NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Pályázás és elbírálás menete

Pályázás


Pályázás ideje

Tanulmányi mobilitásra évente kétszer kerül sor pályázati kiírásra. A fő pályázati ciklusra minden tanév márciusában kerül sor, ekkor a következő tanév mindkét félévére lehet pályázni. A második, kiegészítő pályázási szakaszban ősszel, az új tanév kezdetekor kerül sor. Ebben a pályázati szakaszban a II. félévben teljesítendő részképzésre van lehetőség pályázatot beadni. Az RTK hallgatói a második félévben mehetnek külföldi részképzésre, rájuk eltérő pályázási rend vonatkozik.

A második szakaszban az intézmény az első pályázati szakasz után fennmaradó támogatási keretére ír ki pályázatot, így ekkor várhatóan kevesebb hallgató nyerhet támogatást. Ezért ösztönzünk mindenkit, hogy a márciusi felhívás során adja be pályázatát.

Minden Kar számára van egy meghatározott fejkvóta, így minden Kar hallgatói számára biztosított a lehetőség külföldi részképzésre.

A hallgatók beadhatnak külön pályázatot szakmai gyakorlatra és hallgatói mobilitásra. Nagy számú jelentkezés esetén várhatóan egy hallgatónak egyszerre egy pályázata kerül pozitív elbírálásra. A következő pályázati időszakban azonban ismételten pályázhatnak.


Pályázás módja

A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési rendszeren keresztül. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.


Pályázás Európán kívüli partnerintézményekhez

A pályázati felületen egy pályázat benyújtásával lehet európai és Európán kívüli partnerekhez is pályázni. A hallgatók három preferenciát adhatnak meg, az elérhető partnerintézmények az űrlapon egy legördülő listából választhatók ki.


A pályázati portál a következő linken keresztül érhető el:
https://app.uni-nke.hu/erasmus/

A honvédtisztjelöltek esetében az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokának aláírása szükséges!

A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói számára az intézetvezető jóváhagyása szükséges!


Szóbeli interjú, nyelvi teszt

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beküldői szóbeli interjún esnek át, amelyen a nyelvi készségüket is teszteli a bíráló bizottság. A bíráló bizottságot a nemzetközi dékán helyettesek, kari koordinátorok illetve a HÖK és az Nemzetközi Iroda képviselői alkotják.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton, írásbeli határozat formájában kapnak értesítést a döntés meghozataláról a Pályázati Portálon keresztül.

A nyertes pályázóknak a kiutazás előtt online nyelvi felmérőt kell kitölteniük, ami azonban nem befolyásolja a nyertes pályázatukat.


A pályázás során csatolandó dokumentumok:

  1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az alábbi linken:
  2. NYILATKOZAT LETÖLTÉSE
  3. Europass Önéletrajz (tervezett munkanyelven írt ÉS magyar)
  4. Leckekönyv másolata az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve)
  5. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
  6. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
  7. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.

+1 Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

 

Elbírálás menete

A pályázatokat az adott kar Bíráló Bizottsága értékeli, kari szinten születik meg a döntés a nyertes pályázatokról. Miután az Egyetem adott támogatási kerettel és fejkvótával rendelkezik egy-egy tanévre, így ez meghatározza az egy évben kiküldhető hallgatók létszámát.

A pályázatok elbírálásánál figyelembe veszik a hallgatók tanulmányi eredményét, nyelvtudását, egyéb képesítéseit, tudományos és egyéb tevékenységeit, amelyeket a pályázati űrlapon tüntet fel. Emellett az interjún bizonyított nyelvtudás és szakmai motiváció is befolyásolja a döntést. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik még nem vettek részt külföldi részképzésben.

A beérkezett pályázatok elbírálása a 21/2014 rektori utasítás alapján történik:

Pontrendszer