NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (a továbbiakban: EKÖP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az EKÖP a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) folytatása és kibővítése.

A kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról, amely rögzíti az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) alapítását. Az EKÖP ösztöndíjpályázatokat az egyetemek alakítják ki és hirdetik meg a jogszabályban meghatározott keretek között azzal, hogy a pályázatot az EKÖP Tanács véleményezi.

Az EKÖP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak.

A Programban egy teljes kutatói életpályát támogató modellt valósul meg, így helyet kapnak az alap szakos hallgatók ugyanúgy, mint a fiatal oktatók és kutatók.

A 2024/2025-ös tanévre alábbi kategóriákban biztosítunk lehetőséget a pályázásra:

 • Alapképzés:
   
  • bármelyen munkarendű alapképzésen részt vevő hallgatók számára (aki legalább egy lezárt félévvel rendelkezik);
  • 5 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. január 31. VAGY 2025. február 1. – 2025. június 30.) vagy 10 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. június 30.).
    
 • Mesterképzés:
   
  • bármilyen munkarendű mester (/osztatlan) képzésen részt vevő leendő és felsőbb éves hallgatók számára;
  • 5 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. január 31. VAGY 2025. február 1. – 2025. június 30.) vagy 10 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. június 30.).
    
 • Doktori képzés:
   
  • bármilyen munkarendű leendő és felsőbb éves doktori hallgatók számára;
  • 5 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. január 31. VAGY 2025. február 1. – 2025. június 30.) vagy 7 hónapra (2025. február 1. – 2025. augusztus 31.) vagy 12 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.).
 • Fiatal oktató és kutató:
   
  • fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltek, doktorvárományosok és posztdoktorok számára;
  • 5 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. január 31. VAGY 2025. február 1. – 2025. június 30.) vagy 7 hónapra (2025. február 1. – 2025. augusztus 31.) vagy 12 hónapra (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.).
 

5. hónap

(2024. 09. 01. – 2025. 01. 31.)

5. hónap

(2025. 02. 01. – 2025. 06. 30.)

7. hónap

(2025. 02. 01. – 2025. 08. 31.)

10. hónap

(2024. 09. 1. – 2025. 06. 30.)

12. hónap

(2024. 09. 01. – 2025. 08. 31.)

Ösztöndíj összege:
Alapképzés igen igen   igen   125.000 Ft/hó
Mesterképzés igen igen   igen   150.000 Ft/hó
Doktori képzés igen   igen   igen 200.000 Ft/hó
Fiatal oktató, kutató I.
(doktorvárományos)
igen   igen   igen 250.000 Ft/hó
Fiatal oktató kutató II.
(posztdoktor)
igen   igen   igen 250.000 Ft/hó

 

Fontos információk:

A pályázatokat 2024. június 03. – 2024. június 23. között lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikusan van lehetőség.

 

A benyújtandó dokumentumok és azok kitöltésének módja a pályázati kiírásban és mellékleteiben megtalálhatóak!

A pályázati kiírást, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat az oldal alján töltheti le.

A pályázatokat az összes kategóriában az ekop@uni-nke.hu  e-mail címre kérjük megküldeni.

EKÖP pályázati felhívás - NKE 2024-2025 - final.pdf
PDF letöltése
EKÖP_1. sz. melléklet_Támogatott képzések és szervezeti egységek.pdf
PDF letöltése
EKÖP_2.sz.melléklet_Pályázati adatlap_jav2.xlsx
Excel letöltése
EKÖP_3.sz. melléklet_Kutatási_terv.docx
Word letöltése
EKÖP_4.sz.melléklet_Pályázói nyilatkozat.docx
Word letöltése
EKÖP_5.sz.melléklet_Témavezetői nyilatkozat_jav.docx
Word letöltése
EKÖP_6.sz.melléklet_Tudományági besorolás.pdf
PDF letöltése