NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kutatástámogatás felsőszinten középiskolásoknak Baján

Az EKKL Víztudományi Kar Kari Könyvtára kiváló kapcsolatot ápol a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltár Bajai Fióklevéltárával. Ezt az egymás mellett töltött napi munkavégzésen túl mi sem bizonyítja jobban, mint a 2018. szeptember 5-én megtartott közös kutatásbemutató óra, melynek a bajai könyvtár adott helyet.

Az ide látogató 61 gimnazista diák két csoportban lehetett tanúja, miként zajlik a könyvtári és levéltári munka, s annak is azon területeivel és kincseivel találkozhatott, amikkel egy átlagos használó soha vagy csak ritkán. Az intézmények és szolgáltatásainak prezentálásán felül a helyi értékek bemutatására helyeződött a hangsúly, megismertetve a felnövekvő nemzedéket múltunk örökségeivel, kézzelfoghatóvá téve Baja városának írásos emlékeit.

Ezen speciális lehetőségek és állományrészek gyakorlati szemléltetése a jövő kutatói számára nyitott új kapukat, felkeltve az érdeklődést, felhívva a figyelmet az értékteremtés és -megőrzés fontosságára.

 

Szöveg: Mácsik Petra, NKE EKKL VTK