NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Jubileumi díszoklevél átadó ünnepség a Szent László Kápolnában

Jubileumi díszoklevél átadó ünnepség a Szent László Kápolnában

A jogelőd intézmények több mint 150 egykori hallgatója vette át oklevelét az ötven, illetve hatvan éves tisztavatásuk emlékére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Szent László Kápolnájában.

A többnapos ceremónia első napján a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végzett 49 hallgató kapta meg oklevelét.

“A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek”- idézte Vörösmarty Mihályt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, ezzel utalva a Szent László Kápolna múltbéli szerepére a tisztképzésben, s magára Szent Lászlóra, aki a katonák és határőrök védőszentjeként közel ezer év távlatából is kiérdemli a nemzet tiszteletét. Pohl Árpád dandártábornok beszédében kiemelte, idén több kerek évforduló is egybeesett: a katonai felsőoktatás létrehozásáról 210 éve született döntés, a Magyar Honvédség 170 éves és 100 éves a magyar légierő. A kar dékánja szerint ebbe a sorba illeszkedik a jelenlévők tisztavatása is. A dékán kihangsúlyozta, hogy a tiszti eskü egy egész életre szóló elköteleződés, amire a résztvevő jubilánsok a példák. Nem szabad elfelejteni azokat a bajtársakat sem, akik idő előtt hunytak el, őket is megilleti a hála és a tisztelet.

A jubilánsok válaszbeszédét Török Miklós Péter ny. vezérőrnagy mondta el. Először Balassi Bálint Egy katonaének című versének részletét szavalta, majd köszönetet mondott az elöljáróknak és a szervezőknek. Kiemelte, hogy ennyi év után is hálásak azoknak a tanároknak, akik segítették, nevelték őket. Egy perc néma csendet kért az elhunytak emlékezetére. “Erőnkhöz, egészségünkhöz és korunkhoz igazodva szolgáljuk tovább a hazánkat” – tette hozzá Török Miklós. Szívhez szóló beszéde után a Szózat következett, majd a Ludovika főépület előtti I. világháborús szobrot koszorúzták meg a résztvevők.

A rendezvény második napján összesen 85-en részesültek oklevélben, akik korábban a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végeztek 1968-ban. Pohl Árpád dékán ünnepi beszédében a hagyományok ápolására hívta fel a figyelmet. Mint mondta, hazánk jelenleg is több fenyegetéssel néz szembe: a terrorizmussal, közelben zajló háborúkkal. “A magyar katona nem a háborúra, hanem a béke megvédésére készül” – emelte ki. A jubilánsok nevében Száraz György ny. vezérőrnagy mondott beszédet. “18316, ennyi nap telt el az 1968-as tisztté avatásunk óta” – emelte ki. Ezalatt az idő alatt rengeteg siker és kudarc is érte őket, de tiszti esküjükhöz mérten, mindig a hazát szolgálva, a jogszabályokat betartva éltek. Hála és tisztelet jár minden jubilánsnak.

A háromnapos esemény részeként a koszorúzás mellett emlékfát ültettek a Zrínyi parkban, majd ünnepi ebéden vettek részt. Az eseménysorozat a Zrínyi Miklós Egyetemi Campuson folytatódik szeptember 27-én, ahol bajtársi találkozóra kerül sor.

Szöveg: Juhász Katalin