NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Rektori Elismerő Oklevél

Dr. Szűcs Ádám

Az adományozott elismeréssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomáciai területén végzett képzési, továbbképzési tevékenységének előmozdítása érdekében tett erőfeszítései iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Több éven keresztül végzett kiemelkedő és eredményes munkájával nagymértékben hozzájárult az Egyetem céljainak eléréséhez. rektori döntés alapján 2024. III. 21.

Földesné Vígh Gizella

Az adományozott oklevéllel kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, odaadással és rendkívüli terhelhetőséggel végzett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Tevékenységével és személyiségével nagymértékben hozzájárul az Egyetem valamennyi szakterületének és vezetőjének jobb munkavégzéséhez. rektori döntés alapján 2024. III. 21.
Niemetzné Égető Dóra

Az adományozott oklevéllel kiemelkedő szakmai munkássága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Posta közötti kiváló együttműködést támogató és elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2024. III. 21.

Kovács Norbert

Az adományozott oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekében végzett elhivatott és eredményes gyakorlati oktatói, kutatási tevékenysége, valamint támogató munkája és személyes példamutatása iránti elismerésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2024. III. 21.

Dr. Alácsi Ervin János alezredes

Az adományozott elismeréssel az Egyetemen működő lelkészi szolgálatban végzett önzetlen tevékenységéért, a hit és a tudás összeegyeztetése iránti elkötelezettségéért nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2024. III. 21.

Gombkötő Beáta

Az adományozott elismeréssel az Egyetemen működő lelkészi szolgálatban végzett önzetlen tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Nyitott gondolkodásmódja, valamint a hallgatókkal, kollégákkal és a szélesebb közösséggel folytatott párbeszéd iránti elkötelezettsége példaértékű.

rektori döntés alapján 2024. III. 21.

Pallagi Andrea

Az adományozott elismeréssel az Egyetemen működő lelkészi szolgálatban végzett önzetlen tevékenységéért, valamint a közösségépítés, a hit és a spiritualitás iránti elkötelezettségéért nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2024. III. 21.