NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága

A Szenátus által elfogadott Szervezeti és Működési Rend 40. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban: DSZÜB) a doktoranduszok és doktorjelöltek szociális ügyeinek intézésére létrehozott testület.

A Bizottság mindenkori elnöke az egyetem tudományos rektorhelyettese.

A DSZÜB tagjai doktori iskolánként 1-1 oktató és 1-1 doktorandusz. A DSZÜB oktató tagjait a doktori iskolák vezetőinek, doktorandusz tagjait a DÖK javaslatára a Szenátus bízza meg két évre.

A DSZÜB működésére vonatkozó részletes szabályokat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat és a rektor által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.