Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Etikai Kódex, valamint a Kódex által meghatározott magatartásszabályok általános érvényesülését biztosító testület.

A Bizottság mindenkori elnöke az egyetem oktatási rektorhelyettese.

A Bizottság tagjait a karok, a karhoz nem tartozó intézetek, a magasabb vezetők alárendeltségébe tartozó további szervezeti egységek, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat delegálják. A Bizottság tagjai az Egyetem egészéért vállalt felelősséggel képviselik az Egyetem polgárainak érdekeit.

A Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat az Etikai Kódex tartalmazza.

 

Az Etikai Bizottság tagjai 

  • Az Etikai Bizottság összetételét és megválasztását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódex 10. § (5) bekezdése határozza meg.

 

Etikai Kódex

 

Az Etikai Bizottság ülései

Az Etikai Bizottság ülését szükség szerint kell összehívni.