NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Munkatársi mobilitás

Az Erasmus+ programban a munkatársi mobilitás oktatási vagy képzési célú mobilitás lehet.

Az oktatási célú mobilitás továbbra is az oktatók külföldi oktatási tevékenységét támogatja az Egyetem partnerintézményeiben.

A képzési célú mobilitás a felsőoktatási intézmény bármely dolgozója számára elérhető készségeinek fejlesztésére, workshopokon, gyakorlati perióduson, szakmai tanulmányutakon keresztül. (Képzési célú mobilitás esetén konferencia részvétel nem támogatható!) Ilyen jellegű mobilitási tevékenységet felsőoktatási intézményeknél, illetve vállalkozásoknál lehet folytatni.

A képzési célú mobiltás egy módja a felsőoktatási intézmények által szervezett Erasmus Staff Week/International Week rendezvényeken való részvétel. Ezek listája az alábbi oldalon található meg (a lista csak a beregisztrált eseményeket tartalmazza, érdemes ezen kívül is keresni) Staffmobility.eu

2015 óta lehetőség van Európán kívüli partnerekhez is pályázni, azonban kizárólag a honlapon is feltüntetett partnerintézményekhez. Az Európán kívüli, ún. nemzetközi kreditmobilitás a hagyományos programhoz képest eltérő támogatási összegekkel jár, melyről a Nemzetközi Iroda tud információt adni az érdeklődőknek.

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

Pályázhatnak:

 • oktatási célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatói,
 • képzési célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársai.

A mobilitási program fő jellemzői

Célországok, partnerek

 • Az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Macedónia;
 • magyarországi intézményekbe, illetve a pályázó lakóhelye szerinti államokba nem pályázhatnak az NKE munkatársai;
 • Oktatási célú mobilitás: felsőoktatási partnerintézmények;
  Képzési célú mobilitás: felsőoktatási intézmények és vállalkozások.
 • Nemzetközi kreditmobilitás esetén az intézmény jelenleg Dél-Afrika, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Oroszország, Egyiptom, Etiópia, Grúzia, Koszovó országokban rendelkezik partnerintézményekkel, amelyek listája a fenti linken megtalálható. Mobilitási helyek EU-n kívüli országokba korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Időtartam

 • az NKE jellemzően 3-7 napos programokra tud támogatást biztosítani, azonban hivatalosan 2-60 napig terjedhet a mobilitási tevékenység utazás nélkül (oktatási és képzési célú mobilitás esetén is),
 • Oktatási tevékenység esetén az oktatott órák száma minimum 8 óra/hét, illetve egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén szintén 8 óra.

Adminisztráció, szerződések

 • Az Egyetem és a nyertes pályázó között támogatási szerződés jön létre, amely a támogatás összegét, utalásának módját és idejét rögzíti.
 • A pályázók egyéni munkaprogramot állítanak össze, amelyet a küldő és fogadó intézmény is jóváhagy.

Pénzügyek

 • A nyertes pályázók pénzügyi támogatása egyrészt a külföldön töltött napok száma alapján megítélt megélhetési támogatásból, másrészt az utazási támogatásból tevődik össze.
 • A megélhetési támogatás összegét befolyásolja a külföldön töltött napok száma, illetve az ország megélhetési kategóriák szerinti besorolása.
 • Az utazási támogatás összege távolságfüggő.
 • Az így kapott támogatási összegből kell az utazás, biztosítás, szállás, megélhetés költségeit fedeznie a nyertes pályázónak. Előfordulhat, hogy ez az összeg nem fedez minden felmerülő költséget, így a várható kiadásokról célszerű előre tájékozódni.

Nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli mobilitás) fő jellemzői

Célországok, partnerek

 • Ebben a kategóriában kizárólag az Egyetem partnerintézményei pályázható meg, amelyek a partnerintézmények menü alatt elérhetők.
 • Jelenleg az alábbi országokban rendelkezik az NKE partneregyetemekkel: Dél-Afrika, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Oroszország, Egyiptom, Etiópia, Grúzia, Koszovó

Időtartam

 • A programok időtartama változó, általában 5-14 nap közötti időtartamú (+2 utazási nap)

Adminisztráció, szerződések

 • Az ösztöndíjjal járó adminisztráció a "klasszikus" Erasmus program adminisztrációjával nagy mértékben megegyezik.

Pénzügyek

 • A támogatási összegek a "klasszikus" programhoz hasonlóan kerülnek kiszámításra, azonban az Európán kívüli mobilitási programok esetén a kiutazó munkatársak minden ország esetén egységes összegű napi támogatásban részesülnek és a távolság függvényében kiszámított utazási támogatásban.

Pályázás

 • A programra a "klasszikus" Erasmus+ programra való pályázással megegyező módon lehet pályázatot benyújtani az Erasmus+ Pályázati Portálon.
   

Támogatási összegek

Megélhetési támogatás

Célország

Napidíj
1-14 nap (EUR)

Napidíj
15-60 nap (EUR)
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország 170 119
Ausztria, Belgium, Ciprus, Görögország, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália  140 98
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Törökország 110 77

Nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívül)

Európán kívüli országok esetén minden esetben azonos összegű napi támogatás jár a kiutazó munkatársaknak, amely ez esetben is kiegészül egy egyszeri utazási támogatással, melynek összege távolságfüggő.

Utazási támogatás

"Klasszikus" és Európán kívüli mobilitás esetén is:

Távolság (km) Támogatás Összege (EUR/résztvevő)

Összeg Zöld Utazási forma esetén (EUR/résztvevő)

10-99 23 NA
100 - 499 180 210
500 - 1 999 275 320
2 000 - 2 999 360 410
3 000 - 3 999 530 610
4 000 - 7 999 820 NA
8 000 km vagy annál több 1500 NA

 

 

Távolság kalkulátor:
Az Európai Bizottság online távolság kalkulátora