NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Vizsgaidőszak pénzügyi befizetési rendje

Tisztelt Hallgatók!

 

(1)   A vizsgára jelentkezés feltétele, hogy ne legyen lejárt fizetési határidejű, aktív tétele, befizetési kötelezettségük.

 (2)   A hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján

  • az ismétlő javítóvizsga (azaz a 3. és minden további vizsga) díja 3000.- Ft (Záróvizsga esetén 6000.- Ft).
  • az igazolatlanul mulasztott vizsgaalkalom esetén fizetendő díj 5000.- Ft 

(3)   Az aktív tételek a hallgatók által kerülnek kiírásra a Neptun rendszerben. A díjtétel kiírásának feltétele, hogy az előző sikertelen vizsgák eredménye (vagy a mulasztás ténye) rögzítésre kerüljön az oktató által a Neptun rendszerben. 

(4)   A téves - még ki nem számlázott – kiírásokat csak a létrehozás napján van módjuk törölni

(5) A hagyományos átutalás NEPTUN rendszerben történő jóváírásának hosszadalmas (3-5 nap) ideje miatt kérjük, hogy a vizsgaidőszakban pénzügyi kötelezettségeiket bankkártyás tranzakcióval teljesítsék!

Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek bankkártyával, a hagyományos átutalás módszerét is használhatják azzal, hogy a befizetésről szóló igazolást elektronikusan megküldik a Gazdasági Hivatal hallgatói pénzügyekkel foglalkozó illetékes munkatársának:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/gazdasagi-hivatal-elerhetosegei

(5)   Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a téves befizetések visszautalására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség. Kérjük, csak annyiszor írják ki és fizessék be a vizsgákhoz kapcsolódó tételeket, ahányszor valóban szükséges. Ne generáljanak túlfizetést!

 

Gazdasági Hivatal