NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Aktualitások

Módszertani Teadélután

Ezúton ajánljuk figyelmébe a Kreatív Tanulás Program keretében és a Kreatív Tanulás Osztály szervezésében ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Módszertani Teadélutánra. Az eseményen a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási portfóliójának sajátosságait, jellegzetességeit ismerhetik meg a kari képviselőkkel folytatott beszélgetés során. A tapasztalatok megosztását kötetlen beszélgetés követi.

Az esemény időpontja: 2023. március 29. (szerda) 16:00-17:30

A meghívott beszélgetőpartnerek:

- Dr. Dudás Zoltán alezredes egyetemi docens, HHK Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék

- Dr. Harangi-Tóth Zoltán őrgy. tanársegéd HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék

- Dr. Szászi Gábor ezds. oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens HHK Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék 

- Dr. Szente-Varga Mónika egyetemi docens HHK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

A beszélgetés moderátora: Dr. Potoczki Zoltán püőr. alez. mesteroktató, RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék

Az esemény helyszíne: Ludovika Főépület Zrínyi terem

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, amely az alábbi linken érhető el.

https://ludevent.uni-nke.hu/e/modszertani_teadelutan_hhk

 

 

Folytatódott a KTP Szakmai Napok programsorozat január-február hónapban

A Kreatív Tanulás Osztály (KTO) három workshoppal indította a 2023-as évet, így gazdagítva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatásmódszertani újításokat támogató programkínálatát. A workshopok alkalmain feldolgozott területek mindegyike gyakorlatias, az oktatásban kipróbált módszertanokat prezentált.

Hülber László Különböző tanulási útvonalak kialakítása és értékelése című workshopjában a felsőoktatás mérés-értékeléshez kapcsolódó kihívásait állította fókuszpontjába január 31-én. Lehetséges megoldásként, az egyéni tanulási útvonalak kialakítását biztosító gamifikált értékelési rendszer kialakítására mutatott példákat. Ezenkívül a résztvevők megismerkedhettek a változatos értékelési formák kialakításának metodikájával.

Prezentálás digitális eszközökkel – feladatállomásokon keresztül címmel tartott workshopot Dringó-Horváth Ida, a Károli Gáspár Református Egyetem  IKT Kutatóközpontjának vezetője február 2-án. Az eseményen résztvevők megismerhettek egy sokoldalúan használható, hallgatóközpontú és a hallgatói aktivitást támogató munkaformát, a feladat-állomásos tanulást, amelyet – a saját élmény megszerzése érdekében – egy konkrét témán keresztül ki is próbálhattak a résztvevők.

A workshopon szó esett a felsőoktatásban is hatékonyan használható nyílt munkaformákról, ezek elemzéséről és összevetéséről, kiemelve a feladat-állomás módszerét. A munkaforma legfőbb jellemzőinek összefoglalása után lehetőség volt annak kipróbálására is. Ennek során a digitális prezentációk témakörét járták körbe feladatállomások segítségével, amely téma a felsőoktatás oktatóinak oktatási és kutatási, konferenciamegjelenési feladataihoz egyaránt jól kapcsolódott.

Az egyes állomásokon különálló témákat dolgoztak fel (pl. online források és copyright, digitális poszterprezentációk, felhő alapú prezentációszerkesztés, interaktivitás növelése digitális eszközökkel, prezentációmegosztó szolgáltatások, prezentálás online konferencián, a hozzáférés növelése), melyeket saját érdeklődésüknek megfelelően járhattak körbe a résztvevők.

A workshop kettős összegzéssel zárult: egyrészről röviden összegezték a feldolgozott témához kapcsolódóan a prezentálás digitális eszközeit, az ezekben rejlő lehetőségeket, majd reflektáltak a felhasznált módszerre is.

Híves-Varga Aranka A kooperatív tanulásszervezés szemlélete és gyakorlata elnevezésű workshopot tartotta meg február 24-én. A program résztvevői a sajátélményű gyakorlatok során haladtak végig a kooperáció alapelvein és fontosabb struktúráin, miközben metaszintű elemzéssel értelmezték a tapasztaltakat. Mindez azt célozta, hogy a résztvevők a nap során átélt és elsajátított tartalmakat képesek legyenek adaptálni a saját pedagógiai gyakorlatukba.

A programsorozat keretében három igen eltérő területtel találkozhattak az érdeklődők, ugyanakkor közös vonásukként megjelent a naprakész pedagógia újítások bemutatása, megosztása.