NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az Egyetemért Emlékérem

Dr. Tarján Gábor Az adományozott elismeréssel a rendészettudomány, a rendészeti szociológia területén végzett és jelenleg is folytatott áldozatos munkája, a rendőr tisztjelöltek körében kifejtett oktató-nevelő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Rendőrség kötelékébe felkészült tiszteket bocsátott ki az Egyetem.  116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Kukorelli István Az adományozott kitüntetéssel az alkotmányos demokrácia kialakításában végzett aktív tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Széles körű elméleti-gyakorlati tudásával hozzájárult a közszolgálati továbbképzések, vizsgák és tananyagfejlesztések magas színvonalú megvalósításához.  116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Szalontainé Dr. Czettisch Barbara

Az Egyetemért Emlékérem adományozásával elismerésünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki az Egyetemért végzett áldozatos és mindig támogató, széleskörű szakmai munkája, az intézményben folytatott kiemelkedő vezetői tevékenysége iránt.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

Az adományozott elismeréssel a Zrínyi Kiadó vezetőjeként a katonai felsőoktatás, a honvédtisztképzés érdekében végzett elhivatott támogatói, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar céljainak elérését segítő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes

Az elismeréssel az Egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a katasztrófavédelmi felsőoktatási képzés fejlesztésében, szakmai, tudományos és műszaki feltételeinek biztosításában. Jelentős szakmai segítséget nyújtott a katasztrófavédelmi kutatások és fejlesztések területén. Több évtizede támogatja a mindkét Karon folyó tudományos munkát, öregbítve ezzel az Egyetem hírnevét, elismertségét.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Polyák Zsolt r. 
dandártábornok

Dandártábornok Úr rendőrfőkapitányi feladatai mellett hosszú ideje támogatja az Egyetem bűnügyi tudományokat oktató tanszékeinek munkáját, tevékenyen közreműködik az oktatásban, vizsgáztatásban. Tanácsaival és aktív közreműködésével jelentősen hozzájárul a bűnügyi tárgyak minőségi oktatásához, az alapszintű rendőrtisztképzésben folyó oktató-nevelő munkához. Tevékenységével kiemelkedő szerepet játszik az Egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításában és növelésében. Az Egyetemért Emlékérem adományozásával szakmai, vezetői és a rendészeti felsőoktatást támogató munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
dr. Fekete Zsolt Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága, az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki, mellyel jelentősen hozzájárul az Egyetemen folyó oktatás magas színvonalának biztosításához. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Gyaraki Károly ny. mk. altábornagy Az adományozott kitüntetéssel oktatói pályafutásának befejezése alkalmából, kiemelkedő szakmai munkássága, az Egyetem érdekeit támogató és elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a biztonsági szakirány képzésfejlesztésében és oktatásában, elhivatott és lelkiismeretes munkájával több, mint egy évtizeden keresztül jelentősen hozzájárult a hallgatók felkészítéséhez, pályára állításához. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth József Az adományozott kitüntetéssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012-2019 közötti időszakban a főtitkári és a campus beruházások szervezése terén végzett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Stefan Lampl dandártábornok Az adományozott elismeréssel kiemelkedő szakmai munkássága, a honvédtisztképzés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Szabó István

Az adományozott kitüntetéssel példamutató szakmai munkássága, a honvédtisztképzés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő kiemelkedő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Láng István Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő támogatói tevékenysége és vízügyi felsővezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kimagasló érdemei vannak a Víztudományi Kar alap- és mesterképzéseinek, valamint szakirányú továbbképzéseinek szervezésében. A vízügyi képzést segítő folyamatos részvételével, példátlan munkásságával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elismertségének növeléséhez. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Somogyi Ákos Gergő Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A Miniszterelnökség Parlamenti és Stratégiai Államtikárságának főosztályvezetőjeként az elmúlt években jelentős szerepet vállalt oktatási, gazdasági és jogi területen az Egyetem és a Fenntartó közötti koordinációs feladatok hatékony működtetésében. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Schmidt Zoltán vezérőrnagy Az adományozott elismeréssel kiemelkedő szakmai munkássága, a honvéd tisztképzés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Török Gábor Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő professzori, tanszékvezetői és tudományos munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A Civilisztikai Intézet alapításában, szervezésében és működtetésében való közreműködése, illetve szerzői, tananyagfejlesztői, valamint oktatói munkássága nagymértékben hozzájárult az Egyetem elismertségének növeléséhez. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Zsinka András ny. r. vezérőrnagy Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkássága, az Egyetem érdekeit támogató és elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Belügyminisztérium és az Egyetem közötti kapcsolat ápolásával, valamint a közös szakmai programok megvalósításában való segítőkész közreműködésével hozzájárul az Egyetemen folyó oktatási és tudományos tevékenység fejlesztéséhez. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Dunai László

Az elismeréssel az Egyetem érdekében végzett elhivatott oktatási és tudományos munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a katasztrófavédelmi felsőoktatási képzés fejlesztésében és a tűzvédelmi mérnöki alapképzés létrehozásában.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Hraniszláv Ljubica

Az adományozott kitüntetéssel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Magas szintű elméleti tudásával és gyakorlati tapasztalatával hatékonyan segíti az Egyetem pénzügyi-gazdasági munkáját. Segítőkészsége, nyitott gondolkodása jelentősen hozzájárult az Egyetem gazdasági tevékenységének fejlődéséhez.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina ezredes

Az elismeréssel szakmai, vezetői és az Egyetem érdekeit támogató elkötelezett, precíz és meghatározó munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyetemen folyó tudományos munka, valamint az egyetemi polgárok tudományos előmenetelének szervezésében.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Kiss Attila r. vezérőrnagy

Az adományozott elismeréssel szakmai felkészültsége, a rendészeti felsőoktatásban végzett támogatói tevékenysége és az Egyetem érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a bevándorlási szakirány keretében működő tisztjelölti képzés létrehozásában és elindításában, valamint az idegenrendészeti és a menekültügyi rendészettudományi képzés fejlesztésében.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Koller József dandártábornok

Az elismerés adományozásával kiemelkedő szakmai tudása és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Tarjánné Dr. Molnár Eleonóra

Az adományozott elismeréssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Elkötelezettségével, kiemelkedő szakmai tudásával, kitűnő kommunikációs készségével eredményesen támogatja az Egyetem és a Miniszterelnökség közötti együttműködést, valamint hozzájárul az Egyetem érdekeinek magas szintű képviseletéhez. 

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Vanó Renáta

Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkássága, elkötelezettsége, az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki, mellyel jelentősen hozzájárult az Egyetemen folytatott oktatás magas színvonalának biztosításához.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Dsupin Ottó r. vezérőrnagy

Az elismerés adományozásával a rendészeti felsőoktatásban folytatott több évtizedes oktatói, szakmai és vezetői munkásságát ismerjük el. Kiemelkedő szerepet játszott a rendészeti alap- és mesterképzések fejlesztésében, a rendészeti képzés szakmai támogatásában.

20/2021. (III. 18.) számú szenátusi határozat
Barna Zoltán Gábor

Az adományozott címmel kiemelkedő intézményvezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kimagasló érdemei vannak a Víztudományi Kar alapképzéseinek népszerűsítésében, munkásságával jelentősen hozzájárult az Egyetem elismertségének növeléséhez.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

Az adományozott elismeréssel kiemelkedő szakmai, vezetői és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A pönológia tudományának aktív támogatójaként, több évtizedes vezetésirányítási felkészültségével hatékonyan hozzájárult az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Bognár László ny. r. dandártábornok

Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkássága, az Egyetem érdekeit támogató és elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályának egyik vezetőjeként kiemelt szerepet játszott a rendészeti felsőoktatás jogi és szakmai hátterének kidolgozásában. Megalakításától kezdve részt vesz az Egyetem életében, szakértői munkát végzett a Fenntartói Testületben, majd a Fenntartó Tanácsadó Testületében.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Móró Lajos

Az elismeréssel az Egyetem érdekeit támogató, elkötelezett munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A magánbiztonsági ágazatban végzett úttörő tevékenysége és három évtizedes munkája hozzájárult a szakmai kamara megalakulásához, valamint a közép-, és felsőfokú képzés színvonalának emeléséhez. Szakmai és erkölcsi támogatása nagyban segíti a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék fenntartását és fejlesztését, az Egyetem hírnevének és tekintélyének növelését.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Pálffy Ilona

Az adományozott elismeréssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekeit támogató elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több éve oktat az Egyetem választási igazgatás szakirányú továbbképzésén, társszervezője és rendszeres előadója számos tudományos konferenciának. Közreműködésének köszönhetően megvalósult az Egyetem és a Nemzeti Választási Iroda hosszú távú kutatási és oktatási együttműködése. Tevékenységével jelentősen hozzájárul az Egyetem hazai és nemzetközi népszerűsítésében.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Redl Károly

Az adományozott kitüntetéssel az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Eredményesen támogatja az Egyetem és az Országgyűlés Hivatala közti kooperációt. Nevéhez fűződik a két intézmény közötti kapcsolatok, közös programok megvalósításában való közreműködés. Az oktatás és az Egyetem iránti elkötelezettségével, valamint áldozatos munkájával kiemelkedő szerepet játszik az Egyetem hírnevének növelésében.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Szlávik Lajos

Az adományozott elismeréssel kiemelkedő professzori, hidrológusi és vízügyi felsővezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kimagasló érdemei vannak a Víztudományi Kar alapképzései, valamint az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzés alapításában és szervezésében. A Vízügyi Digitális Tudástár kidolgozását, fejlesztését és működtetését széles körű tudományos ismereteinek hozzáadásával végezte. Számos publikációval és tananyagfejlesztéssel segítette a vízügyi képzést, munkásságával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elismertségének növeléséhez.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Kurdi Viktor Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai tudása és az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkásságával nagyban hozzájárult az oktatási, szakmai és kutatási feladatok megoldásának előmozdításához. Elősegíti a hallgatói utánpótlás biztosítását, gyakorlatorientált szemléletével hozzájárul az ifjú mérnökök szakmai előmeneteléhez.  24/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozat
Könczöl Ferenc ezredes Az elismeréssel szakmai tudása és az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A légvédelmi rakétacsapatok harcászata, a légvédelmi műveletek elmélete és a légvédelmi képességfejlesztés témakörök kiemelt szakértője és oktatója. Oktatástámogató tevékenysége, szakdolgozat vezetései és bírálatai, továbbá a záróvizsgák társelnökeként való részvétele egyaránt elismerésre méltóak. Elhivatott munkájával hozzájárul a honvéd tisztjelöltek szakmai ismereteinek gyarapításához. 54/2019.
(X. 16.) számú szenátusi határozat
Dr. Végh Zsuzsanna ny. r. dandártábornok Az elismeréssel az Egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak az Európában egyedülinek tekinthető, migrációs kérdésekkel foglalkozó felsőoktatási képzés meghonosításában, a Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszékének megalapításában és működtetésében. Több éve aktívan támogatja a Karon folyó oktatói munkát, öregbítve ezzel az Egyetem hírnevét, elismertségét. 54/2019.
(X. 16.) számú szenátusi határozat
Dr. Szabó József ny. vezérőrnagy A kitüntetéssel hosszú időre visszatekintő oktatói, tudományos és tudományszervező munkáját, valamint a katonai felsőoktatásban végzett kiemelkedő tevékenységét kívánjuk elismerni. Önzetlen munkájával, szakmai hozzáértésével lényegesen hozzájárult az Egyetem tudományos eredményeihez és jó hírnevének öregbítéséhez. 15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat
Baráth István dandártábornok Az elismeréssel szakmai tudása és az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Magyar Honvédség Logisztikai Központ parancsnokaként jelentősen hozzájárult a logisztikai tisztképzés minőségének fejlesztéséhez, elismertségéhez. Szakmai segítséget nyújtott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai logisztika alapképzési és katonai műveleti logisztika mesterképzési szak indításához. Aktívan támogatja és felügyeli a Magyar Honvédség Logisztikai Központnál végrehajtott, a szakok gyakorlatorientált képzéséhez szükséges feltételek megteremtését és a kiképzési foglalkozások magasszintű megszervezését. 120/2018.
(X. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy Az elismeréssel szakmai tudása iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójaként jelentősen támogatja a Katasztrófavédelmi Intézet szervezeti fejlődését és az oktatói állomány szakmai, tudományos továbbképzését. Elhivatott munkájával hozzájárul a hallgatók szervezeti szocializációjához, eredményes tehetséggondozásukhoz és az első tiszti beosztásra történő felkészítésükhöz. 120/2018.
(X. 17.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Keller Éva A Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének vezetőjeként évek óta segíti a Rendészettudományi Kar hallgatóinak gyakorlati oktatását. A kriminalisztikai előadások rendszeres vendégelőadója. Nemzetközileg elismert kutató, számos szakmai szervezet elnökségi tagja. Elévülhetetlen érdemei vannak a Rendészettudományi Kar és a Semmelweis Egyetem közös kutatásának elkészítésében. Oktatói, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája hozzájárul az Egyetem tudományos eredményeihez. 120/2018.
(X. 17.) számú szenátusi határozat
Bozó Tibor dandártábornok Az adományozott kitüntetéssel szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Támogatásával megvalósult a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia képzéseinek összehangolása és a hallgatók gyakorlati felkészítése. Nemzetközi tapasztalatai és vezetői múltja révén magas színvonalú és követelménytámasztó munkája alapvető fontosságú a leendő katonai felsővezetők felkészítése során. A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altisztjelöltek közös gyakorlati felkészítése érdekében végzett elkötelezett munkájának köszönhetően jöhetett létre a Közös Roham 2018 Zárógyakorlat, ami új minőséget jelent a magyar tisztképzésben. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Dieter Jocham mk. dandártábornok A kitüntetéssel az Egyetem érdekeit támogató elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az osztrák Bundesheer Logisztikai Iskola együttműködésének fejlesztésében. Erőfeszítéseinek köszönhetően emelkedett új szintre a két intézmény közös képzési programjainak színvonala. Közel két évtizedes munkássága alatt intézményünk egyik fontos stratégiai partnere volt, aki személyes tekintélyével sokat tett és tesz az NKE küldetésének és képzési filozófiájának nemzetközi elismeréséért. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Fekete István ny. ezredes Az elismeréssel szakmai és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kutatásai kiterjednek a szolnoki helytörténetre, katonai hagyományokra, a légierő és a repülő csapatok történeti tevékenységére. Munkájával jelentős szerepet vállalt abban, hogy Szolnok város polgárai, az ott állomásozó katonák, az Egyetem Katonai Repülő Intézetének munkatársai és hallgatói megismerjék a helyőrség repülős múltját, egyúttal az Egyetem szerepét is. Tevékenységével hozzájárult a repüléstörténet iránti érdeklődés és elhivatottság növeléséhez. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Dr. Karas Monika Az elismeréssel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 2017-ben aláírt keretmegállapodás kidolgozásában és létrejöttében. Munkájával jelentősen hozzájárul az Egyetemen folyó tudományos munka támogatásához és a szakmai, kutatási tevékenység fejlesztéséhez. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Dr. Tóth Zoltán József Az elismeréssel kiváló oktatói munkássága valamint többéves, kiemelkedően aktív szakmai és nevelő, valamint tudásgyarapító tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításakor csatlakozott a Közigazgatástudományi Kar Állam- és jogtörténeti Tanszékének oktatói állományához egyetemi docensként. Az egyetemalapítás éveiben a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási helyettes államtitkára volt. Oktatói, témavezetői, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája hozzájárult az Egyetem szakmai, tudományos eredményeihez. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
posztumusz kitüntetés
Vágóné Gáspár Judit Az elismeréssel szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 2005 óta dolgozik az Egyetemen és jogelőd intézményeiben. Több éven át dékáni és rektorhelyettesi titkárságvezető volt. Precíz és elkötelezett, a munkatársai és a hallgatók felé is mindig empatikus és segítőkész hozzáállást tanúsít. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Veres Csaba Az elismeréssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az NKE Sportegyesület Tonfa Szakosztályának vezetőjeként eredményesen végzi a rendvédelmi hallgatók önvédelmi felkészítését. Rendszeresen szervez hazai és erdélyi színhelyen jótékonysági táborokat, ezzel népszerűsítve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. 72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat
Dr. Bokodi Márta Etelka ny. r. alezredes Az elismeréssel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több évtizede meghatározó szakértője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődjei közigazgatási és rendészeti továbbképzéseiben a vezetőfejlesztésnek és a kompetencia-szemléletnek. Oktató és tréner, számos képzés-módszertani újítás fűződik a nevéhez. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez és elismertségének öregbítéséhez. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Gyurián Katalin Az elismeréssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Jelentős szerepet játszott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar létrehozásához kapcsolódó gazdasági folyamatok kialakításában. Az egyetemi kontrolling tevékenység szakértője, magas szintű végrehajtója. Munkájával hozzájárul az egyetem gazdasági folyamatainak működtetéséhez. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Huszár János altábornagy Az elismeréssel szakmai, vezetői és az egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka. Már a jogelőd intézménnyel is szoros kapcsolatot ápolt, jelentős szerepet töltött be a gyakorlati képzés feltételeinek megteremtésében és a képzések végrehajtásának biztosításában. Aktívan támogatta az egyetem és a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság közötti tudományos együttműködés kereteinek kiszélesítését, a közös kutatások lehetőségeinek megteremtését, öregbítve ezzel egyetemünk hírnevét, elismertségét. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. Kiss Rita Az elismeréssel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint három évtizede dolgozik az egyetemen és korábban annak jogelőd intézményénél. Munkájával hatékonyan segíti a Rendészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettesét. Számottevően hozzájárult ahhoz, hogy a kar új nemzetközi kapcsolatokra tegyen szert. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Kun Szabó István vezérőrnagy A Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkári, majd miniszteri biztosi minőségében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elkötelezett támogatójaként jelentős segítséget nyújtott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon folyó Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterképzési szakok fejlesztéséhez. Miniszteri biztosként kezdeményezésére és aktív támogatásának eredményeképpen lehetőséget teremtett arra, hogy az egyetem a civil tartalékos tisztképzés bázisává váljon. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Lantos Mihály r. őrnagy Az elismeréssel szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen szerepe van a szakkollégiumi mozgalom meghonosításában a jogelőd intézményben, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. Elismert oktatója a karnak, pedagógiai végzettségét kamatoztatva segítette a Rendészeti pedagógia tantárgy szakmai tartalmának kialakítását és gyakorlatban történő alkalmazását. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes Oktatói munkájával és szervezőképességével meghatározó szerepet játszott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék alapításában és szakmai profiljának meghatározásában. Szakfelelősként kiemelkedő feladatot vállalt a Nemzetközi biztonság- és védelempolitika alap- és mesterszakok korszerűsítésében, illetve a fenntartói igények becsatornázásában és implementálásában. Az alapítás óta a Hadtudományi Doktori Iskola törzstagja, a Biztonsági tanulmányok kutatási terület vezetője. Kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerével jelentősen hozzájárul az egyetem fejlesztéséhez, az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és ezzel az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Takács Szabolcs Ferenc 4Az elismeréssel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi és európai tanulmányok területen folyó képzéseinek fejlesztéséhez. Támogatásának köszönhetően jelentősen megerősödött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Miniszterelnökség közötti oktatási és képzésfejlesztési együttműködés, melynek keretei között biztosítottak hallgatóink számára szakmai gyakorlati lehetőségeket. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Lamos Imre dandártábornok 41 éve a Magyar Honvédség hivatásos katonája. Tartalmas, példaértékű szolgálatát a kimagasló szakmai tudás és a kötelességtudat jellemzi. Pályafutása során fokozott figyelemmel kísérte, segítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd intézmény szolnoki telephelyén dolgozó, oktató, kutató munkatársak valamint a hallgatók munkáját. Helyőrségparancsnokként kiemelt figyelmet fordított a katonai felsőoktatás magas színvonalon tartásához szükséges körülmények megteremtésére, a repülő-műszaki képzés technikai hátterének és feltételeinek folyamatos biztosítására. 113/2016.
(X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Tarján Gábor Az adományozott kitüntetéssel oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több évtizedes oktatói tevékenysége, szakmai sikeressége, a tehetséggondozás területén elért eredményei kiemelkedőek. A tudományos közéletben betöltött szerepe, kutatásai és publikációi, vezetői tevékenysége jelentős mértékben járultak hozzá az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Szalay Tihamér A kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia Főépület felújításának vezető tervezőjeként meghatározó szerepe volt a műemléki értékek megőrzésében. Munkájának köszönhetően a Főépület 2015-ben elnyerte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által megítélt Építőipari Nívódíjat. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Dr. Ludányi Lajos ny. alezredes Az adományozott kitüntetéssel oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több évtizedes felsőoktatási tevékenységének köszönhetően a Magyar Honvédség számos kiváló repülőszakembert kapott. A repülő műszaki, ezen belül a mikrohullámú terület meghatározó szaktekintélye, a tudományos közélet elismert egyénisége. Műhelyteremtő munkáját az általa mentorált hallgatók hazai és nemzetközi tudományos sikerei fémjelzik.

13/2016.
(III.9.)
számú szenátusi határozat

Dr.Csuth Sándor Az adományozott kitüntetéssel több évtizedes, kiemelkedő szakmai és oktatásfejlesztési munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az informatikai oktatás meghonosításában végzett úttörő tevékenysége, a rendszerszervező szak létrehozása meghatározó fejlesztés volt a jogelőd főiskola életében. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Bocskay Ágnes Az adományozott kitüntetéssel több évtizedes, kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Feladatait mindig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végzi, példamutató közösségteremtő és közösségerősítő tevékenységével hozzájárul az egyetem szellemiségének erősítéséhez. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Dr. Balla László Gézáné Az adományozott kitüntetéssel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Minisztériumi vezetőként jelentős szerepet vállalt az egyetem alapításához és fejlesztéséhez kapcsolódó költségvetési feladatok ellátásában. Segítőkészsége, nyitott gondolkodása jelentősen hozzájárult az egyetem gazdasági szakterületének fejlesztéséhez, hatékonyságának növeléséhez. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Bálintné Virág Éva Az adományozott kitüntetéssel a szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede dolgozik az országos közigazgatási továbbképzési és vizsgarendszer központi adminisztrációjában. Munkáját kimagasló felelősségtudattal, precizitással és szorgalommal látja el, tevékenységével meghatározó módon járul hozzá a továbbképzési programok minősítési folyamatainak kialakításához és szervezéséhez. 13/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat
Tóth Csaba A kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 2011 óta dolgozik beruházási főtanácsadóként az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos titkárságán. Jelentős szerepe volt a mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelyeként funkcionáló Ludovika Főépület felújításában, és az Orczy Úti Kollégium felépítésében. Gyakorlati vezetésével valósult meg a Ludovika Campus beruházás további feladatainak előkészítése. 61/2015.
(X. 28.)
számú szenátusi határozat
Dr. Békési László ny. ezredes A kitüntetéssel 32 éves oktatói pályafutása előtt tisztelgünk. Szakmai felkészültsége és oktatási módszerei a hazai repülő-szakemberképzés egyik legmagasabban elismert szaktekintélyévé teszik. Munkásságának eredményeként a honvédség számos kiváló katonai, szakmai- és vezetői ismeretekkel rendelkező tisztet kapott. Tudományos kutatásainak központi eleme az oktatás színvonalának, hatékonyságának javítási lehetőségei, az oktatás korszerűsítési irányainak vizsgálata. 61/2015.
(X. 28.)
számú szenátusi határozat
Prof.Dr.Katona Géza ny.r.dandártábornok Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egyetem és jogelőd intézményének széles körben elismert professzora. A bűnügyi technika hazai fejlesztésének egyik kiemelkedő személyisége. A kriminalisztika területén végzett tudományos kutatása, oktatói és vezetői tevékenysége jelentősen hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 41/2015.
(IX. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Nászné Brózsely Tünde Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkájával jelentős mértékben hozzájárult az egyetem felelősségi körébe tartozó Államreform Operatív Program projektjeinek sikeres pénzügyi lebonyolításához, a Gazdasági Hivatal munkafolyamatainak hatékony átszervezéséhez és a Költségvetési Iroda működtetéséhez. 46/2015.
(III. 11.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szternák György ny. ezredes Prof. Dr. Szternák György ny. ezredes, egyetemi tanár, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati és Hadelméleti Tanszékének óraadó egyetemi tanára. A hadelmélet, a NATO és az Európai Szövetségi Rendszerek stratégiai kérdéseinek kiváló ismerője. Kutatási eredményei és azok beemelése az oktatásba, a kar felelősségi körébe tartozó alap- és mesterképzési szakok vonatkozásában folyó képzések hatékonyságának fenntarthatósága érdekében nélkülözhetetlenek. Professzor úr óraadói feladatának ellátásán kívül – azt messze meghaladó módon – közreműködik az alap- és mesterképzéseken tanulmányokat folytató hallgatók mentorálásában. A Hadtudományi Doktori Iskola meghatározó személyiségeként biztosítja a tudományági legmagasabb szintű képzést és felkészítést. 115/2014.
(X. 15.) számú szenátusi határozat
Vinczéné Mészáros Csilla Vinczéné Mészáros Csilla a kezdetektől részt vesz a Fenntartói Testület munkájában, mint a Fenntartói Testület HM delegált munkatársa. Szakmailag hozzáértő, elkötelezett és pontos munkatárs, akinek tevékenysége az elmúlt időszakban nagymértékben hozzájárult az FT munkájának szakszerű előkészítéséhez, a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szakmai érdekeinek érvényesítéséhez. 115/2014.
(X. 15.)
számú szenátusi határozat
Dr. Orosz Ágnes Az adományozott kitüntetéssel a kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A Közigazgatás-tudományi Kar könyvtárának igazgatójaként sikeresen vett részt az egyetem könyvárainak integrációjában, a folyamatot a kari szakkönyvtár részéről úgy irányította, hogy közben a kari könyvtári szolgáltatások változatlanul – magas – színvonalon álltak rendelkezésre. Vezetői feladatkörén túl szakmai munkájának kiemelkedő eleme a Magyar Tudományos Művek Tára részére történő kari adatszolgáltatás folyamatos, hatékony és sikeres működtetése. Munkássága hozzájárult az egyetemi integrációhoz, az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és ezzel az Egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. 55/2014.
(V. 14.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazdag Ferenc Prof. Dr. Gazdag Ferenc közel harminc éves egyetemi oktatói múlttal rendelkezik. Az egyetem és jogelőd intézményeinek hazai és nemzetközi szinten elismert professzora, Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének alapító igazgatója. Nevéhez fűződik az országban egyedülálló Közszolgálati Kapcsolatok mesterszak koncepciójának a kidolgozása. 18/2014.
(II. 19.) számú szenátusi határozat
Dr. Németh Zsolt Dr. Németh Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszékének vezetője, számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja. Kutatásai és publikációi, oktatói és vezetői tevékenysége nagymértékben hozzájárultak az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 18/2014.
(II.19.)
számú szenátusi határozat
Hegyi György Az egyetem megalakítása előkészítésének legnehezebb eleme volt a humánpolitikai kérdések szakszerű, a folyamatosságot biztosító előkészítése és megvalósítása. A jogelőd intézmények személyzeti politikájának megismerése és integratív feldolgozása során létrehozta a személyzeti és humánpolitikai nyilvántartó rendszereket. Segítségével alakult ki az egyetem egységes illetményszámfejtési rendje. A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csatlakozott a kormányzat Központosított Illetményszámfejtési Rendszeréhez 102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Illés Zoltán Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. Mint a Gazdasági Hivatal egyik irodavezetője, magas szintű elméleti tudásával és gyakorlati tapasztalatával hatékonyan szolgálja a pénzügyi-gazdasági integrációs folyamatok zökkenőmentes lebonyolítását. Szakmai kvalitásával, kitűnő kommunikatív készségével hozzájárul az egyetem gazdasági tevékenységének intézményen belüli és kívüli ismertségének kialakításához. Az egyetemi folyamatok ismerőjeként, problémamegoldó- és érdekérvényesítő képességével jól szolgálja az egyetemi integrációt. 102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Juhász Lilla Mária Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. Közvetlen részese és koordináló munkatársa volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló jogszabályok kidolgozásának. A Fenntartói Testület Hivatala megalakulásától részt vett az egyetemi szabályzatok és működési rend kialakítását végző bizottságok munkájában, felelős előkészítője és szervezője volt a Fenntartói Testület üléseinek. Oktatói munkája mellett szakmai tanácsadóként segíti az ÁROP projektek lebonyolítását, a hivatásetikai és antikorrupciós képzések kidolgozását.

102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat

Csernyikné dr. Póth Ágnes Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. A Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék megbízott vezetőjeként évtizedek óta elhivatott oktatója az egyetemnek és a jogelőd intézménynek. Ismereteinek átadásával generációk sorát nevelte és képezte a rendészettudomány területén. 102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin ny. r. alezredes Az RTK Bűnügyi Tudományok Intézetének Közigazgatási Büntetőjogi Tanszék mb. vezetője, főiskolai docens. Belügyi munkáját 1972-ben kezdte meg. Nevezett 1992-től tanít a Rendőrtiszti Főiskola Államtudományi és Igazgatásrendészeti Tanszékén, majd 2001-től 2005-ig a Közrendvédelmi Tanszék tanszékvezetői beosztását látta el. Tevékenységét nagy szakértelemmel végzi. Az 1700/2012. Korm. határozatban érintett. Jelenleg vonul nyugállományba. 102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat