NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Doktori felvételi

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására, valamint a doktori (PhD) fokozat odaítélésére.

Az egyetem a hadtudományok tudományágban, a katonai mű­szaki tudományok tudományágban, a közigazgatás-tudományok tudományágban, valamint rendészettudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával.

A Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján http://www.doktori.hu

Adatkezelési tájékoztató az NKE doktori képzésére történő jelentkezés esetén