NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Felhasználói tréningek

A felhasználók képzése különösen fontos a felsőoktatási intézményekben, ahol a jövő diplomásai szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, dolgozataik és tudományos publikációik elkészítéséhez a könyvtárosoktól kapják a megfelelő segítséget a szakirodalomban való jártassághoz, tájékozódáshoz.

Minden tanév elején megismertetjük az első éves hallgatókat a könyvtárral és a könyvtári információforrások használatának alapjaival. Kívánságra részletesebb ismertetést nyújtunk a hallgatóknak a szakirodalom kutatás és felhasználás kérdéseiről, vagy egy adott téma legfontosabb információforrásairól, valamint a keresési technikákról. Segítséget nyújtunk a könyvtár által előfizetett adatbázisok használatában. Kérésre gyakorlási lehetőséggel egybekötött tájékoztatást adunk, tréninget tartunk az Internet használatáról a tudományos információkeresés területén. 

A digitális kompetenciák, az információkeresési készségek fejlesztésére irányuló képzéseinket – igazodva a felhasználók igényeihez, szükségleteihez – modulárisan alakítottuk ki. 

A hallgatók számára lehetőség van egyéni konzultációra, illetve csoportos képzésre (max. 5 fős csoportokban). Az egyetem oktatói részére – egyéni bejelentkezés és igény alapján – biztosítjuk a továbbképzést. A tréningek helyszíne a Központi Könyvtár informatikai kabinetjei és szolgáltató terei.

Tréningre jelentkezés és további információ: konyvtar@uni-nke.hu e-mail címen lehetséges.