NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Magyar Református Egyház

Pallagi Andreának hívnak, Tiszafüreden születtem és általános iskolai tanulmányaimat is ott végeztem, majd Kisújszálláson a középiskolát. Az érettségit követően rövid ideig rendőrként dolgoztam, majd Nagy-Britanniában és Izraelben éltem. Ezen időszak alatt fordultam komolyabban Isten felé, majd hazajőve Sárospatakon folytattam teológiai tanulmányokat. Református lelkésszé 2006-ban szenteltek. Tanári diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem, mentálhigiénés szakemberként pedig a Semmelweis Egyetemen végeztem 2015-ben. A miskolci Lévay József Református Gimnázium tanáraként majd iskolalelkészeként dolgoztam 2017-ig.

2017-ben az egyházi szolgálat jogosultságának megtartása mellett beléptem Magyarország Rendőrségének hivatásos állományába. A BRFK Nyomozó Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályán dolgozom főnyomozóként illetve a Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközségben szolgálok lelkészként. Emellett rendszeres önkéntes lelkigondozója vagyok a Magyar Katolikus Egyház Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány fenntartásában működő Oázis Lelkigondozói Központnak.

2020-ban szereztem diplomát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, diplomamunkámat „A gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényesülése a büntetőeljárásban” címmel írtam. 2022. március 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre delegált a Református Egyház, hogy az egyetemi lelkészi szolgálatokat is ellássam, az egyetem polgárainak ajánljam segítségemet.

Hivatásomnak érzem Isten szeretetének átadását, az emberek lelki segítését és az élet minden területén a bűn, a gonoszság elleni harcot.

Email elérhetőség: Pallagi.Andrea@uni-nke.hu