NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az Erasmus+ programban résztvevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

A Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézményekkel együttműködésben kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot hirdet meg azon fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók és felsőoktatási munkatársak részére, akik Erasmus+ mobilitási támogatást nyertek el a 2022/2023-as vagy 2023/2024-es tanévre. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő kiutazók számára.

1.)    Pályázat benyújtása: A pályázók a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot a küldő intézményükhöz nyújtják be.

-          Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

-          A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához Kórtörténeti összefoglalót vagy háziorvosi/szakorvosi igazolást kell mellékelnie, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét, illetve az igényelt tételek szükségességét.

2.)    Beadási határidők: A felhívásban meghirdetett 3 beadási határidőre lehet pályázatokat benyújtani az intézményekhez: 2023. április 28.; 2023. október 20.; 2024. január 19.

3.)    Benyújtandó dokumentumok:

-          Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)

-          A pályázati űrlap aláírt szkennelt verziója

-          A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

4.)    Bírálat: A pályázatok formai bírálatát a küldő intézmény végzi, azonban az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről.

5.)    A támogatás felhasználása és elszámolás: A havi 250 eurót meghaladó hallgatói igény, illetve munkatársi igény esetén a támogatást tételesen kell igényelni. A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő kiutazók számára.

A pályázás a rendelkezésre álló források függvényében a 2022/2023-es tanév végéig folyamatosan lehetséges. Kérjük azonban, hogy kiemelten ügyeljenek a pályázati felhívásban jelölt határidők betartására a tervezett kiutazás dátumát figyelembe véve.

Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató_SN.pdf
PDF letöltése
Erasmus+_SN_palyazat_egyeni_urlap_2022_23_24.xlsx
Excel letöltése
Erasmus_Inclusion_support_application_form_2022_23_24_EN.xlsx
Excel letöltése
SN_Palyazati_felhivas_2022_2023_2024.docx
Word letöltése