Ismertetés a költségviselés formáiról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 21/A. § (1) bekezdése alapján a költségviselés formája szerint az Egyetem képzésében részt vevő lehet

  1. közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
  2. önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy tisztjelölti jogviszonyban áll,
  3. önköltséges hallgató
  4. rendészeti ösztöndíjas hallgató.

 

1. A közszolgálati ösztöndíjas hallgató

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra alapvetően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas képzésre felvett személlyel az Egyetem a beiratkozás részeként szerződést köt.

A közszolgálati ösztöndíjasokra vonatkozó további speciális szabályok:

Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott ún. abszolút támogatási idő (tizenkét félév, illetve osztatlan mesterképzésben tizennégy félév) az Egyetem hallgatóinak az Egyetemen folytatott tanulmányai tekintetében nem alkalmazandó.

Az Nftv. 47. § (3) bekezdésében meghatározott ún. relatív támogatási idő (egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje) számításakor kizárólag az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésén igénybe vett támogatási időt kell figyelembe venni.

 

2. Az önköltség nem fizetésére kötelezett hallgató

Az érintett képzésre felvételt nyert személlyel honvéd tisztjelölt esetében - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján – a Magyar Honvédség, a rendészeti felsőoktatásban résztvevő tisztjelölt esetében – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény értelmében – az illetékes rendvédelmi szerv köt szerződést.

A hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban álló, az Egyetemre felvételt nyert személlyel az Egyetem képzési szerződést köthet.

Az Nftv. 47. §-a – a támogatási idő számítása – az Nftv. 47. § (6) bekezdésd)pontja kivételével e hallgatók tekintetében nem alkalmazandó. Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését – az átsorolás szabályai – e hallgatók tekintetében nem kell alkalmazni.

 

3. Az önköltséges hallgató

Az önköltséges képzésre felvételt nyert személlyel az Egyetem az Nftv. 108. § 8. pontjában meghatározott hallgatói képzési szerződést köt.

 

4. A rendészeti ösztöndíjas hallgató

A rendészeti ösztöndíjas hallgató a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 2. §f)pontjában meghatározott hallgató, akivel a törvényben meghatározott szerv köt ösztöndíjszerződést.

Az Nftv. 47. §-a – a támogatási idő számítása - az Nftv. 47. § (6) bekezdésd)pontja kivételével e hallgatók tekintetében nem alkalmazandó. Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését – az átsorolás szabályai – e hallgatók tekintetében nem kell alkalmazni.