NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2013

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2013 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amely a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen zajló oktatási - tanulási folyamatot modellezi. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki - magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra némileg módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2013. december 13. és 2013. december 30-a között került sor.[1] Az időintervallum hossza alátámasztja azt az előzetes várakozást illetve tapasztalatot, hogy a hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt kell biztosítani a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére. A feldolgozásra került kérdőívek száma: 12725 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható11,38 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetében 818 db kérdőívkerült feldolgozásra, amely magas, 24,7%-s válaszadói hajlandóságot mutat. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

A rendelkezésemre álló oktatói névjegyzék és az adatgyűjtés során keletkezett válaszok közötti különbségek alapján megállapítom, hogy nem minden oktató került be az elemzésbe, hiszen voltak, akikre nem érkeztek hallgatói vélemények. Egyértelművé vált az is, hogy az egyes oktatókra kitöltött hallgatói vélemények száma rendkívüli aránytalanságokat mutatott, hiszen több oktatóra csak 1-3 vélemény érkezett, míg némely kollégára több mint száz. (ezt természetesen bizonyos mértékig magyarázhatja az, hogy mennyien tanulták az adott tárgyat, eltérő a tantárgyak oktatásrendje, előadás - szeminárium, gyakorlat, stb.). Az adatfelvétel során a mintában szereplő 522 oktatóból 382 fő esetében volt legalább 4 hallgatói vélemény, amelyet minimális érvényességi feltételnek fogadtunk el. A testnevelő kollégák esetében mind a 18 mintába került tanár megfelelt ennek a kritériumnak.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód.