NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Ismertetés a költségviselés formáiról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 21/A. § (1) bekezdése alapján a költségviselés formája szerint az Egyetem képzésében részt vevő lehet

  1. közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
  2. önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy tisztjelölti jogviszonyban áll,
  3. önköltséges hallgató
  4. rendészeti ösztöndíjas hallgató.

 

1. A közszolgálati ösztöndíjas hallgató

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra alapvetően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas képzésre felvett személlyel az Egyetem a beiratkozás részeként szerződést köt.

A közszolgálati ösztöndíjasokra vonatkozó további speciális szabályok:

Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott ún. abszolút támogatási idő (tizenkét félév, illetve osztatlan mesterképzésben tizennégy félév) az Egyetem hallgatóinak az Egyetemen folytatott tanulmányai tekintetében nem alkalmazandó.

Az Nftv. 47. § (3) bekezdésében meghatározott ún. relatív támogatási idő (egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje) számításakor kizárólag az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésén igénybe vett támogatási időt kell figyelembe venni.

 

2. Az önköltség fizetésére nem kötelezett

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben foglaltak értelmében a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és szerződéses szolgálati viszonyban áll. A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a Magyar Honvédséggel a képzés időtartamára szerződéses szolgálati viszonyt létesít.

Az RTK bűnügyi alapképzési, a rendészeti alapképzési és a katasztrófavédelem alapképzési szakán tanulmányaikat teljes idős képzésen, államilag támogatott nappali munkarenden megkezdő hallgatók rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyban kezdik meg tanulmányaikat. A jogviszony részleteit, a tisztjelölt jogait és kötelezettségeit a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, illetve a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény szabályozza.

 

A hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban álló, az Egyetemre felvételt nyert személlyel az Egyetem képzési szerződést köthet.

 

Az Nftv. 47. §-a – a támogatási idő számítása – az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja kivételével e hallgatók tekintetében nem alkalmazandó. Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

 

Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését – az átsorolás szabályai – e hallgatók tekintetében nem kell alkalmazni.

 

3. Az önköltséges hallgató

Az önköltséges képzésre felvételt nyert személlyel az Egyetem az Nftv. 108. § 8. pontjában meghatározott hallgatói képzési szerződést köt.

 

4. A rendészeti ösztöndíjas hallgató

A rendészeti ösztöndíjas hallgató a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 2. §f) pontjában meghatározott hallgató, akivel a törvényben meghatározott szerv köt ösztöndíjszerződést.

Az Nftv. 47. §-a – a támogatási idő számítása - az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja kivételével e hallgatók tekintetében nem alkalmazandó. Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését – az átsorolás szabályai – e hallgatók tekintetében nem kell alkalmazni.