NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

MeRSZ adatbázis - új októberi címek

Új, egyetemi polgáraink kutatásaihoz és tanulmányaihoz kapcsolódó címekkel bővült októberben is a MeRSZ adatbázis.
Néhány az új megjelenések közül. A teljes lista ITT érhető el.

Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme.
A monográfia célja a munkajogviszony kontraktuális alapjának újragondolása. A munkaszerződésnek a magánjogba történő beillesztése.

Csehi Zoltán - Sobor Dávid (szerk.): A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete.
Az áru előállítójától annak végleges felhasználójáig általában több szerződésen keresztül vezet az út.

Héder Mihály - Paksi Dániel: A személyes tudásról.
Polányi Mihály Személyes Tudás című könyve a huszadik század egyik legfontosabb tudományfilozófiai munkája.
Az ismert közgazdász professzor, volt gazdaságpolitikus olyan világba vezeti be az olvasót, amelynek hivatalos szereplői a kormányok, az állam.

Hévizi Ottó: Diaphoron. Különbözés.
A szerző egy képzetes téren át vezeti az olvasót az egyetemes filozófia alapvető fogalmait és elképzeléseit megismertetve.
 
Nagy Sándor Gyula - Kutasi Gábor (szerk.): Gazdaságdiplomácia - elmélet és gyakorlat felkészülő diplomatáknak.
A külgazdasági attasék kiemelt szerepet játszanak Magyarország gazdasági érdekeinek képviseletében és üzleti kapcsolatainak bővítésében.
 
Magyar Tudomány 2020/10.
A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata.
 
Bóna Judit: Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében.
A kötet a női és a férfi beszéd beszédtervezési és temporális különbségeit vizsgálja akusztikai fonetikai módszerekkel.
 
Gilányi Zsolt: Piacgazda(g)ság: oikonomia vagy khrematistiké?
Adam Smith óta a piacgazdaság leírását célzó közgazdaságtudomány (economics) az első sorában félresiklott.
 
Ritoók Zsigmond: Pillantás az ókortudományba.
A mű áttekinti, hogyan alakult az ókorral való tudományos igényű foglalkozás, az ókortudomány, a kezdetektől napjainkig.

Magay Tamás: Zöldgallytörés, avagy minden, amit a szótárírásról tudni érdemes.
Magay Tamás kötete élményszerű betekintés a kétnyelvű szótárírásba.