NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kreditarányos önköltség

A HTJSZ 42.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy mikor kell a térítési díjat kreditarányosan megállapítani.

Mivel az önköltség számítás alapját a felvett tárgyak képezik, a túlfutó hallgatók és vendéghallgatók tekintetében a tételkiírásra csak a tárgyfelvételi időszakot követően kerülhet sor.

Befizetési határidő a kiírástól számított 8. nap. A befizetési határidő elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összegét a HTJSZ 1. számú melléklete írja elő.

A kreditarányosan megállapított önköltség (KÖ) összege a képzésre meghatározott önköltség (D) és a képzés összkreditjének (ÖK) hányadosa, szorozva a felvett tantárgy kreditértékével (TK), száz forintra kerekítve.

KÖ = D/ÖK x TK

 

FIGYELEM

Egy 6 féléves képzésen, ahol az önköltség 230 000.- Ft /félév, a képzésre meghatározott önköltség 6x 230 000.- Ft

 

Gazdasági Hivatal