Kreditarányos önköltség

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 42.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy mikor kell a térítési díjat kreditarányosan megállapítani.

Mivel az önköltség számítás alapját a felvett tárgyak képezik, a túlfutó hallgatók és vendéghallgatók tekintetében a tételkiírásra csak a tárgyfelvételi időszakot követően kerülhet sor.

Befizetési határidő a kiírástól számított 8. nap. A befizetési határidő elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összege 3.000,- Ft.

A kreditarányosan megállapított önköltség összege a képzésre meghatározott önköltség és a képzés összkreditjének hányadosa, szorozva a felvett tantárgy kreditértékével (száz forintra kerekítve).

Gazdasági Hivatal

Kreditarányos önköltség
PDF letöltése