NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Új adatbázisok az NKE könyvtárában

Kettő új adatbázissal gazdagodott az NKE könyvtárában belső hálózatáról elérhető szakirodalmi adatbázisok köre.
A két gyűjtemény 2020. december 31-ig érhető el az egyetem közössége számára.
 

Az MTA szellemi műhelyében készült és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból.

A mintegy fél évszázad 8000 kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

 

A gyűjtemény az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. A kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban.

Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére.

Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.