NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

2022. évi határozatok

1/2022. (I.24.) Az EDHT 2021-es munkájáról szóló elnöki beszámoló elfogadásáról

2/2022. (I.24.) Habilitációs eljárás megindításáról és a bírálóbizottság kijelöléséről

3/2022. (I.24.) Habilitációs eljárás nyilvános részének megindításáról

4/2022. (I.24.) Doktori fokozat odaítéléséről

5/2022. (I.24.) Doktori fokozat odaítéléséről

6/2022. (I.24.) Tiszteletbeli doktori cím (doctor honoris causa) adományozásának véleményezése

7/2022. (I.24.) A HDI törzstagjának megszüntetéséről és a TDT összetételének jóváhagyásáról

8/2022. (I.24.) A KMDI törzstagjának megszüntetéséről és a TDT összetételének jóváhagyásáról

9/2022. (I.24.) A KMDI új törzstagjának és a TDT tagjának kinevezéséről

10/2022. (I.24.) A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területének módosításáról és új kutatási terület létesítéséről

11/2022. (I.24.) A habilitációs minimumkövetelmények felülvizsgálatáról

12/2022. (I.24.) A doktori értekezés terjedelmének megállapításáról

13/2022.(I.28.) Tiszteletbeli doktori cím (doctor honoris causa) adományozásának véleményezése

14/2022.(III.07.) Habilitációs eljárás nyilvános részének megindításáról

15/2022.(III.07.) Habilitált doktor cím odaítéléséről

16/2022.(III.07.) Doktori fokozat odaítéléséről

17/2022.(III.07.) Doktori fokozat odaítéléséről

18/2022.(III.07.) Doktori fokozat odaítéléséről

19/2022.(III.07.) Doktori fokozat odaítéléséről

20/2022.(III.07.) Az RDI új törzstagjának és a TDT tagjának kinevezéséről

21/2022.(III.07.) Az RDI új törzstagjának és a TDT tagjának kinevezéséről

22/2022.(III.07.) A Rendészettudományi TDT ügyrendjének módosításáról

23/2022.(III.07.) A Hadtudományi Doktori Iskola vezetője 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról

24/2022.(III.07.) A Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról