NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kedvezményes tanulmányi rend és vizsgázás

Az Erasmus+ keretein belül kiutazó hallgatóknak nem kell külön kedvezményes tanulmányi rendet igényelniük, azt a Nemzetközi Iroda tájékoztatása alapján a HTVSZÜB hivatalból megítéli  az érintett hallgatók részére - miután előzetesen kikérte az érintett tanszékek véleményét a félév teljesítésének feltételeiről.

Az engedélyező határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül fel kell venni a kapcsolatot a kurzust tartó oktatókkal és pontosítani kell a számonkérés módját, határidejét.

Ha a tantárgy beszámolóval vagy kollokviummal zárul és az oktató nem megajánlott jegyet ad, akkor a hallgatónak minden esetben fel kell jelentkeznie a vizsgákra a Neptun rendszerbe az alábbi módon:

Amennyiben a kezdvezményes tanulmányi rendben az oktató megadott egy határidőt, akkor addig kell teljesíteni a feladatokat, vizsgákat, ha nem adott meg külön határidőt, akkor a vizsgák letételének legvégső határidejét az adott félévre érvényes vizsgaidőszak határozza meg.

A kedvezményes tanulmányi rendet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 20.§-a szabályozza.