NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Doktori (PhD) képzés

Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához. 

Az NKE a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai műszaki tudományok tudományágban, a Közigazgatás-tudományok tudományágban, valamint a Rendészettudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori IskolaKatonai Műszaki Doktori IskolaKözigazgatás-tudományi Doktori Iskola, és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek a doktori iskolák saját honlapjain (http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-kepzes), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

A doktori képzésre való jelentkezéssel és a  fokozatszerzéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Iroda munkatársa, Barta Bettina (barta.bettina@uni-nke.hu, +36-1/432-9000/29-739) ad további információt az érdeklődőknek.

Szeretettel várjuk mindazokat a tudományt művelni szándékozó, elkötelezett kutatókat és leendő kutatókat, akik éreznek magukban elszántságot, elhivatottságot a doktori fokozat megszerzésére.

A 2019. július 1-től hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat alapján a képzésben lévőkre vonatkozó folyamatábra

 

2016. szeptember 1. után indult képzés

 

 

2016. szeptember 1. előtt indult képzés