NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2023

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2023 tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a korábbi félévekhez hasonlóan, a 2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félévében is lehetőséget biztosított a hallgatók számára, hogy visszajelzéseikkel értékeljék oktatóikat és tantárgyaikat különböző szempontok szerint.

Az értékelhető tantárgyakat és oktatókat 5 csoportra bontottuk (általános, testnevelési, nyelvi, doktori és szakirányú továbbképzés tárgyak), ezzel biztosítva az eredmények szemléletesebb bemutatását. Az adatfelvételre 2023. május 10-e és 2023. május 31-e között került sor, a felmérés pedig több esetben magas válaszadási hajlandóságot eredményezett. Az „általános” kérdőívek esetében 1025 tantárgyi és 688 oktatói adatlap került kitöltésre. A testnevelés tárgyak esetében 31 tantárgyi és 21 oktatói, a nyelvi képzések esetében 10 tantárgyi és 16 oktatói, a doktori képzések esetében pedig 108 tantárgyi és 115 oktatói adatlap értékelése zajlott le. A szakirányú tárgyak esetében 171 tantárgyi és 184 oktatói adatlap került kitöltésre.

A kitöltési hajlandóság növelése érdekében az oktatók részére Neptun üzenet került kiküldésre az adatfelvételi időszak megkezdése előtt, melyben kértük közreműködésüket a hallgatók tájékoztatása kapcsán.

A kitöltésre jogosultak száma a tantárgyi és oktatói kérdőívek esetében 4738 fő volt, közülük pedig 1439 fő fejezte be a kitöltést, ami 30,37%-os válaszadási hajlandóságot mutat. A doktori képzések az összes lehetséges 259 kitöltő közül 55 fejezte be a kitöltést, ami 21,24%-os válaszadási hajlandóságot mutat. A nyelvi tárgyak esetében 716 főből 308 fő értékelte a kérdőíveket, ami 43,02%-os kitöltési hajlandóságot jelez. A szakirányú képzésre jogosult kitöltők száma 732 fő, közülük 274 fő fejezte be a kitöltést, ami 37,43%-os válaszadási hajlandóságot jelent. Továbbá a testnevelés tárgyak és oktatók értékelésére jogosult hallgatók száma 2108 fő, akik közül 645 fő küldte vissza a kérdőíveket, ami 30,60%-os kitöltöttséget mutat.

Ugyanakkor viszonylag magas az érvénytelen kitöltések száma is. Az oktatók esetében 27509 kérdőív került végül kitöltésre, ezek közül 21584 volt érvényes. Eltérő arány mutatkozott a testnevelő tanárok kapcsán is: esetükben 601 kitöltött kérdőívből 580 volt érvényes. A nyelvi oktatók esetében 298 válaszív értékelése valósult meg, melyek közül 279 ív lett érvényes. A doktori képzések oktatóira vonatkozóan 305 kitöltött kérdőív érkezett vissza, közülük 237 volt érvényes. A szakirányú továbbképzés oktatóira vonatkozóan a kitöltött 2719 adatlapból 2039 érvényes válasz született.

A tantárgyi kérdőívek kitöltése is jelentős számban eredményezett érvénytelen válaszokat. Az általános tárgyak esetében 14 007 került kitöltésre, közülük pedig 11 360 bizonyult érvényesnek. A testnevelés tantárgyaknál az összes visszaküldött kitöltés száma 680, amiből 445 kitöltésvolt érvényes. A nyelvi képzések esetében 317 kérdőívet töltöttek ki 289 érvényes válasszal. Végezetül pedig, a doktori tárgyak esetében összesen 233 kérdőív értékelése történt meg, ezek közül 199-re adtak érvényes választ a kitöltők, míg a szakirányú továbbképzés tantárgyainál 1359 válasz érkezett, melyek közül 1163 volt érvényes.

Az adatfelvétel az UniPoll online kérdőíves felület segítségével, a Neptun rendszeren keresztül valósult meg, ügyelve a kitöltők anonimitására és beazonosíthatatlanságára. A kérdőívek értékelésére a teljes hallgatói alapsokaságnak lehetősége volt, a kitöltésre 2023 május 10. és május 31. között volt lehetőség.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2023 tavasz