Vizsgaidőszak pénzügyi befizetési rendje

Tisztelt Hallgatók!

 

(1)   A vizsgára jelentkezés feltétele, hogy ne legyen lejárt fizetési határidejű aktív tétele, befizetési kötelezettsége.

Bankkártyás befizetéssel egy időben, azonnal jogosulttá válik a vizsgajelentkezésre.

(2)   A hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján

  • az ismétlő javítóvizsga (azaz a 3. és minden további vizsgaalkalom) díja 3000.- Ft (Záróvizsga esetén 6000.- Ft).
  • az igazolatlanul mulasztott vizsgaalkalom esetén fizetendő díj 5000.- Ft 

(3)   Az aktív tételek a hallgatók által kerülnek kiírásra a Neptun rendszerben. A díjtétel kiírásának feltétele, hogy az előző sikertelen vizsgák eredménye (vagy a mulasztás ténye) rögzítésre kerüljön az oktató által a Neptun rendszerben. 

(4)   A téves - még ki nem számlázott – kiírásokat csak a létrehozás napján van módjuk törölni. 

(5) A hagyományos átutalás NEPTUN rendszerben történő jóváírásának hosszadalmas (3-5 nap) ideje miatt kérjük, a vizsgaidőszakban pénzügyi kötelezettségeiket csak bankkártyás tranzakcióval teljesítsék!

Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek bankkártyával, a hagyományos befizetés módszerét is használhatják azzal, hogy a befizetésről szóló igazolást elektronikusan megküldik a Kari Gazdasági Osztály hallgatói pénzügyekkel foglalkozó munkatársának. 

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/gazdasagi-hivatal-elerhetosegei

(5)   Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a téves befizetések visszautalására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség. Kérjük, csak annyiszor írják ki és fizessék be a tételeket, ahányszor valóban szükséges. Ne generáljanak túlfizetést.

 

Gazdasági Hivatal