Felvételi információk

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket az Államtudományi és Közigazgatási Kart, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kart érintő, 2019. augusztus 1-jétől életbe lépő változásról, a két kar összeolvadásáról és az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar létrejöttéről: https://felveteli.uni-nke.hu/blog/2019/06/27/tajekoztato/

Részletes információk:
felveteli.uni-nke.hu

NKE - AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYETEME

Korunk krízisei, a növekvő biztonsági kockázatok mind az államot, mind a kormányzatot rendkívüli feladatokkal szembesítik világszerte. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a közérdeket érvényesítő közszolgálat és a stabil kormányzás megfelelő tudományos ismeretekre és felsőfokú képzésre épüljön. Az NKE küldetése, hogy szakembereket képezzen a 21. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelni képes állam honvédelmi, közigazgatási, rendészeti, vízügyi és vízgazdálkodási szervei számára.

Ezt azonban csak a közszolgálati szervekkel, társegyetemekkel, hazai és nemzetközi tudományos szervezetekkel és legfőképp a hallgatókkal együttműködésben lehet sikeresen megvalósítani – a haza, hazánk szolgálatában.

Az NKE az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetközi és európai közszolgálati és a víztudományi felsőoktatás területén biztosít egyedülálló képzési portfóliót. Az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző, valamint Rendészettudományi Karai a hazai felsőfokú honvédelmi és rendészeti képzés kizárólagos helyszínei. Az NKE tudatos intézményfejlesztésének köszönhetően kezdte meg munkáját a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2015 februárjában, amelynek küldetése a kormányzati és közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása. További intézményfejlesztésnek köszönhetően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „legifjabb” egysége, a Víztudományi Kar is megkezdte működését 2017. február 1-jén Baján.

A fejlesztés jelenlegi másik fő irányát az államtudományok terén folyó képzések és kutatások elmélyítése, illetve kiszélesítése adja. Ennek eredményeként a korábbi Közigazgatás-tudományi Kar 2016. február 1-jétől Államtudományi és Közigazgatási Kar néven folytatja működését és továbbra is feladata az állami- és közigazgatási szakemberek képzése. Az átnevezés fontos lépés volt az egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé alakulásának folyamatában, és lehetővé vált, hogy elindítsuk 2017 szeptemberében osztatlan államtudományi mesterképzésünket.

Az öt karon folyó oktatást négy önálló, karközi intézet (Katasztrófavédelmi Intézet, Nemzetbiztonsági Intézet, Vezető és Továbbképzési Intézet, Államkutatási és Fejlesztési Intézet) tevékenysége egészíti ki.

Egyetemük alap- és mesterképzéseivel, doktori programjaival és más kutatásaival folyamatosan hozzájárul a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez. Az itt megszerezhető tudás nemcsak ismereteket és értékeket közvetít, hanem értékes is. Az állami karrierpályák mellett a magánszféra munkahelyein is megállják helyüket egykori hallgatóink.

A magas színvonalú szakmai képzést megfelelő infrastrukturális háttér támogatja. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi campusának kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozza, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is. A víztudományi képzés helyszínéül szolgáló bajai campus pedig korszerű, vízügyi technológiai eljárások oktatására alkalmas oktatóhelyekkel és laboratóriumokkal rendelkezik.