NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Etikai Kódex, valamint a Kódex által meghatározott magatartásszabályok általános érvényesülését biztosító testület.

A Bizottság elnöke Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár.

A Bizottság tagjait a Szenátus választja meg. Bizottság elnökét annak Szenátus által megválasztott tagjai közül a rektor bízza meg. A Bizottság tagja döntésében független, foglalkoztatási, szolgálati vagy hallgatói jogviszonya keretében tagi minőségében nem utasítható, illetve egyéb módon nem befolyásolható.

A Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat az Etikai Kódex tartalmazza.

Az etikai panaszt a Bizottság elnökéhez kell írásban benyújtani, a cselekménynek a panaszos tudomására jutásától számított 15 napon belül. A Bizottság elnökének hivatalos értesítési címe:

email: kis.norbert@uni-nke.hu

postai út: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, 143.

 

Etikai Kódex