NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2014

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási-tanulási folyamatot modellezi.

Az OMHV- felmérés eredményei egyaránt értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Az adatfelvételre 2014. december 3-a és 2015. január 31-e között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 62471 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 12872. A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 12132 db, amely 19,42 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2923 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 464. Az adattisztítást követően 428 kérdőív került feldolgozásra, amely 14,64%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül azanonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

——————————————————————————————————————————

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján, az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amelyben a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási tanulási folyamatot modellezi.

A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra - a 2013-2014-es tanév I. félévében lezajlott kutatásban már alkalmazott- módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2014. május 9. és 2013. május 31-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). A kitöltésre jogosult lehetőségek száma 66624 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 7149 (10,7%). A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 6701 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható10,06 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén 247 db kérdőívkerült feldolgozásra, amely, 18,5%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód.