NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Jó gyakorlatok

Jó gyakorlatok

„A jó gyakorlat az, ami működik.”

A 2020 nyarán történt első körös gyűjtést követően a 2022/2023. tanév tavaszi félévében is meghirdetésre került a jó gyakorlatok gyűjtése Egyetemünk oktatóinak körében. A felhívásra beérkezett anyagokat az alábbiakban olvashatják.

-     Duális oktatás

-     Idegenjogi kupa

-     Interkulturális kompetencia fejlesztése - Meséld el a körünkben!

-     Izgalmas, látványos, hasznos – a Kahoot világa

-     Nemzetközi és hazai jogvédő szervezetek hivatalos bemutatkozó-filmjeinek, kampányfilmjeinek levetítése

-     Páncélvármegye – érveléstechnika történelmi szerepjáték keretei között

-     Válságstáb- Krízishelyzetben hozott döntések modellezése

-     Vezetéselméleti példatár gyakorlati alkalmazása (RRVTB01 tantárgy kapcsán)

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében kezdődött meg a Kreatív Tanulás Program megvalósítása az ajánlott tantervek átfogó felülvizsgálatával. A munka Egyetemünk oktatói, tanárai – ideértve a kutatói munkakörben foglalkoztatott, de oktatói tevékenységet is ellátó kollégákat, valamint az óraadó oktatókat is – által alkalmazott pedagógiai jó gyakorlatok gyűjtésével indult. A Program céljainak megvalósítása érdekében egy űrlap kitöltésének segítségével olyan pedagógiai módszertani jó gyakorlatokat kerestünk, amelyek szakterülettől, tantárgytól függetlenül is adaptálhatók. Célunk a jó gyakorlatok módszertani gyűjtemény formájában való összegyűjtése, illetve azok bemutatása workshopok, képzések formájában. A beérkezett 96 jó gyakorlatot a Kreatív Tanulás Munkacsoport tagjai karspecifikus és általános alkalmazhatósági szempontok alapján értékelték és véleményezték. Mindezek figyelembevételével a 2021. júniusában megszervezett workshopokon a kollégák megismerkedhettek néhány izgalmas jó gyakorlattal a jó gyakorlatot alkalmazó oktató bemutatásában:

-      A természettudományos gondolkodás alkalmazási lehetőségei

-      Café módszer használata az oktatásban

-      Elmélet a gyakorlatban – problémaorientált tanulási-tanítási módszer

-      Elméletből gyakorlat a szerepjáték segítségével

-      Hadijáték (wargame) alapú gyakorlati foglalkozás

-      Ismert mozifilmrészletek használata a tanórákon

-      Közösségi oldalak a (szak)nyelvoktatásban

-      Oktatási technikák a 4K képesség fejlesztéséhez

-      Policy-making projektmunka

-      Tudásfelmérő csapatverseny a Trivia játék alapján

-      Tudatos jelenlét a munkában és a mindennapokban

-      Virtuális Igazgatóság Projekt

Úgy véljük, hogy az egyetemi jó gyakorlatok megismerése igen hasznos az oktatók számára, hiszen egy adott tanszéken alkalmazott innováció más szervezeti egységnél is adaptálható lehet. Ezért a jó gyakorlatok gyűjtésének céljából az Egyetem honlapján a Kreatív Tanulás Program felületén egy folyamatosan elérhető űrlapot teszünk elérhetővé, ahol a megadott szempontok alapján lehetőség van a jó gyakorlatok módszertani jellemzőinek bemutatására.

 

ADATLAP jó gyakorlatok

ADATLAP Nemzetközi jó gyakorlatok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ