Kedvezményes tanulmányi rend és vizsgázás

A kérelmet kitöltve, oktatói aláírásokat beszerezve és a megfelelő igazolást csatolva kell leadni a szorgalmi időszak második hetének végéig. Ha a hallgató a kiutazása előtt nem tudja beszerezni az oktatói előírásokat, akkor lehetőség van a kérelemhez az oktatóktól érkezett e-mailes visszajelzés csatolására is.

Az engedélyező határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül fel kell venni a kapcsolatot a kurzust tartó oktatókkal és pontosítani kell a számonkérés módját, határidejét.

Ha a tantárgy beszámolóval vagy kollokviummal zárul és az oktató nem megajánlott jegyet ad, akkor a hallgatónak minden esetben fel kell jelentkeznie a vizsgákra a Neptun rendszerbe az alábbi módon:

A kedvezményes tanulmányi rend kérelemben, ha az oktató megadott egy határidőt, akkor addig kell teljesíteni a feladatokat, vizsgákat, ha nem adott meg külön határidőt, akkor a vizsgák letételének legvégső határidejét az adott félévre érvényes vizsgaidőszak határozza meg.

A kérelem az egyetemi honlapon elérhető Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem néven:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek

A kedvezményes tanulmányi rendet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 20.§-a szabályozza.