NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Felvételi információk

 

NKE - A BIZTOS JÖVŐ EGYETEME

Korunk krízisei, a növekvő biztonsági kockázatok mind az államot, mind a kormányzatot rendkívüli feladatokkal szembesítik világszerte. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a közérdeket érvényesítő közszolgálat és a stabil kormányzás megfelelő tudományos ismeretekre és felsőfokú képzésre épüljön. Az NKE küldetése, hogy szakembereket képezzen a 21. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelni képes állami, honvédelmi, közigazgatási, rendészeti, vízügyi és vízgazdálkodási szervei számára.

Ezt azonban csak a közszolgálati szervekkel, társegyetemekkel, hazai és nemzetközi tudományos szervezetekkel és legfőképp a hallgatókkal együttműködésben lehet sikeresen megvalósítani – a haza, hazánk szolgálatában.

Az NKE az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetközi és európai közszolgálati és a víztudományi felsőoktatás területén biztosít egyedülálló képzési portfóliót. Az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző, valamint Rendészettudományi Karai a hazai felsőfokú honvédelmi és rendészeti képzés kizárólagos helyszínei. Az NKE tudatos intézményfejlesztésének köszönhetően kezdte meg munkáját a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2015 februárjában, amelynek küldetése a kormányzati és közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása volt. További intézményfejlesztésnek köszönhetően, 2017. február 1-jén Baján a Víztudományi Kar kezdte meg működését.

A fejlesztés jelenlegi másik fő irányát az államtudományok terén folyó képzések és kutatások elmélyítése, illetve kiszélesítése adta. Ennek eredményeként a korábbi Közigazgatás-tudományi Kar 2016. február 1-jétől Államtudományi és Közigazgatási Kar néven folytatta működését, melynek során továbbra is feladata volt az állami- és közigazgatási szakemberek képzése. Az átnevezés fontos lépés volt az egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé alakulásának folyamatában, és lehetővé vált, hogy elindítsuk 2017 szeptemberében osztatlan államtudományi mesterképzésünket.

2019. augusztus 1-jétől a versenyképesebb, hatékonyabb és átfogóbb képzés nyújtása érdekében az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyesülésére került sor és Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar néven folytatja működését. A két Kar egyesülésének célja hazánk egyik legmodernebb kampuszán a legjobb képzést, a legkorszerűbb módon biztosítani a hallgatóinknak, folyamatos fejlődéssel és megújulással.

A négy karon folyó oktatást három intézet (Katasztrófavédelmi Intézet, Nemzetbiztonsági Intézet, Közigazgatási és Továbbképzési Intézet) tevékenysége egészíti ki.

Egyetemük alap- és mesterképzéseivel, doktori programjaival és más kutatásaival folyamatosan hozzájárul a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez. Az itt megszerezhető tudás nemcsak ismereteket és értékeket közvetít, hanem értékes is. Az állami karrierpályák mellett a magánszféra munkahelyein is megállják helyüket egykori hallgatóink.

A magas színvonalú szakmai képzést megfelelő infrastrukturális háttér támogatja. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi campusának kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozza, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is. A víztudományi képzés helyszínéül szolgáló bajai campus pedig korszerű, vízügyi technológiai eljárások oktatására alkalmas oktatóhelyekkel és laboratóriumokkal rendelkezik.