Felvételi információk

Tisztelt Érdeklődők!

Részletes információk:
felveteli.uni-nke.hu

NKE - AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYETEME

Korunk krízisei, a növekvő biztonsági kockázatok mind az államot, mind a kormányzatot rendkívüli feladatokkal szembesítik világszerte. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a közérdeket érvényesítő közszolgálat és a stabil kormányzás megfelelő tudományos ismeretekre és felsőfokú képzésre épüljön. Az NKE küldetése, hogy szakembereket képezzen a 21. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelni képes állam honvédelmi, közigazgatási és rendészeti szervei számára.

Ezt azonban csak a közszolgálati szervekkel, társegyetemekkel, hazai és nemzetközi tudományos szervezetekkel és legfőképp a hallgatókkal együttműködésben lehet sikeresen megvalósítani – a haza, hazánk szolgálatában.

Az NKE az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás területén biztosít egyedülálló képzési portfóliót. Az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző, valamint Rendészettudományi Karai a hazai felsőfokú honvédelmi és rendészeti képzés kizárólagos helyszínei. Az NKE tudatos intézményfejlesztésének köszönhetően kezdte meg munkáját a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2015 februárjában, amelynek küldetése a kormányzati és közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása.

A fejlesztés jelenlegi másik fő irányát az államtudományok terén folyó képzések és kutatások elmélyítése, illetve kiszélesítése adja. Ennek eredményeként a korábbi Közigazgatás-tudományi Kar 2016. február 1-jétől Államtudományi és Közigazgatási Kar néven folytatja működését és továbbra is feladata az állami- és közigazgatási szakemberek képzése. Az átnevezés fontos lépés volt az egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé alakulásának folyamatában, és lehetővé vált, hogy elindítsuk 2017 szeptemberében osztatlan államtudományi mesterképzésünket .

A négy karon folyó oktatást négy önálló, karközi intézet (Katasztrófavédelmi Intézet, Nemzetbiztonsági Intézet, Vezető és Továbbképzési Intézet, Államkutatási és Fejlesztési Intézet) tevékenysége egészíti ki.

Egyetemük alap- és mesterképzéseivel, doktori programjaival és más kutatásaival folyamatosan hozzájárul a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez. Az itt megszerezhető tudás nemcsak ismereteket és értékeket közvetít, hanem értékes is. Az állami karrierpályák mellett a magánszféra munkahelyein is megállják helyüket egykori hallgatóink.

A magas színvonalú szakmai képzést megfelelő infrastrukturális háttér támogatja. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi campusának kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozza, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is.