NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Biztonságpolitikai Szakkollégium

Alapítás éve: 2003

Jelmondat: „Ex scientia preasidium patriae!”

Bővebb információ: www.bszk.hu

Közösségi média felület: https://www.facebook.com/BiztonsagpolitikaiSzakkolegium

A BSZK gondozásában: www.biztonsagpolitika.hu

A BSZKE elnöke: Dr. Kaló József, e-mail: kalo.jozsef(kukac)uni-nke.hu, telefon: +36-1-432-9000/29-168

A BSZK tiszteletbeli, alapító elnöke: Dr. Németh József Lajos, e-mail: nemeth.jozsef(kukac)uni-nke.hu, telefon: +36-1-432-9000/29-194

A BSZK Diákbizottságának elnöke: Mészáros Kinga – Meszaros.Kinga@uni-nke.hu

Utoljára frissítve: 2015. január 14.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem civil hallgatói 2003 októberében hoztak létre szervezett tömörülést „Biztonságpolitikai Szakkollégium” (BSZK) néven azzal a célkitűzéssel, „hogy értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmiségi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén”.

Az alapítók már ekkor lefektették tevékenységük alapjait, amelynek lényege, hogy az egyetemi oktatás törzsanyagát előadásokkal, helyzetgyakorlatokkal egészítsék ki, és azt gyakorlatiasabbá tegyék; emellett olyan összetartó közösséget hozzanak létre, amely összefogja és egyesíti az a biztonságpolitika iránt érdeklődő, önképző és saját szakmai-emberi fejlődéséért tenni akaró hallgatókat. A BSZK mindig is arra törekedett, hogy a legkiválóbb, legérdeklőbb hallgatókat összekovácsolja, fórumot biztosítson az együttgondolkodásnak és a közös munkának.

Az alapítás óta eltelt időszakban – számos nehézség ellenére – a kezdeményezés folyamatosan fejlődött, programjai rendszeresen szerepeltek az egyetem mindennapjaiban. Ennek eredményeként 2007 decemberében minőségi változás állt be a „Biztonságpolitikai Szakkollégium” életében azáltal, hogy közhasznú egyesületi formában önálló jogi személlyé vált, aminek következtében hivatalos megnevezése a mai napig Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete.

A BSZK csakúgy, mint más hazai szakkollégiumok, magáénak vallja a „Szakkollégiumi Chartában” lefektetett alapelveket, és teljesíti a szakkollégiumi lét általánosan elfogadott fő kritériumait: autonóm szervezetként működik, tagjai számára létrejött egy kollégiumi lakóközösség, mely lehetőséget biztosít az eredményes közösségépítésre, míg széleskörű szakmai tevékenységének meghatározó részévé vált saját oktatási-képzési célú kurzusrendszere. E kritériumok alapján a Szakkollégiumi Akkreditációs Bizottság „akkreditált szakkollégiumként” minősítette a BSZK-t.

Szakkollégistáink elsősorban a nemzeti és nemzetközi biztonság kérdésköréhez kapcsolódó, magyar és angol nyelvű szakszemináriumi kurzusok teljesítése, valamint szakmai rendezvények szervezése, széleskörű tudományos diákköri és publikációs tevékenység révén törekszenek arra, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, és így értéket teremtsenek. A szervezeten belül mindezt már a felvételi folyamat során is működő mentorrendszer segíti elő, ami lehetővé teszi, hogy személyre szabottan történjen meg a tapasztalatok átadása, a felvételizők felkészítése és a számukra később szükséges készségek megerősítése. A Biztonságpolitikai Szakkollégium amellett, hogy tagjai számára előadásokat, látogatásokat, konferenciákat és más programokat szervez, a tudományos tevékenység, a kutatás, a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység területein közhasznú tevékenységet is végez.

Mivel napjainkban rendkívül fontos, hogy egy szakmai szervezet mennyire hatékonyan képes eredményeit, tevékenységét és szakmai véleményét artikulálni, évek óta a BSZK gondozásában működik a www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál weboldal, ahol stabil szakértői szerkesztői háttérre támaszkodva rendszeres publikációk, kommentárok, beszámolók lelhetők fel a tagok „tollából”. Célunk, hogy e felületet a biztonság- és védelempolitika, tágabb értelemben a világpolitika kérdéseivel foglalkozó, illetve azok iránt érdeklődő felhasználók közös felületévé, szakmai viszonyítási és találkozó pontjává tegyük.

Tagjainkat nem csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói közül toborozzuk, hiszen a szervezet munkájában mindenki részt vehet, aki megfelel a rendkívül intenzív felvételi eljárás követelményeinek és a vonatkozó szervezeti döntéseknek.

A BSZK minden tevékenységét – így a rendezvényeket, előadásokat, a kurzusok tematikáit és a fontosabb szervezeti eseményeket is – kommunikáljuk, így további információért látogasson el honlapjainkra, vagy keressen minket a megadott elérhetőségeken!