NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

55 éves a Repülőműszaki Gyűjtemény

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény 55 éves fennállását ünnepelte 2018. május 25-én, a szolnoki Campus-on.  A könyvtár 1963 óta folyamatosan segíti a repülőszakember képzést, tevékenysége mindig kulcsfontosságú volt a Repülőtiszti Főiskola és jogutódjai életében. Olvasótermét, kutatószobáit 55 éve minden szemeszterben hallgatók sokasága keresi fel a tanuláshoz, hogy felkészülhessenek vizsgáikra, a könyvtárosok generációi pedig több száz szakdolgozatban nyújtottak már szakmai segítséget az évek folyamán.

A rendezvényt Dr. Palik Mátyás ezredes úr, a HHK Katonai Repülő Intézet igazgatója nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket. Az ünnepségen jelen volt Sörény Edina az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna könyvtárigazgató, Dr. Szászi Gábor HHK oktatási dékánhelyettes, Lakos Lambert István NKE informatikai igazgató, és Dr. Koller József dandártábornok az Ittebei Kis József hadnagy Helikopter Bázis parancsnoka, valamint az Intézet számos munkatársa. Külön öröm volt látni, hogy a könyvtár régi dolgozói is elfogadták a meghívást, továbbá jelenlétével megtisztelt bennünket a RepTár repüléstörténeti múzeum képviselője is. Palik ezredes úr külön köszöntötte Fekecs Gábor urat, aki 2015-ben nagylelkű könyvadományával támogatta a könyvtárat.

A köszöntő után Sörény Edina főigazgató asszony vette át a szót. Ő kiemelte a könyvtárosok személyi kvalitásainak fontosságát, hiszen a minőségi könyvtári munka egyik feltétele több tudományág és a korszerű információtechnológia együttes ismerete. Beszédében elmondta, hogy a könyvtáraknak meg kell felelniük a 21. század egyre bővülő társadalmi kihívásainak. Követni kell a technológia fejlődését, így a könyvtárak feladata már nemcsak az írott szövegek archiválása, hanem egyrészt gondozniuk kell, másrészt mindenki számára hozzáférhetővé kell tenniük a digitális tartalmakat is.

A harmadik előadásban Törőcsik Tímea, a Repülőműszaki Gyűjtemény könyvtárosa ismertette a közönséggel a könyvtár történetét. 55 éven keresztül kísérhettük figyelemmel a gyűjtemény gyarapodását, melyet folyamatos technológiai fejlődés követett. Ott lehettünk az első írógépnél, fénymásolónál, egészen a 2017-es nagy informatikai felújításig, amikor a könyvtár teljesen lecserélhette a kor kihívásainak mindenben megfelelő számítógépekre, az addigra több mint tíz éves gépparkját. Kiemelte az egykori könyvtári dolgozók szívélyes, kitartó munkáját, amely lehetővé tette, hogy az intézmény ilyen sokáig álljon biztos lábakon az oktatás és kutatás szolgálatában.

Az előadások közben Bene Martina hadnagyot hallgathattuk meg, aki Babits Mihály: Ritmus a könyvről című versét adta elő, majd a beszédek zárásaként Kis Nelli törzsőrmester varázsolt el mindenkit csodálatos fuvolajátékával.

Az előadásokat követően a vendégek bejárták a könyvtárat, ki a felfedezés öröméért, ki a nosztalgia miatt. Az előtérben a Szolnokon folyó repülőszakember képzésről láthattunk múltidéző képeket. A rendezvény zárásaként a jelenlévők állófogadáson vettek részt, melyet kötetlen beszélgetés követett. A régi dolgozók örömmel meséltek a könyvtárban töltött dolgos hétköznapokról, miközben a jelen kihívásairól is szó esett.

A rendezvény sikerét Törőcsik Tímea és Szabó Nikoletta könyvtárosok munkája támogatta.

 

Szöveg: Törőcsik Tímea, NKE EKKL HHK  Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény