Erasmus+ partnerintézmények

ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási partnerintézmények

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katasztrófavédelmi Intézet

Rendészettudományi Kar

Víztudományi Kar

Európán kívüli partnerintézmények hallgatói pályázatokhoz (Nemzetközi kreditmobilitás)

Európán kívüli partnerintézmények munkatársi pályázatokhoz

 

Az új Erasmus+ program az egyetemek közötti bilaterális egyezmények újrakötésével jár, ennek következtében a partnerek listája folyamatosan bővül.

A partnerinformációs adatlapokon szereplő mobilitási időtartamok csupán tájékoztató jellegűek. Az Erasmus+ ösztöndíjjal finanszírozott tanulmányi időszak általában 4 hónapot tesz ki.