NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Sportösztöndíj

Általános felvételi eljárás 2024

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) pályázatot ír ki

a)    a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban (ide értve az általános és pótfelvételi eljárást is) az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez (ide értve a rendészeti és katonai képzéseket is) tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők, valamint

b)    az Egyetemmel aktív jogviszonyban álló, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportösztöndíjáról szóló 40/2022. számú rektori utasítás 2. § b) pontja szerinti, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók számára.

 

2. Az a) pont esetében:

A katonai és a rendészeti képzésekre – azaz a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Rendészettudományi Kar által hirdetett képzésekre – történő jelentkezés esetén a pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális, jogszabály által előírt alkalmassági feltételnek. Ezen speciális alkalmassági követelményeket a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató képzésenként tartalmazza. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az Egyetem és a jogszabályban meghatározott további szervezetek a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti módon és ütemezésben végzik a felvételi jelentkezés alapján.

Az NKE Sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a jelen pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítése esetén felvételt nyernek az általuk megjelölt szakra.

Az Egyetemre felvételt nyert élsportolók a tanulmányaik mellett sportkarrierjüket is eredményesen folytathatják, részben vagy egészben az Egyetem színeiben.

 

3. Az NKE Sportösztöndíj programban azok a jelentkezők részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmények teljesítése mellett – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak szerint – rendszeresen részt vállalnak az Egyetem sportéletén túl a közösségi élet fejlesztésében és az Egyetem kommunikációs feladataiban is.

 

 Jelentkezési határidő: 2024. április 19.