytisztviselői Kar alapító elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a közigazgatás fejlesztésében. Közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak fejlesztésében és oktatásában valamint a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium munkájában. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Abdel Fattah el-Sisi A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének és tekintélyének öregbítése, valamint a hadtudományok fejlesztésében kifejtett tevékenységének elismeréseképpen Abdel Fattah el-Sisi, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének részére tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet adományozott. Az államfő már külföldi tanulmányai alatt, hallgatóként is felismerte és vallotta, hogy a demokratikus átalakulás és fejlődés csak organikus módon érhető el, a társadalmi viszonyok óvatos reformja révén. Külön elismerés illeti a terrorizmus elleni határozott fellépését, amivel Európa, így Magyarország biztonságát is védi. 1/2015.
(VI. 4.)
számú szenátusi határozat
Dr. Boross Péter Az elmúlt időszakban egyetemünk több olyan rendezvényt is szervezett (Bajtársi találkozók, könyvbemutatók), ahol Dr. Boross Péter miniszterelnök úr személyesen is részt vett. A találkozókon egyértelművé vált, hogy az alapítói célok elkötelezett híveként folyamatosan figyelemmel kíséri a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésével és működésével kapcsolatos eseményeket. Életútjából fakadóan valamennyi hivatásrendünk és karunk életéhez kapcsolódik munkássága, közéleti tevékenysége. 135/2013.(X. 02.) számú szenátusi határozat
Dr. Rolf Günther Alter Dr. Rolf Alter az OECD Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóságának igazgatója. Elsődleges feladata, hogy az OECD államok kormányai és állampolgárai közötti kommunikációt és együttműködést fejlessze, segítse. A szervezet javaslatokat, lehetőségeket dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokkal szemben az állami hatalom állampolgárait bevonva hogyan tud hatékonyan működni. E tevékenyég épp úgy, mint a magyar kormány céljaival, úgy egyetemünk céljaival is összhangban áll, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is a közigazgatási reform (Magyary P. 1.0 és 2.0) részeként jött létre.

126/2013.(IX. 11.) számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Szabó Dénes A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Szociológiai tanulmányait Magyarországon kezdte meg majd 1948-ban Belgiumban, a Leuven-i Katolikus Egyetemen szerzett diplomát. Tanári és kutatói pályája a párizsi és a lyoni egyetemek társadalomtudományi fakultásain bontakozott ki. Doktori disszertációját a nagyvárosi bűnözésről írta meg. Szabó professzor tagja a Kanadai Tudományos Akadémiának és díszdoktora számos amerikai és nyugat-európai egyetemnek. 102/2013.
(VI.26.)
számú szenátusi határozat